Předplatit časopis Finmag

Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice, IČO: 00035351, sídlo: Teplice

Subjekt Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 297/KSUL. Společnost vznikla 9. 12. 1970 a sídlí na adrese Gagarinova 1558, 415 01 Teplice - Trnovany. IČO společnosti je 00035351 a DIČ je CZ00035351.

Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - výpis z obchodního rejstříku k datu 29. 6. 2024

Obchodní rejstřík
RES RŽP DPH

Základní informace o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
9. 12. 1970
Obchodní firma
9. stavební bytové družstvo občanů Teplice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 20. 2. 1978
Stavební bytové družstvo M Í R
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 28. 4. 1989
Stavební bytové družstvo M í r Teplice
zapsáno 28. 4. 1989 vymazáno 11. 12. 1991
Stavební bytové družstvo \"Mír\" Teplice
zapsáno 11. 12. 1991
Adresa sídla společnosti
Teplice, Teplice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 28. 4. 1989
Gagarinova 1558, Teplice
zapsáno 28. 4. 1989 vymazáno 10. 10. 2018
Gagarinova 1558, 415 01 Teplice - Trnovany
zapsáno 10. 10. 2018
IČO
00035351
zapsáno 26. 4. 1995
DIČ
Identifikátor datové schránky
ucmsm3a
Právní forma
Družstvo
zapsáno 9. 12. 1970
Spisová značka
DrXXVI 297/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 9. 12. 1970
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

28. 6. 2024
Změna informací: předseda představenstva Ing. David Kočiš
27. 6. 2024
27. 6. 2024
24. 6. 2024
6. 2. 2024

Vizualizace vztahů osob a společností - Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Informace o podnikání a činnosti Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Družstvo provádí pro členy družstva výstavbu bytů, vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží, zajišťuje jejich správu, údržbu a poskytuje služby spojené s užíváním bytů a spojených nebytových zařízení. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inže - nýrských sítí, technické staveniště a terenní úpravy staveniště.
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 15. 1. 1976
Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro socialistické organizace.
zapsáno 26. 5. 1982 vymazáno 6. 1. 1984
Družstvo pro členy staví, po případě zabezpečuje výstavbu bytů a místností sloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje poli- ticko výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení, může družstvo provádět přípravu staveniště, včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a po případě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat.
zapsáno 15. 1. 1976 vymazáno 28. 4. 1989
1) Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů a to: a) přípravnou a projektovou činnost. b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci.
zapsáno 6. 1. 1984 vymazáno 28. 4. 1989
2) Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2,000.000,- Kčs.
zapsáno 6. 1. 1984 vymazáno 28. 4. 1989
3) Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně, životního prostředí, v zimních měsících a u prací sezonního charakteru i údržba a opravy nebytového fondu.
zapsáno 6. 1. 1984 vymazáno 28. 4. 1989
4) Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou.
zapsáno 6. 1. 1984 vymazáno 28. 4. 1989
5) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu např.: - autodopravu - výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování - provádění předepsaných revizních zkoušek - materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství.
zapsáno 6. 1. 1984 vymazáno 28. 4. 1989
6) Činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstva, např.: - dodávka tepla a teplé vody - pronájem nebytových prostorů - provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod. Tyto práce může družstvo v rozšířeném rozsahu vykonávat za předpokladu, že bude zajišťovat vlastní úkoly a plnit poslání družstva - že bude přednostně směřovat jinou činnost pro \"ostatní organizace bytového družstevnictví\" jejich členy, národní výbory a ve prospěch služeb obyvatelstvu a že nepoužije k provádění těchto prací úzkoprofilového materiálu z bilancí Českého svazu bytových družstev.
zapsáno 6. 1. 1984 vymazáno 28. 4. 1989
1) Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a zabezpečování výstavby bytových objektů a zajišťování jejich provozu.
zapsáno 28. 4. 1989 vymazáno 11. 12. 1991
2) V rámci předmětu činnosti družstvo provozuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytových objektů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení b) hospodaření s družstevními byty a místnostmi nesloužícími k bydlení v souladu se zásadami státní bytové politiky c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů, neby - tových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením g) převody rodinných domků do osobního vlastnictví h) pořádání družstevně společenských, výchovných, zájmových a sportovních akcí
zapsáno 28. 4. 1989 vymazáno 11. 12. 1991
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů s byty (popřípadě i garážemi nebo místnostmi nesloužícími k bydlení, zřízenými v nevyužitých společných prostorách domků, garáží a ostatního majetku družstva).
zapsáno 11. 12. 1991 vymazáno 15. 9. 1993
2) Předmětem činnosti družstva je: a) zajišťování provozu vlastních domů, RD a garáží b) příprava a výstavba nových družstevních domů, bytů, (nástaveb a vestaveb), RD a garáží pro své členy c) přidělování bytů (ve vlastních domech nebo RD) a garáží do osobního užívání svým členům popř. převádění RD a garáží do osob. vlastnictví d) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace vlastních domů, RD a garáží e) zajišťování služeb spojených s užíváním vlastních bytů pro své členy f) údržba a opravy stavebně montážního charakteru pro občany a organizace g) příprava a výstavba domů, bytů, RD, garáží do osobního vlastnictví h) výroba a prodej truhlářských výrobků ch) obchodní činnost s materiálem na opravy a údržbu
zapsáno 11. 12. 1991 vymazáno 15. 9. 1993
1.Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostorami a jejich správě a provozu.
zapsáno 15. 9. 1993 vymazáno 25. 11. 1997
2.Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor.
zapsáno 15. 9. 1993 vymazáno 25. 11. 1997
3.Předmětem činnosti družstva mohou být i jiné činnosti a) schvalování jiných podnikatelských činností - - do 2 mil. Kč - podléhá představenstvu družstva - od 2 mil. Kč - podléhá shromáždění delegátů b) při jiných podnikatelských činnostech neručí družstvo nemovitým majetkem.
zapsáno 15. 9. 1993 vymazáno 25. 11. 1997
Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům b) staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob c) přiděluje družstevní byty do nájmu, včetně bytů v rodinných domcích, příp. rodinné domky a nebytové prostory - nebo je pronajímá ostatním osobám d) převádí družstevní byty do vlastnictví svým členům dle Zákona č. 42/1992 Sb. a následujících předpisů e) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby f) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby g) provozuje obchodní činnost, pokud je tato v souladu s hlavním předmětem činnosti družstva.
zapsáno 15. 9. 1993 vymazáno 25. 11. 1997
2. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování provozu bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a garáží. Družstvo zejména: a) přiděluje byty a garáže ve vlastnictví družstva do nájmu svým členům nebo ostatním osobám b) zajišťuje údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva c) zajišťuje plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a garáží ve vlastnictví družstva d) zajišťuje činnosti uvedené v odst. a), b), c) i pro jiné osoby e) získává bytové objekty příp. byty do vlastnictví družstva - vkladem bytových objektů nebo bytů do družstva - koupí bytových objektů nebo bytů - výstavbou bytů ve střešních nástavbách na objektech ve vlastnictví družstva - výstavbou bytových objektů f) provozuje obchodní činnosti, které souvisí s předmětem činnosti družstva výše uvedeným g) pronajímá prostory, plochy, stroje, mechanismy.
zapsáno 25. 11. 1997 vymazáno 15. 3. 2005
Projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 15. 6. 2016 vymazáno 18. 3. 2022
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví bytových objektů, bytů, rodinných domků, garáží, objektů s nebytovými prostorami a jejich správě a provozu.
zapsáno 25. 11. 1997
2. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování provozu bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a garáží. Družstvo zejména: a) přiděluje byty a garáže ve vlastnictví družstva do nájmu svým členům nebo ostatním osobám b) zajišťuje údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva c) zajišťuje plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a garáží ve vlastnictví družstva d) zajišťuje činnosti uvedené v odst. a), b), c) i pro jiné osoby e) získává bytové objekty příp. byty do vlastnictví družstva - vkladem bytových objektů nebo bytů do družstva - koupí bytových objektů nebo bytů - výstavbou bytů ve střešních nástavbách na objektech ve vlastnictví družstva - výstavbou bytových objektů f) provozuje obchodní činnosti, které souvisí s předmětem činnosti družstva výše uvedeným g) pronajímá prostory, plochy, stroje, mechanismy h) vydavatelské a nakladatelské činnosti
zapsáno 15. 3. 2005

Majetek Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Zapisovaný základní kapitál Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Zapisovaný základní kapitál
50 000 Kč
zapsáno 15. 9. 1993

Ostatní skutečnosti Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let.
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 5. 1. 1987
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření z hlediska bytového hospodaření, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs.
zapsáno 28. 4. 1989 vymazáno 11. 12. 1991
Ručení: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva, vykázanou v roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základ- ního členského podílu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3 000,- . Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce ruku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit.
zapsáno 11. 12. 1991 vymazáno 15. 9. 1993
Shromáždění delegátů, konané dne 19.1.1993 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zák. č. 513/1991 Sb.. Shromáždění delegátů, konané dne 24.4.1993 schválilo změny stanov družstva a jejich úplné nové znění je založeno ve spise obchodního rejstříku.
zapsáno 15. 9. 1993 vymazáno 17. 6. 1998
Podzimním shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 1. prosince 1988 byly přijaty a schváleny nové stanovy družstva, kterými se družstvo řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku zdejšího soudu.
zapsáno 28. 4. 1989 vymazáno 15. 3. 2005
V souladu se zákonem č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví přijalo shromáždění delegátů družstva dne 23.4.1991 nové stanovy, které se zakládají do spisu podnikového rejstříku.
zapsáno 11. 12. 1991 vymazáno 15. 3. 2005
Shromáždění delegátů, konané dne 26.6.1997 schválilo nové stanovy a jejich úplné nové znění je založeno ve spise obchodního rejstříku.
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 15. 3. 2005
Shromáždění delegátů, konané dne 25.6.1998 schválilo změny a doplnění Stanov, schválených shromážděním delegátů dne 26.6. 1997. Změny a doplnění Stanov jsou založeny ve spise obchod- ního rejstříku. Shromáždění delegátů, konané dne 13.6.2000 schválilo změny a doplnění Stanov, schválených shromážděním delegátů dne 26.6. 1997. Změny a doplnění Stanov jsou založeny ve spise obchod- ního rejstříku.
zapsáno 28. 11. 2000 vymazáno 15. 3. 2005
Údaje o družstvu: Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo 109/64 Sb., vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 22. října 1970. Ustanovení družstva bylo schváleno Českým svazem bytových družstev v Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nad Labem dne 2. 11. 1970 podle § 89 hospodářského zákona č.j.369-4-820-7500-7-0409.
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 10. 7. 2008
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebního bytového družstva dne 22.října 1970, schválené Českým svazem bytových družstev v Praze - Severočeským krajským výborem v Ústí nad Labem dne 2.11.1970 - typ B.
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 10. 7. 2008
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem č.j.105-1726/74-Jk ze dne 23.října 1974 byla v souladu s usnesením č. 99/74 z 8. zasedání a s usnesením č. 110/74 z 9. zasedání ze dne 23.května 1974 sloučena ke dni 1.1.1975 podle článku 58 písmeno b) Stavebních bytových družstev, podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) Směrnic Českého svazu bytových družstev č. 22/72 a podle článku 25 odstavec 3 písmeno d) Stanov Českého svazu bytových družstev - uveřejněných ve Zpravodaji č. 3 z roku 1973 do tohoto družstva jako družstva přejímajícího tato přejímaná (zanikající) družstva: První stavební bytové družstvo občanů v Krupce se sídlem Krupka okres Teplice (zdejší Db 95) a Stavební bytové družstvo pracovníků závodu SKLO - UNION Teplice se sídlem v Teplicích Řetenicích okres Teplice (zdejší Db 172) podle článku 59 Stanov stavebních bytových družstev stávají se členové družstev, která zanikají, tímto rozhodnutím členy vyznačeného přejímajícího družstva ke dni 1.lednu 1975. K tomuto dni přechází na vyznačené přejímající družstvo všechna práva a závazky zanikajících družstev bez likvidace.
zapsáno 19. 11. 1974 vymazáno 10. 7. 2008
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 21.dubna 1975 č.j. 105-758/75/Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena v souladu s usnesením č. 99/74 z 8.zasedání dne 28.února 1974 s usnesením č. 110/74 z 9.zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení č. 160/75 z 13.zasedání ze 27.února 1975 - podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 1 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev uveřejněných ve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev číslo 3 z roku 1973 ke dni 30.června 1975 tato zanikající (slučovaná, přejímaná) stavební bytová družstva bez likvidace a to: Prvé stavební bytové družstvo občanů v Bílině, se sídlem v Bílině okres Teplice (zdejší Db 91), Stavební bytové družstvo \"S V É P O M O C\" pracovníků n.p. Pozemní stavby Teplice, se sídlem Teplice, ulice Karla Čapka - novostavba (zdejší Db 112), Stavební bytové družstvo svépomocné pracovníků S K L O U N I O N, n.p. závod Rudolfova huť Dubí u Teplic se sídlem v Dubí, okres Teplice (zdejší Db 200), Stavební bytové družstvo pracovníků dolů J. F u č í k a, n.p. v Ledvicích, Teplice se sídlem v Teplicích (zdejší Db 214) a podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají se členové družstev, která zanikají, členy tohoto přejímajícího družstva ke dni 30.červnu 1975 a na toto přejímající družstvo přechází rovněž všechna práva a závazky zanikajících (slučovaných, přejímaných) stavebních bytových družstev bez likvidace.
zapsáno 6. 5. 1975 vymazáno 10. 7. 2008
Shromážděním delegátů konaným dne 29.listopadu 1975 a na základě usnesení Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20.prosince 1975 č.j. 105-3724/75 byly přijaty nové stanovy stavebních bytových družstev typu \"B\".
zapsáno 15. 1. 1976 vymazáno 10. 7. 2008
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 105/955/77/Jk ze dne 28.6. 1977 bylo rozhodnuto a schváleno na 24.zasedání konaném dne 26.5. 1977, že do tohoto družstva, jako družstva přejíma- jícího bude sloučeno podle článku 25 odstavec 3 písm. d) stanov ČSBD za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d) stanov ČSBD a podle článku 2 odst. 1 písm. b) směrnice ČSBD č. 22/72 publikované ve Zpravodaji ČSBD č. 7 z roku 1972, Sedmé stavební bytové družstvo občanů v Teplicích jako družstvo přejímané (zanikající, slučované) a to bez provedení likvidace s tím, že podle článku 89 stanov stavebního bytového družstva stávají se členové tohoto družstva, které zaniká sloučením, členy tohoto přejímajícího družstva a to ke dni 1.července 1977 a k tomuto dni přechází rovněž všechna práva a závazky zanikajícího družstva na toto družstvo přejímající, bez provedení likvidace.
zapsáno 30. 6. 1977 vymazáno 10. 7. 2008
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Severo - českého krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 4.června 1977, č.j. 105-985/77/Jk, bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno bez provedení likvidace přejímané (slučované, zanikající) družstvo 8. stavební bytové družstvo občanů Teplice (zdejší Db 85) a to podle článku 25, odst. 3, písm. d stanov Českého svazu bytových družstev za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d stanov Českého svazu bytových družstev a podle článku 2, odst. 1 písm. b směrnic Českého svazu bytových družstev č. 22/72, publikované ve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev č. 7 z roku 1972. Podle článku 89 stanov Svazu bytových družstev stávají se členové zanikajícího družstva ke dni 31. prosince 1977 členy tohoto přejímajícího družstva a k tomuto dni sloučení přechází na toto přejímající družstvo všechna práva a závazky zanikajícího družstva bez likvidace.
zapsáno 3. 11. 1977 vymazáno 10. 7. 2008
Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 13.11.1986 byla schválena změna počtu členů představenstva na jedenáct.
zapsáno 5. 1. 1987 vymazáno 10. 7. 2008
Na základě žádosti družstva, schválení shromážděním delegátů, které se konalo dne 13.11.1986 a souhlasu Českého svazu bytových družstev, územního útvaru 05 pro Severočeský kraj v Ústí nad Labem, zapisuje se, že družstvo bude užívat mimo komerční styk (mimo korespondenci a mimo odběratelsko-dodavatelské vztahy) zkráceného názvu \"SBD MÍR\". Toto označení bude používat pro označení přenosných montovaných skladů dislokovaných mimo areál družstva, pro označení neonové firmy umístěné na objektu družstva, pro označení motorových vozidel, pro označení družstevních bytových domů.
zapsáno 5. 1. 1987 vymazáno 10. 7. 2008
Na základě usnesení Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 21.12.1987 č. 198/87, bylo ke dni 1.1.1988 sloučeno Družstvo pro výstavbu rodinných domků \"Fučíkova stezka\" Teplice, v likvidaci (Db 306) jako družstvo zanikající, do přejímajícího družstva Stavebního bytového družstva MÍR Teplice. Tímto rozhodnutím o sloučení zaniká přejímané družstvo bez likvidace. Podle článku 45 stanov Družstva pro výstavbu rodinných domků, stávají se členové sloučeného družstva členy přejímajícího družstva. Na přejímající družstvo přecházejí rovněž práva a závazky sloučeného družstva.
zapsáno 9. 2. 1988 vymazáno 10. 7. 2008

Základní členský vklad Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Vklad
základní členský vklad: 3 000 Kč
zapsáno 15. 9. 1993

Personální obsazení, vedení Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Člen
Miloš Červenka
Horská, Trmice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 21. 3. 1973
Člen
Ing. Kamil Říha
Trnovanská, Novosedlice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 21. 3. 1973
Člen
Jiří Spěváček
Zámecké nám., Teplice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 21. 3. 1973
Člen
Ivo Třeštík
Lípova, Teplice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 21. 3. 1973
Člen
Milena Blechová
Husova, Dubí
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 21. 3. 1973
Člen
Ing. Josef Jirát
Krušnohorská, Újezdeček
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Ing. Renata Kamínková
Angerova, Teplice 2
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Gabriela Richterová
Sídliště, Krupka
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Božena Vaňková
Masarykova, Teplice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Vilém Cantor
Kollárova, Teplice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 20. 2. 1978
Místopředseda
Karel Procházka
Gorkého, Novosedlice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 14. 6. 1976
Předseda
Ing. Oldřich Dobrý
Koněvova, Teplice
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Zdenka Široká
Svobodova, Hrdlovka
zapsáno 21. 3. 1973 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Jaroslav Bašta
25.února, Teplice
zapsáno 21. 3. 1973 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Viliam Kollar
Na Letné, Teplice
zapsáno 21. 3. 1973 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Milan Srba
U hadích lázní, Teplice
zapsáno 21. 3. 1973 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Eliška Kážová
Gottwaldova, Krupka
zapsáno 21. 3. 1973 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Miroslav Soukup
Křičkova, Teplice
zapsáno 21. 3. 1973 vymazáno 14. 6. 1976
Člen
Milan Srba
Slovenská, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Miroslav Soukup
Slovenská, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Eva Bezemková
SNP, Ústí nad Labem
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Stanislav Cejzlar
Alejní, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Ing. Stojan Dončev
Sokolovská, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Petr Hahn
Erbenova, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Zdeněk Slejška
Na Hamrech, Krupka
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Vlasta Vrzalová
důl Bedřich, Dubí
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Jindřich Vodička
Opavská, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Eliška Kážová
Slovenská, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 21. 7. 1988
Člen
Karel Procházka
Gorkého, Novosedlice
vedoucí kanceláře družstva
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 2. 1978
Člen
Josef Dráb
Jugoslávská, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 6. 1980
Člen
Miroslav Moravec
Rooseweltovo náměstí, Teplice
zapsáno 14. 6. 1976 vymazáno 20. 6. 1980
Člen
Ing. Oldřich Dobrý
Koněvova, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 17. 5. 1979
Člen
Dagmar Šimonová
Gottwaldovo nám., Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 4. 12. 1979
Místopředseda
Alois Fait
25.února, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 20. 6. 1980
Člen
JUDr. Zdeněk Starý
Jugoslávská, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 20. 6. 1980
Člen
Michal Masič
Za Chlumem, Bílina
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 30. 6. 1986
Člen
Josef Ondrák
Hrubínova, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 5. 1. 1987
Člen
Zdeněk Traxler
25.února, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 11. 12. 1991
Člen
Vladimír Mach
Zrenjaninská, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 16. 9. 1996
Člen
František Jerman
25.února, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 20. 6. 1980
Místopředseda
Karel Procházka
Gorkého, Novosedlice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 21. 7. 1988
Předseda
Jiří Vaja
25.února, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 30. 12. 1988
Člen
Ing. František Vaněk
25.února, Teplice
zapsáno 20. 2. 1978 vymazáno 26. 4. 1995
Člen
Emil Markuci
25.února, Teplice
zapsáno 14. 7. 1978 vymazáno 26. 4. 1995
Člen
Stanislava Tuháčková
Tylova, Bílina
zapsáno 17. 5. 1979 vymazáno 20. 6. 1980
Člen
Miroslav Moravec
Rooseweltovo náměstí, Teplice
zapsáno 20. 6. 1980 vymazáno 25. 11. 1982
Člen
František Jerman
25.února, Teplice
zapsáno 20. 6. 1980 vymazáno 25. 11. 1982
Člen
Ing. Josef Stern
Slovenská, Teplice
zapsáno 20. 6. 1980 vymazáno 17. 1. 1985
Člen
Josef Dráb
Jugoslávská, Teplice
zapsáno 20. 6. 1980 vymazáno 15. 6. 1987
Člen
Stanislava Tuháčková
Tylova, Bílina
zapsáno 20. 6. 1980 vymazáno 21. 7. 1988
Člen
Daniela Strnadová
Zrenjaninská, Teplice
zapsáno 20. 6. 1980 vymazáno 11. 12. 1991
Člen
Ing. Alfred Blazius
Sochorova, Teplice
zapsáno 17. 1. 1985 vymazáno 27. 11. 1987
Člen
Jiří Januš
K. Světlé, Dubí
zapsáno 15. 6. 1987 vymazáno 9. 1. 1990
Člen
Ing. Vladimír Procházka
Palackého, Teplice
zapsáno 15. 6. 1987 vymazáno 21. 7. 1988
Člen
Karel Procházka
Gorkého, Novosedlice
zapsáno 21. 7. 1988 vymazáno 9. 1. 1990
Člen
Miroslav Bulíček
Čapkova, Bílina
zapsáno 21. 7. 1988 vymazáno 10. 12. 1990
Místopředseda
Ing. Vladimír Procházka
Palackého, Teplice
zapsáno 21. 7. 1988 vymazáno 30. 12. 1988
Člen
Ing. Miroslav Kubů
Vančurova, Teplice
zapsáno 21. 7. 1988 vymazáno 30. 12. 1988
Místopředseda
Jiří Vaja
25.února, Teplice
zapsáno 30. 12. 1988 vymazáno 4. 6. 1990
Předseda
Ing. Vladimír Procházka
Palackého, Teplice
zapsáno 30. 12. 1988 vymazáno 17. 6. 1998
Místopředseda
Ing. Miroslav Kubů
Vančurova, Teplice
zapsáno 30. 12. 1988 vymazáno 17. 6. 1998
Člen
Vlasta Vrzalová
Odborářů, Teplice
zapsáno 9. 1. 1990 vymazáno 4. 6. 1990
Místopředseda
Vlasta Vrzalová
Odborářů, Teplice
zapsáno 4. 6. 1990 vymazáno 11. 12. 1991
Člen
Stanislav Hierát
Rooseweltovo nám., Teplice
zapsáno 4. 6. 1990 vymazáno 15. 9. 1993
Člen
Ing. Vladimír Michálek
Jugoslávská, Teplice
zapsáno 4. 6. 1990 vymazáno 17. 6. 1998
Místopředseda
Jiří Hájek
Jankovcova, Teplice
zapsáno 11. 12. 1991 vymazáno 16. 9. 1996
Člen
Vladimír Cidlina
Komenského, Krupka
zapsáno 11. 12. 1991 vymazáno 17. 6. 1998
Člen
Bohdan Gottfried
Gagarinova, Teplice
zapsáno 11. 12. 1991 vymazáno 17. 6. 1998
Člen
JUDr. Karel Humplík
Jaselská, Teplice
zapsáno 11. 12. 1991 vymazáno 17. 6. 1998
Člen představenstva
Ing. František Vaněk
Trnovanská, Teplice
zapsáno 26. 4. 1995 vymazáno 16. 9. 1996
Člen představenstva
Emil Markuci
Trnovanská, Teplice
zapsáno 26. 4. 1995 vymazáno 17. 6. 1998
Člen představenstva
Ing. Václav Sláma
Svojsíkova, Teplice
zapsáno 16. 9. 1996 vymazáno 17. 6. 1998
Místopředseda
Vladimír Mach
Zrenjaninská, Teplice
zapsáno 16. 9. 1996 vymazáno 17. 6. 1998
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Procházka
Palackého, Teplice
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 28. 11. 2000
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Kubů
Vančurova, Teplice
Den vzniku funkce: 23. 6. 1988
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 15. 3. 2005
Místopředseda představenstva
Vladimír Mach
Zrenjaninská, Teplice
Den vzniku funkce: 12. 1. 1978
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 15. 3. 2005
Člen představenstva
Ing. Vladimír Michálek
Jugoslávská, Teplice
Den vzniku funkce: 3. 5. 1990
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 15. 3. 2005
Člen představenstva
Emil Markuci
Trnovanská, Teplice
Den vzniku funkce: 18. 5. 1978
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 15. 3. 2005
Člen představenstva
Vladimír Cidlina
Komenského, Krupka
Den zániku funkce: 9. 4. 2001
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 6. 11. 2001
Člen představenstva
Ing. Václav Sláma
Svojsíkova, Teplice
Den vzniku funkce: 23. 4. 1996
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 15. 3. 2005
Člen představenstva
JUDr. Karel Humplík
Jaselská, Teplice
Den vzniku funkce: 23. 4. 1991
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 15. 3. 2005
Člen představenstva
Bohdan Gottfried
Gagarinova, Teplice
Den vzniku funkce: 23. 4. 1991
Den zániku členstvi: 12. 2. 2004
zapsáno 17. 6. 1998 vymazáno 8. 10. 2004
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Procházka
Na Červeném vrchu, Teplice
Den vzniku funkce: 14. 5. 1987
zapsáno 28. 11. 2000 vymazáno 15. 3. 2005
Člen představenstva
Ing. Svatava Habrová
Habrová, Teplice
Den vzniku funkce: 9. 4. 2001
zapsáno 6. 11. 2001 vymazáno 6. 11. 2001
Člen představenstva
Ing. Svatava Hakrová
Habrová, Teplice
Den vzniku funkce: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 6. 11. 2001 vymazáno 29. 6. 2006
Člen představenstva
Zdeněk Neudert
Javorová, Teplice
Den vzniku funkce: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 6. 11. 2001 vymazáno 29. 6. 2006
Člen představenstva
Roman Schlöser
Přítkovská, Teplice
Den vzniku funkce: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 6. 11. 2001 vymazáno 29. 6. 2006
Člen představenstva
Jaroslava Tomsová
J. Koziny, Teplice
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2004
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 8. 10. 2004 vymazáno 29. 6. 2006
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Procházka
Na Červeném vrchu, Teplice
Den vzniku funkce: 9. 4. 2001
Den zániku funkce: 3. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 15. 3. 2005 vymazáno 29. 6. 2006
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Kubů
Vančurova, Teplice
Den vzniku funkce: 9. 4. 2001
Den zániku funkce: 3. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 15. 3. 2005 vymazáno 29. 6. 2006
Místopředseda představenstva
Vladimír Mach
Zrenjaninská, Teplice
Den vzniku funkce: 9. 4. 2001
Den zániku funkce: 3. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 15. 3. 2005 vymazáno 29. 6. 2006
Člen představenstva
Emil Markuci
Trnovanská, Teplice
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 15. 3. 2005 vymazáno 29. 6. 2006
Člen představenstva
Ing. Václav Sláma
Svojsíkova, Teplice
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 15. 3. 2005 vymazáno 29. 6. 2006
Člen představenstva
JUDr. Karel Humplík
Jaselská, Teplice
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2001
Den zániku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 15. 3. 2005 vymazáno 29. 6. 2006
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Procházka
Na Červeném vrchu, 415 01 Teplice
Den vzniku funkce: 3. 4. 2006
Den zániku funkce: 31. 3. 2011
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 20. 5. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Kubů
Vančurova, 415 01 Teplice
Den vzniku funkce: 3. 4. 2006
Den zániku funkce: 26. 10. 2006
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Václav Sláma
Svojsíkova, 415 01 Teplice
Den vzniku funkce: 3. 4. 2006
Den zániku funkce: 31. 3. 2011
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 20. 5. 2011
Člen představenstva
Jaroslava Tomsová
J. Koziny, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2008
Člen představenstva
Ing. Svatava Hakrová
Habrová, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2008
Člen představenstva
Zdeněk Neudert
Javorová, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2008
Člen představenstva
Roman Schlöser
Přítkovská, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 20. 5. 2011
Člen představenstva
Libuše Navrátilová
Gagarinova, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 20. 5. 2011
Člen představenstva
Mgr. Petr Štych
Přítkovská, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 29. 6. 2006 vymazáno 20. 5. 2011
Místopředseda představenstva
Jaroslava Tomsová
J. Koziny, 415 01 Teplice
Den vzniku funkce: 26. 10. 2006
Den zániku funkce: 31. 3. 2011
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 20. 5. 2011
Člen představenstva
Ing. Svatava Hakrová
Trnovanská, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 20. 5. 2011
Člen představenstva
Zdeněk Neudert
Tyršova, 419 01 Duchcov
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 20. 5. 2011
Člen představenstva
Ing. Miroslav Kubů
Vančurova, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2006
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 20. 5. 2011

Statutární orgán Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
Ing. Vladimír Procházka
Na Červeném vrchu, 415 01 Teplice
Den vzniku funkce: 31. 3. 2011
Den zániku funkce: 5. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 5. 3. 2013
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 20. 6. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Václav Sláma
Svojsíkova, 415 01 Teplice
Den vzniku funkce: 31. 3. 2011
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 16. 7. 2014
Místopředseda představenstva
Jaroslava Tomsová
J. Koziny, 415 01 Teplice
Den vzniku funkce: 31. 3. 2011
Den zániku funkce: 29. 3. 2016
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 17. 5. 2016
Člen představenstva
Ing. Svatava Hakrová
Trnovanská, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 17. 5. 2016
Člen představenstva
Ing. Miroslav Kubů
Vančurova, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 17. 5. 2016
Člen představenstva
Zdeněk Neudert
Tyršova, 419 01 Duchcov
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 12. 8. 2014
Člen představenstva
Libuše Navrátilová
Gagarinova, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 17. 5. 2016
Člen představenstva
Roman Schlöser
Přítkovská, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 17. 5. 2016
Člen představenstva
Mgr. Petr Štych
Přítkovská, 415 01 Teplice
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 20. 5. 2011 vymazáno 17. 5. 2016
Předseda představenstva
Marek Andrášek
Aloise Jiráska, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku funkce: 21. 5. 2013
Den zániku funkce: 29. 3. 2016
Den vzniku členstvi: 21. 5. 2013
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 20. 6. 2013 vymazáno 17. 5. 2016
Místopředseda představenstva
Ing. Václav Sláma
Trnovanská, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku funkce: 31. 3. 2011
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 16. 7. 2014 vymazáno 12. 8. 2014
Místopředseda představenstva
Ing. Václav Sláma
Trnovanská, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku funkce: 31. 3. 2011
Den zániku funkce: 29. 3. 2016
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 12. 8. 2014 vymazáno 17. 5. 2016
Člen představenstva
Zdeněk Neudert
Zabrušany, 417 71 Zabrušany - Zabrušany
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2011
Den zániku členstvi: 29. 3. 2016
zapsáno 12. 8. 2014 vymazáno 17. 5. 2016
Předseda představenstva
JUDr. Ing. Marek Andrášek
Aloise Jiráska, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku funkce: 29. 3. 2016
Den zániku funkce: 13. 7. 2020
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 14. 7. 2020
Místopředsedkyně představenstva
Jaroslava Tomsová
Jana Koziny, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku funkce: 29. 3. 2016
Den zániku funkce: 13. 7. 2020
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 14. 7. 2020
Místopředsedkyně představenstva
Ing. Svatava Hakrová
Trnovanská, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku funkce: 29. 3. 2016
Den zániku funkce: 13. 7. 2020
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Ing. Lucie Žídková
Doubravická, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Zdeněk Neudert
Zabrušany, 417 71 Zabrušany - Zabrušany
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Mgr. Stanislav Vašků
Františka Hrubína, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Ing. Miroslav Kubů
Vančurova, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 1. 2019
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 19. 2. 2019
Člen představenstva
Mgr. Petr Štych
Přítkovská, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Roman Schlöser
Přítkovská, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 29. 3. 2016
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 17. 5. 2016 vymazáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Jarmila Vošahlíková
Palackého, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2019
Den zániku členstvi: 13. 6. 2019
zapsáno 19. 2. 2019 vymazáno 12. 9. 2019
Člen představenstva
Ing. David Kočiš
Slovenská, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku členstvi: 13. 6. 2019
Den zániku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 12. 9. 2019 vymazáno 14. 7. 2020
Předseda představenstva
Miroslav Němeček
Opavská, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku funkce: 13. 7. 2020
Den zániku funkce: 31. 12. 2023
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020 vymazáno 2. 2. 2024
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Pytelka
Javorová, 415 01 Teplice - Nová Ves
Den vzniku funkce: 13. 7. 2020
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020 vymazáno 29. 4. 2022
Místopředseda představenstva
Mgr. Lukáš Valenta
Unčínská, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku funkce: 13. 7. 2020
Den zániku funkce: 13. 4. 2023
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020 vymazáno 15. 6. 2023
Člen představenstva
Miroslav Adámek
Antala Staška, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Mgr. Zdeněk Kettner
Slovenská, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Ing. David Kočiš
Slovenská, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020 vymazáno 15. 6. 2023
Člen představenstva
Ing. Dagmar Košová
Palackého, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020 vymazáno 29. 10. 2023
Člen představenstva
Mgr. Milan Pokorný
Gagarinova, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020
Člen představenstva
Jiří Rubinstein
Palackého, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 14. 7. 2020
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Pytelka
U parku, 417 12 Proboštov - Proboštov
Den vzniku funkce: 13. 7. 2020
Den zániku funkce: 13. 4. 2023
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 29. 4. 2022 vymazáno 15. 6. 2023
Místopředseda představenstva
Ing. David Kočiš
Slovenská, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku funkce: 13. 4. 2023
Den zániku funkce: 31. 12. 2023
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 15. 6. 2023 vymazáno 2. 2. 2024
Člen představenstva
Ing. Tomáš Pytelka
U parku, 417 12 Proboštov - Proboštov
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 15. 6. 2023
Člen představenstva
Mgr. Lukáš Valenta
Unčínská, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 15. 6. 2023 vymazáno 11. 7. 2023
Člen představenstva
Mgr. Lukáš Valenta
Unčínská, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 11. 7. 2023
Člen představenstva
Ing. Dagmar Košová
Svatoplukova, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 29. 10. 2023
Člen představenstva
Miroslav Němeček
Opavská, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 2. 2. 2024
Předseda představenstva
Ing. David Kočiš
Slovenská, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku funkce: 1. 1. 2024
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 2. 2. 2024 vymazáno 28. 6. 2024
Předseda představenstva
Ing. David Kočiš
Slovenská, 415 01 Teplice - Teplice
Den vzniku funkce: 1. 1. 2024
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2020
zapsáno 28. 6. 2024
Počet členů
9
zapsáno 17. 5. 2016
Způsob jednání
Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva a 1 další člen představenstva. Podepisování: K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva a 1 další člen představenstva.
zapsáno 9. 12. 1970 vymazáno 20. 6. 1980
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podpisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.
zapsáno 20. 6. 1980 vymazáno 28. 4. 1989
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. Představenstvo může písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva i jiné občany a socialistické organizace.
zapsáno 28. 4. 1989 vymazáno 26. 4. 1995
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. Představenstvo může písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva i jiné občany a organizace.
zapsáno 26. 4. 1995 vymazáno 17. 6. 1998
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kde je to stanoveno organizačním řádem nebo je to v obchodním styku obvyklé. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné občany a organizace.
zapsáno 17. 6. 1998

Kontrolní komise Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Předseda kontrolní komise
Tomáš Hadviga
Antonína Sochora, 415 01 Teplice - Trnovany
Den vzniku funkce: 22. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2021
zapsáno 6. 9. 2021
Člen kontrolní komise
Jiří Charvát
Pytlíkov, 415 01 Bžany - Pytlíkov
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2021
zapsáno 6. 9. 2021 vymazáno 1. 3. 2023
Člen kontrolní komise
Jan Šimůnský
Javorová, 415 01 Teplice - Nová Ves
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2021
zapsáno 6. 9. 2021
Místopředseda kontrolní komise
Jiří Charvát
Pytlíkov, 415 01 Bžany - Pytlíkov
Den vzniku funkce: 12. 10. 2022
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2021
zapsáno 1. 3. 2023
Počet členů
3
zapsáno 6. 9. 2021

Prokura Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Prokurista
JUDr. Marek Andrášek
Aloise Jiráska, 415 01 Teplice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 3. 2012 vymazáno 20. 6. 2013
Prokurista
Radim Filip Drážďanský
Heydukova, 415 01 Teplice - Teplice
zapsáno 8. 7. 2013 vymazáno 23. 7. 2014
Prokurista
Radim Filip Drážďanský
Josefa Šafaříka, 415 01 Teplice - Teplice
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 13. 11. 2015
Prokurista
Radim Filip Drážďanský
Boženy Němcové, 415 01 Teplice - Teplice
zapsáno 13. 11. 2015 vymazáno 28. 12. 2018
Prokurista
Mgr. Jakub David
Svatoplukova, 415 01 Teplice - Teplice
zapsáno 28. 12. 2018 vymazáno 1. 6. 2019
Prokurista
Mgr. Jakub David
Metelkovo náměstí, 415 01 Teplice - Trnovany
zapsáno 1. 6. 2019 vymazáno 14. 7. 2020
Prokurista
Ing. Dagmar Košová
Palackého, 415 01 Teplice - Teplice
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
zapsáno 10. 11. 2020 vymazáno 13. 11. 2020
Prokurista
Ing. Dagmar Košová
Palackého, 415 01 Teplice - Teplice
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
zapsáno 13. 11. 2020 vymazáno 29. 10. 2023
Prokurista
Ing. Dagmar Košová
Svatoplukova, 415 01 Teplice - Teplice
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
zapsáno 29. 10. 2023 vymazáno 22. 12. 2023
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
zapsáno 31. 3. 2012 vymazáno 8. 7. 2013
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. V prokuře je zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
zapsáno 8. 7. 2013 vymazáno 14. 7. 2020

Skuteční majitelé Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
JUDr. Ing. Marek Andrášek, LL.M.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Skutečný majitel
Jaroslava Tomsová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Skutečný majitel
Ing. Svatava Hakrová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Skutečný majitel
Ing. Lucie Žídková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Skutečný majitel
Zdeněk Neudert
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Skutečný majitel
Mgr. Stanislav Vašků
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Skutečný majitel
Ing. Miroslav Kubů
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Skutečný majitel
Mgr. Petr Štych
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Skutečný majitel
Roman Schlöser
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2018
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Miroslav Němeček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Tomáš Pytelka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Lukáš Valenta
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Miroslav Adámek
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Zdeněk Kettner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. David Kočiš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Dagmar Košová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Milan Pokorný
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jiří Rubinstein
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 7. 2020
zapsáno 23. 7. 2021

Hodnocení společnosti - Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

-
0
+

Sídlo společnosti Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice na mapě

Gagarinova 1558, 415 01 Teplice - Trnovany

Údaje o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice, Gagarinova 1558, 415 01 Teplice - Trnovany, IČO: 00035351 byly staženy 29. 6. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice sídlí na adrese: Gagarinova 1558, 415 01 Teplice - Trnovany.
  • Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice má IČO 00035351.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo