Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

AGRO Vnorovy, a.s., IČO: 64508056, sídlo: Vnorovy

Subjekt AGRO Vnorovy, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1904/KSBR. Její základní kapitál je ve výši 62 954 000 Kč. Společnost vznikla 25. 3. 1996 a sídlí na adrese Smetkova 744, 696 61 Vnorovy - Vnorovy. IČO společnosti je 64508056 a DIČ je CZ64508056.

AGRO Vnorovy, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 11. 4. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
25. 3. 1996
Obchodní firma
AGRO Vnorovy, a.s.
zapsáno 25. 3. 1996
Adresa sídla společnosti
Vnorovy 303, 696 61 Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 10. 6. 2013
Smetkova 303, 696 61 Vnorovy - Vnorovy
zapsáno 10. 6. 2013 vymazáno 26. 6. 2018
Smetkova 744, 696 61 Vnorovy - Vnorovy
zapsáno 26. 6. 2018
IČO
64508056
zapsáno 25. 3. 1996
DIČ
Identifikátor datové schránky
m3rcnad
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 25. 3. 1996
Spisová značka
B 1904/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 25. 3. 1996
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
518 328 226
E-mail
Webové stránky
Kontaktní adresa
Smetkova 303, 69661 Vnorovy

Poslední změny a události AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

5. 4. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Jaroslav Hrdý
5. 4. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Blanka Šašinková
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Mgr. Libor Němeček, Dr.
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. JUDr. Alexej Bílek, CSc.
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Ing. Petra Procházková

Vizualizace vztahů osob a společností - AGRO Vnorovy, a.s.

Informace o podnikání a činnosti AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 11. 2. 2009
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t největší povolené hmotnosti
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 11. 2. 2009
Výroba nápojů
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 11. 2. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
zapsáno 11. 2. 2009 vymazáno 10. 6. 2013
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 6. 12. 2012 vymazáno 28. 3. 2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 25. 8. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 11. 2. 2009
Zemědělská výroba
zapsáno 28. 3. 2014
Předmět činnosti
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 11. 2. 2009 vymazáno 6. 12. 2012

Majetek AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1 000 000 Kč
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 10. 9. 1996
58 548 000 Kč
zapsáno 10. 9. 1996 vymazáno 20. 11. 1997
62 954 000 Kč
Splaceno: 62 954 000 Kč
zapsáno 20. 11. 1997 vymazáno 4. 5. 2021
62 954 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 5. 2021

Akcie AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
20 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 10. 9. 1996
98 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 10. 9. 1996
3038 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 10. 9. 1996 vymazáno 20. 11. 1997
5551 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 10. 9. 1996 vymazáno 20. 11. 1997
3314 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 20. 11. 1997 vymazáno 27. 1. 2012
5964 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 20. 11. 1997 vymazáno 27. 1. 2012
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 62 854 000 Kč
zapsáno 27. 1. 2012 vymazáno 28. 3. 2014
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 27. 1. 2012 vymazáno 28. 3. 2014
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 62 854 000 Kč převoditelnost akcie je omezena tak, že převod akcie na jinou osobu než akcionáře je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 28. 3. 2014 vymazáno 4. 5. 2021
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč převoditelnost akcie je omezena tak, že převod akcie na jinou osobu než akcionáře je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 28. 3. 2014 vymazáno 4. 5. 2021
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 62 954 000 Kč
zapsáno 4. 5. 2021

Ostatní skutečnosti AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Základní jmění: 58,548.000,- Kč, splaceno
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 20. 11. 1997
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 22.5.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje o 4,406.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a sice: 276 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 413 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.
zapsáno 31. 7. 1997 vymazáno 20. 11. 1997
Všechny nově vydané akcie jsou na jméno, v listinné podobě a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách a obchodním zákoníku.
zapsáno 31. 7. 1997 vymazáno 20. 11. 1997
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví 20 dnů a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti ve Vnorovech 303 v kanceláři předsedy představenstva, kde se splatí nepeněžitý vklad.
zapsáno 31. 7. 1997 vymazáno 20. 11. 1997
Upisovatel může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelů, kteří nemohou svoje pohledávky upisovat v sídle společnosti a splňují podmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky na tzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vlastnoručním podpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechny náležitosti upisovací listiny a je považován za úpis.
zapsáno 31. 7. 1997 vymazáno 20. 11. 1997
Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do společnosti spočívá v realizaci převodu majetku za postoupené pohledávky ze Zemědělského družstva Vnorovy na společnost. Společnost AGRO Vnorovy má v předmětu podnikání zapsanou zemědělskou výrobu a veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru, takže nepeněžité vklady budou maximálně hospodářsky využity.
zapsáno 31. 7. 1997 vymazáno 20. 11. 1997
Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 obch. zákoníku podepíše postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Vnorovy postoupí akciové společnosti AGRO Vnorovy a.s. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem společnosti AGRO Vnorovy, a.s. Nepeněžité vklady tak budou splaceny v plné výši při úpisu. Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu se navrhuje smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Vnorovy se sídlem ve Vnorovech, okr. Hodonín. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak je uvedeno v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájení upisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky ing. Nováka a ing. Matyse, znalci v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství ve výši 4,406.000,- Kč.
zapsáno 31. 7. 1997 vymazáno 20. 11. 1997
Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Vnorovy se sídlem Vnorovy, okr. Hodonín, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb. jak jsou uvedení v notářském zápisu notářky Liběny Pernicové ze dne 22.5.1997. Valná hromada jednomyslně schválila ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudků znalců.
zapsáno 31. 7. 1997 vymazáno 20. 11. 1997
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva ( čl. VIII odst. 7 stanov).
zapsáno 31. 7. 1997 vymazáno 24. 7. 2009
Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 22.5.1997.
zapsáno 20. 11. 1997 vymazáno 24. 7. 2009
Mimořádná valná hromada společnosti AGRO Vnorovy, a.s., která se konala dne 11.10.2007 schválila změnu stanov tak, že jejich dosavadní znění se vypouští a nahrazuje se novým zněním. O rozhodnutí Mimořádné valné hromady byl sepsán notářský zápis NZ 62/2007, N 103/2007.
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 24. 7. 2009
Řádná valná hromada společnosti AGRO Vnorovy, a.s., která se konala dne 18.06.2009 schválila změnu stanov tak, že jejich dosavadní znění se vypouští a nahrazuje se novým zněním. O rozhodnutí Mimořádné valné hromady byl sepsán notářský zápis NZ 337/2009, N 357/2009.
zapsáno 24. 7. 2009 vymazáno 2. 7. 2010
Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta AGRO Vnorovy, a.s., se sídlem Vnorovy 303, okres Hodonín, PSČ 696 61, IČO: 64508056, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1904 (dále také jako \"Společnost\"), přijala dne 27.06.2011 v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující usnesení: ° Valná hromada konstatuje na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis 5.438 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 2.772 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ve prospěch vlastníka, společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091. Obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 57,152.000,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti AGRO Vnorovy, a.s. ve výši 90,784%. ° Valná hromada určuje, že obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti AGRO Vnorovy, a.s., se sídlem Vnorovy 303, okres Hodonín, PSČ 696 61, IČO: 64508056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložka 1904. Společnost NAVOS, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ° Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ° Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za předcházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. ° Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložce 4091, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. ° Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí 648,-Kč a výše protiplnění za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 6.472,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem 1773-73/11 zpracovaným ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost, obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČO: 44119097, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037. ° Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne, kdy splní podmínky stanovené § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00.
zapsáno 1. 7. 2011 vymazáno 23. 8. 2011
Řádná valná hromada společnosti AGRO Vnorovy, a.s., která se konala dne 8.června 2010 schválila změnu stanov tak, že jejich dosavadní znění se vypouští a nahrazuje se novým zněním.
zapsáno 2. 7. 2010 vymazáno 27. 1. 2012
Společnost se řídí stanovami schválenými jediným akcionářem dne 20.01.2012.
zapsáno 27. 1. 2012 vymazáno 28. 3. 2014
Společnost se řídí stanovami schválenými jediným akcionářem dne 20.12.2013.
zapsáno 28. 3. 2014 vymazáno 4. 5. 2021
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 4. 5. 2021
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 4. 5. 2021
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti ze dne 30.06.2011, schváleného dne 15.08.2011, došlo u společnosti AGRO Vnorovy, a.s., se sídlem Vnorovy 303, okres Hodonín, PSČ 696 61, IČ: 645 08 056, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpené části jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost VINICE, s.r.o., se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06, IČ: 292 91 151.
zapsáno 1. 9. 2011
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 28. 3. 2014

Personální obsazení, vedení AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Místopředseda představenstva
ing. František Ondrovčík
Vnorovy II, Vnorovy II
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Předseda představenstva
Karel Šmach
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Člen představenstva
ing. Antonín Gazárek
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Člen představenstva
ing. Marie Vetišková
Vnorovy II, Vnorovy II
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Člen představenstva
ing. Miroslav Otruba
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Člen představenstva
Anna Pavková
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Člen představenstva
Ladislav Pelucha
Vnorovy II, Vnorovy II
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Předseda představenstva
Karel Šmach
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Místopředseda představenstva
Ing. František Ondrovčík
Vnorovy II, Vnorovy II
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Člen představenstva
Ing. Antonín Gazárek
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Členka představenstva
Ing. Marie Vetišková
Vnorovy II, Vnorovy II
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Člen představenstva
Ing. Miroslav Otruba
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Členka představenstva
Anna Pavková
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Člen představenstva
Ladislav Pelucha
Vnorovy II, Vnorovy II
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Předseda představenstva
Karel Šmach
Vnorovy, Vnorovy
Den vzniku funkce: 15. 3. 2001
Den zániku funkce: 1. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2001
Den zániku členstvi: 1. 6. 2006
zapsáno 15. 8. 2001 vymazáno 30. 6. 2006
Místopředseda představenstva
Ing. Stanislav Havlíček
Vnorovy II, Vnorovy II
Den vzniku funkce: 15. 3. 2001
Den zániku funkce: 1. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2001
Den zániku členstvi: 1. 6. 2006
zapsáno 15. 8. 2001 vymazáno 30. 6. 2006
Člen představenstva
Ing. Václav Pálenský
Kovářská, Strážnice
Den vzniku funkce: 15. 3. 2001
Den zániku funkce: 1. 6. 2006
zapsáno 15. 8. 2001 vymazáno 30. 6. 2006
Člen představenstva
PhDr. Ing. Pavel Stefanovič
Na Vápenném, Praha 4
Den vzniku funkce: 17. 6. 2004
Den zániku funkce: 1. 6. 2006
zapsáno 9. 10. 2004 vymazáno 30. 6. 2006
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Hrdý
Náměstí Míru, Veselí nad Moravou
Den vzniku funkce: 17. 6. 2004
Den zániku funkce: 1. 6. 2006
zapsáno 9. 10. 2004 vymazáno 30. 6. 2006
Předseda představenstva
Karel Šmach
Dolina, 696 61 Vnorovy
Den vzniku funkce: 1. 6. 2006
Den zániku funkce: 11. 10. 2007
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
zapsáno 30. 6. 2006 vymazáno 15. 11. 2007
Místopředseda představenstva
Ing. Stanislav Havlíček
Hlavní, 696 61 Vnorovy II
Den vzniku funkce: 1. 6. 2006
Den zániku funkce: 11. 10. 2007
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
Den zániku členstvi: 11. 10. 2007
zapsáno 30. 6. 2006 vymazáno 15. 11. 2007
Člen představenstva
Ing. Václav Pálenský
Polní, 696 62 Strážnice
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
Den zániku členstvi: 11. 10. 2007
zapsáno 30. 6. 2006 vymazáno 15. 11. 2007
Člen představenstva
PhDr. Ing. Pavel Stefanovič
Na Vápenném, 147 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
Den zániku členstvi: 20. 6. 2007
zapsáno 30. 6. 2006 vymazáno 7. 8. 2007
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Hrdý
Luční, 696 62 Strážnice
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
Den zániku členstvi: 8. 6. 2010
zapsáno 30. 6. 2006 vymazáno 2. 7. 2010
Předseda představenstva
Ing. Jaromír Sasínek
Dolní Věstonice, 691 29 Dolní Věstonice
Den vzniku funkce: 11. 10. 2007
Den zániku funkce: 9. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2007
Den zániku členstvi: 9. 6. 2008
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 25. 8. 2008
Místopředseda představenstva
Mgr. Ivo Kohoutek
Sídliště Sport, 798 41 Kostelec na Hané
Den vzniku funkce: 11. 10. 2007
Den zániku funkce: 27. 1. 2009
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2007
Den zániku členstvi: 27. 1. 2009
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 13. 2. 2009
Místopředseda představenstva
Karel Šmach
Dolina, 696 61 Vnorovy
Den vzniku funkce: 11. 10. 2007
Den zániku funkce: 9. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
Den zániku členstvi: 9. 6. 2008
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 25. 8. 2008
Člen představenstva
Ing. Miroslav Lněnička, CSc.
Polívkova, 779 00 Olomouc - Nová ulice
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2007
Den zániku členstvi: 9. 6. 2008
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 25. 8. 2008
Předseda představenstva
Karel Šmach
Dolina, 696 61 Vnorovy
Den vzniku funkce: 9. 6. 2008
Den zániku funkce: 11. 1. 2010
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2008
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 28. 1. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Jaromír Sasínek
Dolní Věstonice, 691 29 Dolní Věstonice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2008
Den zániku funkce: 11. 1. 2010
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2008
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 28. 1. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Skopal
Výšovice, 798 09 Vřesovice
Den vzniku funkce: 27. 1. 2009
Den zániku funkce: 18. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 27. 1. 2009
Den zániku členstvi: 18. 6. 2009
zapsáno 13. 2. 2009 vymazáno 24. 7. 2009
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Skopal
Výšovice, 798 09 Vřesovice
Den vzniku funkce: 18. 6. 2009
Den zániku funkce: 3. 8. 2010
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2009
zapsáno 24. 7. 2009 vymazáno 2. 9. 2010
Předseda představenstva
Ing. Jaromír Sasínek
Dolní Věstonice, 691 29 Dolní Věstonice
Den vzniku funkce: 11. 1. 2010
Den zániku funkce: 1. 8. 2010
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2008
Den zániku členstvi: 1. 8. 2010
zapsáno 28. 1. 2010 vymazáno 2. 9. 2010
Místopředseda představenstva
Karel Šmach
Dolina, 696 61 Vnorovy
Den vzniku funkce: 11. 1. 2010
Den zániku funkce: 24. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2008
Den zániku členstvi: 24. 6. 2013
zapsáno 28. 1. 2010 vymazáno 6. 8. 2013
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Hrdý
Luční, 696 62 Strážnice
Den vzniku členstvi: 8. 6. 2010
Den zániku členstvi: 3. 8. 2010
zapsáno 2. 7. 2010 vymazáno 2. 9. 2010
Předseda představenstva
Ing. Milan Kovařík
Zahradní, 691 06 Velké Pavlovice
Den vzniku funkce: 1. 8. 2010
Den zániku funkce: 30. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2010
Den zániku členstvi: 30. 6. 2011
zapsáno 2. 9. 2010 vymazáno 19. 7. 2011
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Skopal
Výšovice, 798 09 Vřesovice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2009
Den zániku členstvi: 24. 1. 2011
zapsáno 2. 9. 2010 vymazáno 4. 2. 2011
Člen představenstva
Mgr. Ing. Tomáš Kohoutek
Zlechovská, 796 04 Prostějov
Den vzniku členstvi: 25. 1. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2011
zapsáno 4. 2. 2011 vymazáno 19. 7. 2011
Předseda představenstva
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Den vzniku funkce: 1. 7. 2011
Den zániku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
zapsáno 19. 7. 2011 vymazáno 29. 6. 2013
Člen představenstva
Ing. Pavel Novotný
Lipník, 675 52 Lipník
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
zapsáno 19. 7. 2011 vymazáno 8. 8. 2013
Předseda představenstva
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou
Den vzniku funkce: 1. 7. 2011
Den zániku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
zapsáno 29. 6. 2013 vymazáno 28. 3. 2014
Místopředseda představenstva
Karel Šmach
Dolina, 696 61 Vnorovy - Vnorovy
Den vzniku funkce: 25. 6. 2013
Den zániku funkce: 28. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 2. 2014
zapsáno 6. 8. 2013 vymazáno 28. 3. 2014
Člen představenstva
Ing. Pavel Novotný
Lipník, 675 52 Lipník - Lipník
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
zapsáno 8. 8. 2013 vymazáno 28. 3. 2014
Předseda představenstva
Jaroslav Hrdý
Luční, 696 62 Strážnice - Strážnice
Den vzniku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2014
zapsáno 28. 3. 2014 vymazáno 29. 8. 2014
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Novotný
Lipník, 675 52 Lipník - Lipník
Den vzniku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
zapsáno 28. 3. 2014 vymazáno 25. 11. 2015
Člen představenstva
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 28. 3. 2014 vymazáno 29. 8. 2014
Předseda představenstva
Ing. Jaroslav Hrdý
Luční, 696 62 Strážnice - Strážnice
Den vzniku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2014
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 25. 11. 2015
Člen představenstva
Ing. Milan Škvor
Ostředek, 257 24 Ostředek - Ostředek
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 25. 11. 2015
Předseda představenstva
Ing. Jaroslav Hrdý
Luční, 696 62 Strážnice - Strážnice
Den vzniku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2014
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 10. 8. 2018
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Novotný
Lipník, 675 52 Lipník - Lipník
Den vzniku funkce: 3. 3. 2014
Den zániku funkce: 1. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
Den zániku členstvi: 1. 7. 2016
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 20. 7. 2016
Člen představenstva
Ing. Milan Škvor
Ostředek, 257 24 Ostředek - Ostředek
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
Den zániku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 5. 9. 2019
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Novotný
Lipník, 675 52 Lipník - Lipník
Den vzniku funkce: 2. 7. 2016
Den zániku funkce: 31. 5. 2019
Den vzniku členstvi: 2. 7. 2016
Den zániku členstvi: 31. 5. 2019
zapsáno 20. 7. 2016 vymazáno 3. 7. 2019
Předseda představenstva
Ing. Jaroslav Hrdý
Sadová, 698 01 Veselí nad Moravou - Veselí nad Moravou
Den vzniku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2014
Den zániku členstvi: 1. 3. 2019
zapsáno 10. 8. 2018 vymazáno 30. 3. 2019
Předseda představenstva
Ing. Jaroslav Hrdý
Sadová, 698 01 Veselí nad Moravou - Veselí nad Moravou
Den vzniku funkce: 2. 3. 2019
Den zániku funkce: 2. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2019
Den zániku členstvi: 2. 3. 2024
zapsáno 30. 3. 2019 vymazáno 5. 4. 2024
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Foukal
Kurovice, 768 52 Kurovice - Kurovice
Den vzniku funkce: 1. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2019
zapsáno 3. 7. 2019
Člen představenstva
Ing. Milan Škvor
Ostředek, 257 24 Ostředek - Ostředek
Den vzniku členstvi: 2. 7. 2019
zapsáno 5. 9. 2019
Předseda představenstva
Ing. Jaroslav Hrdý
Sadová, 698 01 Veselí nad Moravou - Veselí nad Moravou
Den vzniku funkce: 3. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 3. 3. 2024
zapsáno 5. 4. 2024
Počet členů
3
zapsáno 4. 5. 2021
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo pověření dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 15. 8. 2001
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 15. 8. 2001 vymazáno 9. 10. 2004
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda a místopředseda, dále dva členové představenstva.
zapsáno 9. 10. 2004 vymazáno 15. 11. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti jako celek nebo společně dva členové představenstva, a to buď společně předseda představenstva a další člen představenstva nebo společně oba místopředsedové představenstva. Pokud předseda ani místopředsedové nejsou zvoleni, jednají společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k vypsané či otištěné firmě společnosti s uvedením svého jména a příjmení.
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 24. 7. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.
zapsáno 24. 7. 2009 vymazáno 28. 3. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 28. 3. 2014 vymazáno 6. 2. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 6. 2. 2017 vymazáno 4. 5. 2021
Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.
zapsáno 4. 5. 2021

Dozorčí rada AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Jan Polášek
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Místopředseda dozorčí rady
Anastázie Tomečková
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Člen dozorčí rady
František Chudík
Vnorovy II, Vnorovy II
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Člen dozorčí rady
Marie Hálová
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Člen dozorčí rady
Zdislava Janoušková
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 25. 3. 1996 vymazáno 7. 1. 1997
Předseda dozorčí rady
Jan Polášek
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Místopředsedkyně dozorčí rady
Anastázie Tomečková
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Člen dozorčí rady
František Chudík
Vnorovy II, Vnorovy II
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Členka dozorčí rady
Marie Hálová
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Členka dozorčí rady
Zdislava Janoušková
Vnorovy, Vnorovy
zapsáno 7. 1. 1997 vymazáno 15. 8. 2001
Předseda dozorčí rady
Vladislav Sedlák
Strážnická, Bzenec
Den vzniku funkce: 15. 3. 2001
Den zániku funkce: 1. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2001
Den zániku členstvi: 1. 6. 2006
zapsáno 15. 8. 2001 vymazáno 30. 6. 2006
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Otruba
Vnorovy, Vnorovy
Den vzniku funkce: 15. 3. 2001
Den zániku funkce: 1. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2001
Den zániku členstvi: 1. 6. 2006
zapsáno 15. 8. 2001 vymazáno 30. 6. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Mareta
Veselská, Strážnice
Den vzniku funkce: 15. 3. 2001
Den zániku funkce: 1. 6. 2006
zapsáno 15. 8. 2001 vymazáno 30. 6. 2006
Předseda dozorčí rady
Vladislav Sedlák
Pod Kněží horou, 696 81 Bzenec
Den vzniku funkce: 1. 6. 2006
Den zániku funkce: 11. 10. 2007
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
Den zániku členstvi: 11. 10. 2007
zapsáno 30. 6. 2006 vymazáno 15. 11. 2007
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Otruba
Vnorovy, 696 61 Vnorovy
Den vzniku funkce: 1. 6. 2006
Den zániku funkce: 11. 10. 2007
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
Den zániku členstvi: 11. 10. 2007
zapsáno 30. 6. 2006 vymazáno 15. 11. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Mareta
Veselská, 696 62 Strážnice
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2006
Den zániku členstvi: 11. 10. 2007
zapsáno 30. 6. 2006 vymazáno 15. 11. 2007
Předseda dozorčí rady
JUDr. Josef Blaha
Radniční, 695 01 Hodonín
Den vzniku funkce: 11. 10. 2007
Den zániku funkce: 9. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2007
Den zániku členstvi: 9. 6. 2008
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 25. 8. 2008
Člen dozorčí rady
Václav Novák
Smetanova, 697 01 Kyjov
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2009
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 24. 7. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Vetišková
Vnorovy II, 696 61 Vnorovy II
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2007
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 30. 1. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Dalibor Procházka
Javorník, 696 74 Javorník
Den vzniku funkce: 9. 6. 2008
Den zániku funkce: 18. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2008
Den zániku členstvi: 18. 6. 2009
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 24. 7. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Milan Kovařík
Zahradní, 691 06 Velké Pavlovice
Den vzniku funkce: 18. 6. 2009
Den zániku funkce: 1. 8. 2010
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2009
Den zániku členstvi: 1. 8. 2010
zapsáno 24. 7. 2009 vymazáno 2. 9. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Antonín Gazárek
Vnorovy, 696 61 Vnorovy
Den vzniku funkce: 18. 6. 2009
Den zániku funkce: 30. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2009
Den zániku členstvi: 30. 6. 2011
zapsáno 24. 7. 2009 vymazáno 19. 7. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Hrdý
Luční, 696 62 Strážnice
Den vzniku funkce: 4. 8. 2010
Den zániku funkce: 28. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 8. 2010
Den zániku členstvi: 28. 2. 2014
zapsáno 2. 9. 2010 vymazáno 28. 3. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Horehleďová
Skoronice, 696 41 Skoronice
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
Den zániku členstvi: 31. 12. 2011
zapsáno 19. 7. 2011 vymazáno 27. 1. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Ležák
Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2012
zapsáno 27. 1. 2012 vymazáno 25. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Vetišková
Vnorovy, 696 61 Vnorovy
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2007
Den zániku členstvi: 6. 11. 2012
zapsáno 30. 1. 2012 vymazáno 6. 12. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Vetišková
Lideřovská, 696 61 Vnorovy - Lidéřovice
Den vzniku členstvi: 7. 11. 2012
zapsáno 6. 12. 2012 vymazáno 25. 11. 2015
Předseda dozorčí rady
Blanka Šašinková
Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem - Blatnice pod Svatým Antonínkem
Den vzniku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2014
zapsáno 28. 3. 2014 vymazáno 25. 11. 2015
Předseda dozorčí rady
Blanka Šašinková
Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem - Blatnice pod Svatým Antonínkem
Den vzniku funkce: 3. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2014
Den zániku členstvi: 1. 3. 2019
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 30. 3. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Ležák
Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova - Kostelec u Holešova
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2012
Den zániku členstvi: 1. 1. 2017
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 27. 1. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Vetišková
Lideřovská, 696 61 Vnorovy - Lidéřovice
Den vzniku členstvi: 7. 11. 2012
Den zániku členstvi: 7. 11. 2017
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 7. 12. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Ležák
Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova - Kostelec u Holešova
Den vzniku členstvi: 2. 1. 2017
Den zániku členstvi: 2. 1. 2022
zapsáno 27. 1. 2017 vymazáno 15. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Vetišková
Lideřovská, 696 61 Vnorovy - Lidéřovice
Den vzniku členstvi: 8. 11. 2017
Den zániku členstvi: 8. 11. 2022
zapsáno 7. 12. 2017 vymazáno 16. 12. 2022
Předseda dozorčí rady
Blanka Šašinková
Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem - Blatnice pod Svatým Antonínkem
Den vzniku funkce: 2. 3. 2019
Den zániku funkce: 2. 2. 2024
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2019
Den zániku členstvi: 2. 2. 2024
zapsáno 30. 3. 2019 vymazáno 5. 4. 2024
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Ležák
Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova - Kostelec u Holešova
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2022
zapsáno 15. 4. 2022 vymazáno 2. 3. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Vetišková
Lideřovská, 696 61 Vnorovy - Lidéřovice
Den vzniku členstvi: 9. 11. 2022
zapsáno 16. 12. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Ležák
Drásalova, 769 01 Holešov - Holešov
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2022
zapsáno 2. 3. 2023
Předseda dozorčí rady
Blanka Šašinková
Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem - Blatnice pod Svatým Antonínkem
Den vzniku funkce: 3. 2. 2024
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2024
zapsáno 5. 4. 2024
Počet členů
3
zapsáno 4. 5. 2021

Jediný akcionář AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
NAVOS, a.s., 47674857
Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
zapsáno 23. 8. 2011 vymazáno 28. 3. 2014
Jediný akcionář
NAVOS, a.s., 47674857
Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
zapsáno 28. 3. 2014

Skuteční majitelé AGRO Vnorovy, a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 10. 2018
zapsáno 5. 10. 2018 vymazáno 17. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Koncový příjemce
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 17. 6. 2021 vymazáno 21. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Koncový příjemce
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 21. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 11. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 14. 3. 2023 vymazáno 11. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023

Hodnocení společnosti - AGRO Vnorovy, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti AGRO Vnorovy, a.s. na mapě

Smetkova 744, 696 61 Vnorovy - Vnorovy

Údaje o AGRO Vnorovy, a.s., Smetkova 744, 696 61 Vnorovy - Vnorovy, IČO: 64508056 byly staženy 11. 4. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost AGRO Vnorovy, a.s. sídlí na adrese: Smetkova 744, 696 61 Vnorovy - Vnorovy.
  • Společnost AGRO Vnorovy, a.s. má IČO 64508056.
  • Společnost AGRO Vnorovy, a.s. vznikla 25. 3. 1996.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo