Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO: 61057606

Subjekt Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3826/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 20 312 000 Kč. Společnost vznikla 1. 4. 1996 a sídlí na adrese Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2. IČO společnosti je 61057606 a DIČ je CZ61057606.

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
1. 4. 1996
Obchodní firma
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
zapsáno 1. 4. 1996
Adresa sídla společnosti
Varšavská 12/200, 120 00 Praha 2
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 19. 8. 2003
Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2
zapsáno 19. 8. 2003
IČO
61057606
zapsáno 1. 4. 1996
DIČ
Identifikátor datové schránky
esaetba
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 4. 1996
Spisová značka
B 3826/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 4. 1996
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
236 040 000 - recepce
E-mail
Webové stránky
Kontaktní adresa
Perucká 2542/10, 12000 Praha - Vinohrady
Provozní doba
PO 06:30-16:00 hod.
ÚT 06:30-16:00 hod.
ST 06:30-16:00 hod.
ČT 06:30-16:00 hod.
PÁ 06:30-16:00 hod.

Poslední změny a události Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

25. 10. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Jan Korseska, jako člen představenstva
25. 10. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Alexandra Udženija
9. 5. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Jan Petružálek
9. 5. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Jaroslav Stružka
9. 5. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Viktor Wagner

Vizualizace vztahů osob a společností - Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Informace o podnikání a činnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Silniční motorová doprava.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 8. 10. 1997
Opravy motorových vozidel.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 15. 4. 2005
Podnikání v oblasti nakládání s odpady.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 15. 4. 2005
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č. 455/91 Sb., a jeho přílohami.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 12. 8. 2009
Poradenská činnost v oblasti zajišťování čistoty komunikací.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 12. 8. 2009
Provoz pneuservisu.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 12. 8. 2009
Zajišťování čistoty v oblasti chodníků, komunikací a veřejných prostranství.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 12. 8. 2009
Zajišťování údržby zeleně na veřejných prostranstvích.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 12. 8. 2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
zapsáno 8. 10. 1997 vymazáno 12. 8. 2009
Silniční motorová doprava nákladní.
zapsáno 8. 10. 1997 vymazáno 12. 8. 2009
Nakládání s odpady
zapsáno 15. 4. 2005 vymazáno 12. 8. 2009
Opravy silničních vozidel
zapsáno 15. 4. 2005 vymazáno 12. 8. 2009
Poskytování technických služeb
zapsáno 15. 4. 2005 vymazáno 12. 8. 2009
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 15. 4. 2005 vymazáno 12. 8. 2009
Dokončovací stavební práce
zapsáno 16. 11. 2005 vymazáno 12. 8. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
zapsáno 12. 8. 2009 vymazáno 12. 7. 2017
Opravy silničních vozidel
zapsáno 12. 8. 2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 12. 8. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 12. 8. 2009
Malířství, lakýrnictví, natěračství
zapsáno 12. 7. 2017
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 12. 7. 2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 12. 7. 2017
Zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 12. 7. 2017

Majetek Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
8 512 000 Kč
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 24. 3. 1999
13 112 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 24. 3. 1999 vymazáno 22. 6. 2000
20 312 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 6. 2000

Akcie Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
4256 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 24. 3. 1999
4256 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 24. 3. 1999
6556 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 24. 3. 1999 vymazáno 22. 6. 2000
6556 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 24. 3. 1999 vymazáno 22. 6. 2000
10156 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 22. 6. 2000 vymazáno 20. 10. 2009
10156 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převod akcií společnosti na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem valné hromady.
zapsáno 22. 6. 2000 vymazáno 20. 10. 2009
20312 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady.
zapsáno 20. 10. 2009 vymazáno 16. 7. 2014
20312 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti na jméno je podmíněna souhlasem kvalifikované většiny valné hromady. Souhlas valné hromady je vyžadován rovněž k zastavení akcií na jméno.
zapsáno 16. 7. 2014 vymazáno 20. 9. 2016
20312 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti na jméno je podmíněna souhlasem kvalifikované většiny valné hromady. Souhlas valné hromady je vyžadován rovněž k zastavení akcií na jméno.
zapsáno 20. 9. 2016

Ostatní skutečnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
1. Valná hromada společnosti rozhodla dne 17.9.1998 o zvýšení základního jmění z dosavadní hodnoty 8.512.000,- Kč (osmimilionůpětsetdvanácttitisíc korun českých) o částku 4.600.000,- Kř (čtyřimilionyšestsettisíc korun českých) na konečnou hodnotu 13.112.000,- Kč (třináctmilionůstodvanácttisíc korun českých). Důvodem zvýšení je potřeba získání volných finančních zdrojů ke koupi pozemků pro stavbu budov zajišťujících další rozvoj společnosti. Upisování akcií nad uvedené zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů v poměru jejich stávajících podílů na základním jmění společnosti. připouští se též možnost dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 3. Upisováno bude - 2.300 ks (dvatisícetřista kusů) akcií v zaknihované podobě znějící na majitele a 2.300 ks (dvatisícetřista korun českých) kusů akcií listinné podoby znějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) a bude akcií kmenovou, neboť s ní budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. Emisní kurs se stanoví ve výši 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) na jednu akcii, tzn. 1,0. Všechny akcie budou obchodovatelné za podmínek stanovených v článku 7 a 14 stanov. 4. Úpis akcií bude uskutečněn jednokolově. V případě, že nedojde k úpisu všeh nově vydaných akcií buď s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů nebo na základě dohody akcionářů uzavřené podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, úpis je neúspěšný. 5. Přednostní úpis nových akcií dosavadními akcionáři bude zahájen první pracovní den prvního týdne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku a potrvá dva dny. Místem úpisu je kancelář sekretariátu ředitele společnosti v sídle společnosti v Praze 2, Varšavská č. 12/200. V souladu s druhým bodem tohoto rozhodnutí se připouští možnost dohody všech akcionářů v rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 6. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií: a) v hotovosti v den úpisu do pokladny v sídle společnosti nebo b) v případě bezhotovostní platby poukázáním na účet společnosti č. 22101-021/0100, vedený na jméno společnosti u pobočky Komerční banky, a.s., v Praze 2 tak, aby částka odpovídající emisnímu kursu upisovaných akcií byla odepsána z účtu upisovatele nejpozději v den úpisu, avšak před úpisem. Tuto skutečnost je nutno prokázat při úpisu dokladem o odepsání příslušné částky z účtu upisovatele u peněžního ústavu. Akcie lze splácet pouze peněžitými vklady. Pokud by úpis byl nahrazen dohodou všech akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, je nutno splatit takto upsané akcie stejným způsobem do dvou dnů ode dne uzavření dohody.
zapsáno 9. 12. 1998 vymazáno 24. 3. 1999
Usnesení valné hromady ze dne 1.3.2000 o zvýšení základního jmění společnosti: 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní hodnoty 13.112.000,- Kč o částku 7.200.000,- Kč na konečnou hodnotu 20.312.000,- Kč. Důvodem zvýšení je potřeba získání volných finančních zdrojů ke koupi nemovitosti - objektu Perucká 4, Praha 2, ve veřejné dražbě. Upisování akcií nad uvedené zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů v poměru jejich stávajících podílů na základním jmění společnosti nebo na základě dohody všech akcionářů uzavřené podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, která nahradí listinu upisovatelů. Upisováno bude - 3.600 ks akcií zaknihované podoby znějících na majitele a - 3.600 ks akcií zaknihované podoby znějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč a bude akcií kmenovou, neboť s ní budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. Emisní kurs se stanoví ve výši 1.000,- Kč za jednu akcii, tzn. 1,0. Všechny akcie budou obchodovatelné za podmínek stanovených v článku 7 a 14 stanov. 4. Úpis akcií bude proveden jednokolově. V případě, že nedojde k úpisu všech nově vydávaných akcií buď s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů nebo na základě dohody akcionářů uzavřené podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, úpis je neúspěšný. 5. Přednostní úpis nových akcií dosavadními akcionáři bude zahájen první pracovní den týdne následujícího po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku a potrvá dva týdny. Místem úpisu je kancelář sekretariátu ředitele společnosti v Praze 2, Varšavská 12/200. V souladu s druhým bodem tohoto rozhodnutí se připouští, aby v téže době byla všemi dosavadními akcionáři uzavřena dohoda podle ustavení § 205 obchodního zákoníku o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění společnosti. Právo přednostního úpisu se uplatní podle poměru akcií v držení upisovatele k rozhodnému dni. 6. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií a) v hotovosti v den úpisu do pokladny v sídle společnosti nebo b) v případě bezhotovostní platby poukázáním na účet společnosti č. 22101-021/0100, vedený na jméno společnosti u pobočky Komerční banky, a.s., v Praze 2 tak, aby částka odpovídající emisnímu kursu upisovaných akcií byla odepsána z účtu upisovatele nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené pro úpis. Tuto skutečnost je nutno prokázat při úpisu dokladem o odepsání příslušné částky z účtu upisovatele u peněžního ústavu. Akcie lze splácet pouze peněžitými vklady. Pokud bude úpis nahrazen dohodou všech akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, je nutno splatit takto upsané akcie do deseti dnů ode dne uzavření dohody, a to v hotovosti v sídle společnosti nebo bezhotovostně na výše uvedený účet.
zapsáno 29. 3. 2000 vymazáno 22. 6. 2000
Obchodní společnost je právním nástupcem Komunálního podniku čistoty a údržby města se sídlem v Praze 2, Varšavská 12.
zapsáno 1. 4. 1996
Počet členů statutárního orgánu: 4
zapsáno 16. 7. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 16. 7. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 16. 7. 2014

Personální obsazení, vedení Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
ing. Libor Krátký
Americká, Praha 2
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 30. 8. 1999
Předseda představenstva
Viktor Wagner
Mlékárenská, Praha 9
Den zániku funkce: 12. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 3. 2007
trvale bytem Wien, Burggasse 60, Rakouská republika
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 29. 3. 2007
Člen představenstva
Jaroslav Stružka
Rybalkova, Praha 2
Den zániku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 29. 3. 2007
Člen představenstva
Mgr. Michal Basch
Krkonošská, Praha 2
Den zániku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 30. 8. 1999 vymazáno 29. 3. 2007
Předseda představenstva
Viktor Wagner
Burggasse, Wien, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 12. 3. 2007
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 29. 3. 2007
Člen představenstva
Viktor Wagner
Burggasse, Wien, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 12. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 3. 2007
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 13. 6. 2007
Člen představenstva
Jana Černochová
Na Folimance, 120 00 Praha 2
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
Den zániku členstvi: 21. 2. 2011
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 8. 3. 2011
Člen představenstva
Jaroslav Stružka
Rybalkova, Praha 2
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 18. 12. 2007
Předseda představenstva
Viktor Wagner
Burggasse, Wien, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 25. 5. 2007
Den zániku funkce: 10. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 13. 6. 2007 vymazáno 18. 12. 2007
Člen představenstva
Viktor Wagner
Burggasse, Wien, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
Den zániku členstvi: 21. 2. 2011
zapsáno 18. 12. 2007 vymazáno 8. 3. 2011
Předseda představenstva
Jaroslav Stružka
Rybalkova, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 11. 12. 2007
Den zániku funkce: 21. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
Den zániku členstvi: 21. 2. 2011
zapsáno 18. 12. 2007 vymazáno 8. 3. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Petružálek
Evropská, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 11. 12. 2007
Den zániku funkce: 21. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2007
Den zániku členstvi: 21. 2. 2011
zapsáno 18. 12. 2007 vymazáno 8. 3. 2011
Člen představenstva
Viktor Wagner
Burggasse, Wien, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 21. 2. 2011
Den zániku členstvi: 29. 6. 2015
zapsáno 8. 3. 2011 vymazáno 29. 9. 2015
Člen představenstva
Ing. Jiří Paluska
Jana Masaryka, 120 00 Praha 2
Den zániku funkce: 7. 3. 2012
Den vzniku členstvi: 21. 2. 2011
Den zániku členstvi: 7. 3. 2012
zapsáno 8. 3. 2011 vymazáno 9. 7. 2012
Předseda představenstva
Jaroslav Stružka
Rybalkova, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 21. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 21. 2. 2011
zapsáno 8. 3. 2011 vymazáno 9. 7. 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Petružálek
Evropská, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 21. 2. 2011
Den zániku funkce: 29. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 21. 2. 2011
Den zániku členstvi: 29. 6. 2015
zapsáno 8. 3. 2011 vymazáno 29. 9. 2015
Předseda představenstva
Jaroslav Stružka
Na Týnici, 252 17 Chýnice - Chýnice
Den vzniku funkce: 21. 2. 2011
Den zániku funkce: 29. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 21. 2. 2011
Den zániku členstvi: 29. 6. 2015
zapsáno 9. 7. 2012 vymazáno 29. 9. 2015
Člen představenstva
Mgr. Jana Černochová
Lužická, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 25. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2012
Den zániku členstvi: 29. 6. 2015
zapsáno 9. 7. 2012 vymazáno 29. 9. 2015
Předseda představenstva
Jaroslav Stružka
Na Týnici, 252 17 Chýnice - Chýnice
Den vzniku funkce: 29. 6. 2015
Den zániku funkce: 13. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2015
Den zániku členstvi: 13. 6. 2019
zapsáno 29. 9. 2015 vymazáno 15. 8. 2019
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Petružálek
Evropská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 29. 6. 2015
Den zániku funkce: 13. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2015
Den zániku členstvi: 13. 6. 2019
zapsáno 29. 9. 2015 vymazáno 15. 8. 2019
Člen představenstva
Mgr. Jana Černochová
Lužická, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2015
Den zániku členstvi: 13. 6. 2019
zapsáno 29. 9. 2015 vymazáno 15. 8. 2019
Člen představenstva
Viktor Wagner
Burggasse 60, Wien, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2015
Den zániku členstvi: 13. 6. 2019
zapsáno 29. 9. 2015 vymazáno 15. 8. 2019
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Petružálek
Evropská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 1. 7. 2019
Den zániku funkce: 20. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2019
Den zániku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 15. 8. 2019 vymazáno 9. 5. 2023
Předseda představenstva
Jaroslav Stružka
Na Týnici, 252 17 Chýnice - Chýnice
Den vzniku funkce: 1. 7. 2019
Den zániku funkce: 20. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2019
Den zániku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 15. 8. 2019 vymazáno 9. 5. 2023
Člen představenstva
Viktor Wagner
Burggasse 60, Vídeň, Rakouská republika
Den zániku funkce: 20. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2019
Den zániku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 15. 8. 2019 vymazáno 9. 5. 2023
Člen představenstva
Mgr. Jana Černochová
Lužická, 120 00 Praha - Vinohrady
Den zániku funkce: 20. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 14. 6. 2019
Den zániku členstvi: 20. 12. 2021
zapsáno 15. 8. 2019 vymazáno 29. 1. 2022
Člen představenstva
Ing. Alexandra Udženija
U Zvonařky, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku funkce: 29. 12. 2021
Den zániku funkce: 16. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 29. 12. 2021
Den zániku členstvi: 16. 10. 2023
zapsáno 29. 1. 2022 vymazáno 25. 10. 2023
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Petružálek
Evropská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 21. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 9. 5. 2023
Předseda představenstva
Jaroslav Stružka
Na Týnici, 252 17 Chýnice - Chýnice
Den vzniku funkce: 21. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 9. 5. 2023
Člen představenstva
Viktor Wagner
Burggasse 60, Vídeň, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 21. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 9. 5. 2023
Člen představenstva
Jan Korseska
Bělehradská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku funkce: 16. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2023
zapsáno 25. 10. 2023
Počet členů
4
zapsáno 29. 9. 2015
Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo. Podepisují buď společně předseda a další člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 18. 12. 2007
Způsob jednání za společnost : Jménem společnosti jednají navenek za představenstvo vždy předseda a místopředseda společně.
zapsáno 18. 12. 2007 vymazáno 16. 7. 2014
Za společnost jednají navenek vždy předseda a místopředseda představenstva společně. V těch věcech, které vyžadují předchozí schválení dozorčí radou nebo valnou hromadou společnosti, jsou předseda a místopředseda představenstva oprávněni jednat, pouze pokud byl její souhlas udělen.
zapsáno 16. 7. 2014

Dozorčí rada Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen dozorčí rady
Dipl. ing. Dr. Gerhard Gilnreiner
Oberkircherbauderstrasse, St. Andlärsdörn, Rakouská republika
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 30. 8. 1999
Člen dozorčí rady
PhDr. Zdeněk Lochmann
Na Zderaze, Praha 2
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 30. 8. 1999
Člen dozorčí rady
Karel Dlabal
Na Moráni, Praha 2
zapsáno 1. 4. 1996 vymazáno 15. 4. 2005
Předseda
Thomas Dittrich
2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Dr. Karl Renner-Gasse 8, Rakouská republika
Den zániku funkce: 12. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 30. 8. 1999 vymazáno 29. 3. 2007
Člen
RNDr. Karel Winkelbauer
Italská, Praha 2
Den zániku funkce: 10. 4. 2003
zapsáno 30. 8. 1999 vymazáno 19. 8. 2003
Člen
ing. Libor Krátký
Americká, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 10. 4. 2003
zapsáno 19. 8. 2003 vymazáno 29. 3. 2007
Člen dozorčí rady
Karel Dlabal
Okružní, 252 42 Vestec
Den zániku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 15. 4. 2005 vymazáno 29. 3. 2007
Předseda
Thomas Dittrich
2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Dr. Karl Renner-Gasse 8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 12. 3. 2007
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 29. 3. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Arch. Václav Vondrášek
Polská, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 12. 3. 2007
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 23. 7. 2013
Člen dozorčí rady
Thomas Dittrich
2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Dr. Karl Renner-Gasse 8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 12. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 3. 2007
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 13. 6. 2007
Člen dozorčí rady
Karel Dlabal
Okružní, 252 42 Vestec
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 29. 3. 2007 vymazáno 23. 7. 2013
Předseda dozorčí rady
Thomas Dittrich
2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Dr. Karl Renner-Gasse 8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 26. 4. 2007
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 13. 6. 2007 vymazáno 23. 7. 2013
Člen
Václav Vondrášek
Polská, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 23. 7. 2013 vymazáno 12. 6. 2015
Člen
Thomas Dittrich
Dr. Karl Renner-Gasse 8, Leopoldsdorf im Marchfelde, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 23. 7. 2013 vymazáno 16. 8. 2013
Člen
Karel Dlabal
Okružní, 252 42 Vestec - Vestec
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 23. 7. 2013 vymazáno 29. 9. 2015
Předseda
Thomas Dittrich
Dr. Karl Renner-Gasse 8, Leopoldsdorf im Marchfelde, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 7. 8. 2013
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 16. 8. 2013 vymazáno 29. 9. 2015
Člen
Václav Vondrášek
Polská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 12. 6. 2015 vymazáno 29. 9. 2015
Člen dozorčí rady
Václav Vondrášek
Polská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 29. 9. 2015 vymazáno 27. 6. 2019
Předseda dozorčí rady
Thomas Dittrich
Dr. Karl Renner-Gasse 8, Leopoldsdorf im Marchfelde, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 7. 8. 2013
Den zániku funkce: 26. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 26. 6. 2017
zapsáno 29. 9. 2015 vymazáno 15. 8. 2019
Člen dozorčí rady
Karel Dlabal
Okružní, 252 42 Vestec - Vestec
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 29. 9. 2015 vymazáno 8. 4. 2016
Člen dozorčí rady
Karel Dlabal
Okružní, 252 50 Vestec - Vestec
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 26. 6. 2017
zapsáno 8. 4. 2016 vymazáno 15. 8. 2019
Člen dozorčí rady
Václav Vondrášek
Budečská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 26. 6. 2017
zapsáno 27. 6. 2019 vymazáno 15. 8. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Arch. Václav Vondrášek
Budečská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den zániku funkce: 20. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2017
Den zániku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 15. 8. 2019 vymazáno 9. 5. 2023
Člen dozorčí rady
Karel Dlabal
Okružní, 252 50 Vestec - Vestec
Den zániku funkce: 23. 7. 2021
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2017
Den zániku členstvi: 23. 7. 2021
zapsáno 15. 8. 2019 vymazáno 29. 1. 2022
Předseda dozorčí rady
Thomas Dittrich
Dr. Karl Renner-Gasse 8, 2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 9. 8. 2017
Den zániku funkce: 20. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2017
Den zániku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 15. 8. 2019 vymazáno 9. 5. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Miloš Brus
Součkova, 251 01 Čestlice - Čestlice
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2022
Člen dozorčí rady byl zvolen zaměstnanci společnosti.
zapsáno 5. 7. 2022
Člen dozorčí rady
Mgr. Jan Recman
Slezská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku funkce: 8. 3. 2023
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 9. 5. 2023
Předseda dozorčí rady
Thomas Dittrich
Dr. Karl Renner.Gasse 8, 2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 8. 3. 2023
Den vzniku členstvi: 20. 2. 2023
zapsáno 9. 5. 2023

Skuteční majitelé Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Viktor Wagner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2018
zapsáno 4. 7. 2018
Skutečný majitel
Karin Wagner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2018
zapsáno 4. 7. 2018
Skutečný majitel
Dr. Dominique Gräfinvon Moy-Wagner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2018
zapsáno 4. 7. 2018
Skutečný majitel
Mgr. Jana Černochová
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2018
zapsáno 4. 7. 2018 vymazáno 21. 3. 2022

Hodnocení společnosti - Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

-
0
+

Údaje o Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2, IČO: 61057606 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. sídlí na adrese: Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2.
  • Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. má IČO 61057606.
  • Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. vznikla 1. 4. 1996.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo