Předplatit časopis Finmag

ZNAKON, a.s., IČO: 26018055, sídlo: Sousedovice

Subjekt ZNAKON, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1048/KSCB. Její základní kapitál je ve výši 2 420 000 Kč. Společnost vznikla 19. 11. 1999 a sídlí na adrese Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice - Sousedovice. IČO společnosti je 26018055 a DIČ je CZ26018055.

ZNAKON, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES RŽP DPH

Základní informace o ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
19. 11. 1999
Obchodní firma
Vodňanská drůbež a.s.
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 15. 9. 2000
CYD a.s.
zapsáno 15. 9. 2000 vymazáno 30. 10. 2001
ZNAKON, a.s.
zapsáno 30. 10. 2001
Adresa sídla společnosti
Radomilická 886/I, Vodňany
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Sousedovice čp. 44, 386 01 Strakonice, Česká republika
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 30. 10. 2001
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 14. 11. 2016
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
zapsáno 14. 11. 2016
IČO
26018055
zapsáno 19. 11. 1999
DIČ
Identifikátor datové schránky
ky8vmcx
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 19. 11. 1999
Spisová značka
B 1048/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 19. 11. 1999
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
383 321 445
Mobil
730 899 965
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
Sousedovice č. 44
Kariéra

Poslední změny a události ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

24. 1. 2024
Zapsán skutečný majitel Vladimír Kotrch, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
24. 1. 2024
Vymazán skutečný majitel Vladimír Kotrch
29. 12. 2023
Nová listina ve sbírce listin: B 1048/SL143/KSCB výroční zpráva [2021]
29. 12. 2023
Nová listina ve sbírce listin: B 1048/SL144/KSCB výroční zpráva [2022]
21. 7. 2023

Vizualizace vztahů osob a společností - ZNAKON, a.s.

Informace o podnikání a činnosti ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Hostinská činnost
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Pronájem průmyslového zboží
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Řeznictví a uzenářství
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 10. 6. 2009
Pronájem motorových vozidel
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 10. 6. 2009
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 10. 6. 2009
Nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 10. 6. 2009
Nakládání s odpady
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 10. 6. 2009
Poskytování technických služe
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 10. 6. 2009
Specializované stavební činnosti
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 10. 6. 2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 31. 3. 2008 vymazáno 10. 6. 2009
Hostinská činnost
zapsáno 31. 3. 2008 vymazáno 15. 10. 2014
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
zapsáno 10. 6. 2009 vymazáno 15. 10. 2014
Podzemní práce prováděné hornickým způsobem studny, protlaky v rozsahu § 3 písm. b/, h/ zákona č. 61/1998 Sb., ve znění později vydaných předpisů
zapsáno 30. 10. 2001
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 30. 10. 2001
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 10. 6. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 10. 6. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 15. 10. 2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 30. 9. 2016
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 30. 9. 2016
Opravy silničních vozidel
zapsáno 30. 9. 2016

Majetek ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1,000.000 Kč
Splaceno: 300.000,- Kč
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
1,000.000 Kč
Splaceno: 1 000 000 Kč
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 30. 4. 2002
12 100 000 Kč
Splaceno: 12 100 000 Kč
zapsáno 30. 4. 2002 vymazáno 1. 8. 2017
2 420 000 Kč
Splaceno: 2 420 000 Kč
zapsáno 1. 8. 2017

Akcie ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převod akcií na jméno podléhá souhlasu představenstva společnosti.
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč - v listiné podobě Převod akcií na jméno podléhá souhlasu představenstva společnosti.
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 30. 4. 2002
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 30. 4. 2002 vymazáno 6. 10. 2016
111 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 30. 4. 2002 vymazáno 6. 10. 2016
100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 6. 10. 2016 vymazáno 1. 8. 2017
111 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 6. 10. 2016 vymazáno 1. 8. 2017
100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou uvedena ve stanovách společnosti.
zapsáno 1. 8. 2017
111 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou uvedena ve stanovách společnosti.
zapsáno 1. 8. 2017

Ostatní skutečnosti ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář rozhodl dne 22.1.2002 o tomto zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvyšuje základní kapitál společnosti ZNAKON, a.s., IČ 26 01 80 55, sídlo Sousedovice čp. 44, PSČ 386 01 Strakonice, z dosavadní výše 1,000.000,-Kč, o 11,100.000,-Kč (jedenáct milionů jedno sto tisíc korun českých), tedy na částku 12,100.000,-Kč. 2. Základní kapitál společnosti ZNAKON, a.s. bude zvýšen upsáním 111 (jedno sto jedenáct) kusů nových kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé nové akcie je 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie budou znít na jméno a budou společností ZNAKON, a.s. vydány v listinné podobě. 3. Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Všech 111 kusů nových akcií upíše jediný akcionář společnosti Vladimír Kotrch, rodné číslo 63 11 14/1837, bytem Sousedovice čp. 53. 5. Nové akcie budou upsány v sídle společnosti v Sousedovicích čp. 44, a to uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností. Ve smlouvě o upsání akcií musí být uveden počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií upisovaných jediným akcionářem, emisní kurs upisovaných akcií, lhůta pro splacení emisního kursu, předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Akcie lze upsat ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne, kdy představenstavenstvo společnosti předloží jedinému akcionáři pravomocné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jehož obsahem bude povolení zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě 60 (šedesát)dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 6. Ukládá představenstvu, aby neprodleně poté, co společnosti bude doručeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemně informovalo o této skutečnosti jediného akcionáře. 7. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a tudíž činí 100.000,-(jedno sto tisíc korun českých) za upsání každé akcie. 8.Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti ZNAKON, a.s. vydanou podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ze dne 4. 1. 2002, a stanoví, že emisní kurs všech 111 nových akcií splatí upisovatel nepeněžitým vkladem, jíž jsou následující věci movité:
zapsáno 12. 3. 2002 vymazáno 30. 4. 2002
a/ Samostatné věci movité: Značkovač silnic, AVIE A 30 SPZ 72-47, vibrační deska WACKER, řezač CLIPPER, elektrický kotel, vanový kontejner, automobil LIAZ SPZ ST 70-83, přívěs MV 9-010, vodní a mycí zařízení, automobil s hydraulickou rukou SPZ STA 00-48, vrtná souprava, nákladní automobil S 706 SPZ ST 73-80, Steirimob MG 80, plechový sklad, vibrační pěch WACKER, bezdrátový telefon, vrtná souprava SLVE 81, sypačová nástavba, nivelační přístroj, avie FURGON SPZ ST 74-94, trezor MN 85, kontejner skladový, kontejner skladový, míchačka 150 l, stavební buňka, osobní počítač, svářečka WTU 315.31, tiskárna Laser JET P 4L, lešení trubkové, nákladní automobil Škoda 706, míchačka 250 l, mechanická lopata NST 100, UZ 30 - přívěs 750 kg SPZ 20-STA-18, kladivo kombi BOSHER, centrála TALG 3, nákladní auto Škoda Pick-Up, sada trubkového lešení vzor 340, kontejner plošinový, autovlek ST 41-8 SPZ ST 63-26, vozík jeřábový, plechový sklad, infratopidlo, plechový sklad, značkovač HZS-3, Bagela 7000, zvedák ADT 6 x 6, 3t, nabíječka GLASS 700, stavební vrátek BETA SUM 210t, kopírovací stroj SHARP, PC-PENTIUM, technické zhodnocení Mercedes, kontejner provedení valník, bruska včetně stojanu, vibrační deska WACKER, vibrační pěch WACKER, kompresor DK 661, automobil Praga V3S SPZ ST 80-50, přepravník PU 5880 SPZ ST 61-46, přívěs pro značkovací stroj SPZ 25-STA-88, osobní automobil VW POLO spz sth 24-10, stolová pila BS 400, osobní automobil Škoda Felicia SPZ STH 27-70, osobní automobil Škoda Felicia SPZ sth 22-19, nákladní automobil Tatra 815 S3 SPZ ST 82-23, vrtací kladivo, značkovací stroj Hofmann H 26-1, mobilní semaforová souprava, svařovací agregát CO2, vibrační deska, retrometr Zehnter, řezač spár NTS RZ 170, technické zhodnocení MB ST 91-56, vysokotlaké mycí zařízení, osobní počítač, trubkové lešení, odsavač pro svařování, vrtací ponorné kladivo, osobní počítač PENTIUM II, plechový sklad, vibrační pěch, ponorné kladivo, plechový sklad, osobní automobil SPZ STD 45-12, frézka na VDZ,Server Proliant ML 350, Server Acer, SOL server, SV IPOS, hydraulická ruka, telefax, agregát, vibrační pěch, vibrační deska, kontejner Liaz buňka, kontejner Liaz buňka, ponorné kladivo a telefonní ústředna. b/ Drobný hmotný investiční majetek: Sklad 2 dílna, sklad 5 režie, sklad 8 lešení, sklad 3 značky, sklad 4 ostatní, sklad 1 kotelna, sklad 13 stavební nářadí. c/ Dopravní a speciální prostředky po ukončení leasingu: Rypadlo, nakladač JCB 4 CX, nákladní automobil skříňový AVIA A 21 T SPZ STA 01-36, nákladní automobil Mercedes-Benz 308 D DK SPZ ST 88-90, nákladní automobil AVIA A 31 T-L SPZ ST 81-91, nákladní automobil Mercedes-Benz 208 D DK SPZ ST 91-56, nákladní automobil HYUNDAI H - 100 FD SPZ ST 81-88, nákladní automobil HYUNDAI H - 100 FD SPZ ST 79-50. 9. Schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu částkou 11,108.326,-Kč (jedenáct milionů jedno sto osm tisíc tři sta dvacet šest korun českých), jak bylo provedeno společným posudkem znalců Ing. Štěpána Bláhy, číslo 495/2001, a Ing. Jaroslava Vondrů, číslo 85/2001, číslo 85/2001, ze dne 3. 1. 2OO2, jmenovaných k tomu účelu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2OO1, sp. zn Nc 1573/2001, které nabylo právní moci dne 19. 12. 2OO1. 10. Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatel Vladimír Kotrch předáním nepeněžitého vkladu včetně listin opravňujících jej k nakládání s nepeněžitým vkladem a listin dokládajících jeho vlastnictví k nepeněžitému vkladu společnosti v ejím sídle v Sousedovicích čp. 44, ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. K uzavření smlouvy o nepeněžitém vkladu a k převzetí nepeněžitého vkladu zavazuje jediný akcionář člena představenstva společnosti Jiřího Kapouna, Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodní rejstříku. 11. Stanoví, aby na nepeněžitý vklad vydala společnost ZNAKON, a.s. jedinému akcionáři Vladimíru Kotrchovi celkem 111 (jedno sto jedenáct) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, s jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii.
zapsáno 12. 3. 2002 vymazáno 30. 4. 2002
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností, vyhotoveného dne 18. 11. 2015 a schváleného dne 21. 12. 2015, došlo u společnosti ZNAKON, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na nové nástupnické společnosti, a to Znakon Asfalt s.r.o., IČO 4747429, se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01, Znakon Servis s.r.o., IČO 4747437, se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01, a Znakon Reality s.r.o., IČO 4747445, se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01.
zapsáno 1. 2. 2016 vymazáno 1. 2. 2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 15. 9. 2014
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností, vyhotoveného dne 18. 11. 2015 a schváleného dne 21. 12. 2015, došlo u společnosti ZNAKON, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na nové nástupnické společnosti, a to Znakon Asfalt s.r.o., IČO 04747429, se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01, Znakon Servis s.r.o., IČO 04747437, se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01, a Znakon Reality s.r.o., IČO 04747445, se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01.
zapsáno 1. 2. 2016
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 8. 6. 2017 a schváleného dne 24. 7. 2017, došlo u společnosti ZNAKON, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na stávající nástupnické společnosti, a to Znakon Reality s.r.o., IČO 04747445, se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice, a Znakon Servis s.r.o., IČO 04747437, se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice.
zapsáno 1. 8. 2017

Personální obsazení, vedení ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
Ing. František Tupec
Chelčice, Vodňany
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Místopředseda představenstva
Ing. Milan Říha
Výstavní, Vodňany
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Člen představenstva
František Bürger
Hrdějovice 225, Česká republika
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Boháč
Malšice 181, Česká republika
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Člen představenstva
Ing. Václav Skala
Na Ohradě, Strakonice II
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Předseda představenstva
Vladimír Kotrch
Sousedovice 53, Strakonice, Česká republika
Den vzniku funkce: 21. 6. 2001
Den zániku funkce: 21. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
Den zániku členstvi: 21. 6. 2006
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 1. 1. 2008
Člen představenstva
Martina Kotrchová
Sousedovice 53, Strakonice, Česká republika
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
Den zániku členstvi: 21. 6. 2006
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 1. 1. 2008
Člen představenstva
Jiří Kapoun
Arch. Dubského, Strakonice
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 13. 5. 2004
Člen představenstva
Jiří Kapoun
V lukách, Písek
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
Den zániku členstvi: 21. 6. 2006
zapsáno 13. 5. 2004 vymazáno 1. 1. 2008
Předseda představenstva
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2006
zapsáno 1. 1. 2008 vymazáno 28. 4. 2011
Místopředseda představenstva
Martina Kotrchová
Sousedovice, 386 01 Sousedovice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2007
Den zániku funkce: 21. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2006
Den zániku členstvi: 21. 6. 2012
zapsáno 1. 1. 2008 vymazáno 17. 7. 2013
Místopředseda představenstva
Jiří Kapoun
V lukách, 397 01 Písek
Den vzniku funkce: 10. 12. 2007
Den zániku funkce: 21. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2006
Den zániku členstvi: 21. 6. 2012
zapsáno 1. 1. 2008 vymazáno 17. 7. 2013
Předseda představenstva
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2007
Den zániku funkce: 21. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2006
Den zániku členstvi: 21. 6. 2012
zapsáno 28. 4. 2011 vymazáno 17. 7. 2013
Předseda představenstva
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
Den vzniku funkce: 21. 6. 2012
Den zániku funkce: 20. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2012
Den zániku členstvi: 20. 6. 2015
zapsáno 17. 7. 2013 vymazáno 2. 12. 2015
Místopředseda představenstva
Martina Kotrchová
Sousedovice, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
Den vzniku funkce: 21. 6. 2012
Den zániku funkce: 9. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2012
Den zániku členstvi: 9. 9. 2014
zapsáno 17. 7. 2013 vymazáno 15. 9. 2014
Místopředseda představenstva
Jiří Kapoun
V Lukách, 397 01 Písek - Hradiště
Den vzniku funkce: 21. 6. 2012
Den zániku funkce: 30. 11. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 11. 2014
zapsáno 17. 7. 2013 vymazáno 3. 12. 2014
Místopředseda představenstva
Libor Chaluš
U Studánky, 386 01 Strakonice - Přední Ptákovice
Den vzniku funkce: 9. 9. 2014
Den zániku funkce: 20. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 9. 9. 2014
Den zániku členstvi: 20. 6. 2015
zapsáno 15. 9. 2014 vymazáno 2. 12. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Färber
Rabiňská, 398 11 Protivín - Protivín
Den vzniku funkce: 1. 12. 2014
Den zániku funkce: 20. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2014
Den zániku členstvi: 20. 6. 2015
zapsáno 3. 12. 2014 vymazáno 2. 12. 2015
Předseda představenstva
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
Den vzniku funkce: 21. 6. 2015
Den zániku funkce: 20. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2015
Den zániku členstvi: 20. 6. 2018
zapsáno 2. 12. 2015 vymazáno 28. 6. 2018
Místopředseda představenstva
Libor Chaluš
U Studánky, 386 01 Strakonice - Přední Ptákovice
Den vzniku funkce: 21. 6. 2015
Den zániku funkce: 20. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2015
Den zániku členstvi: 20. 6. 2018
zapsáno 2. 12. 2015 vymazáno 28. 6. 2018
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Färber
Rabiňská, 398 11 Protivín - Protivín
Den vzniku funkce: 21. 6. 2015
Den zániku funkce: 31. 7. 2017
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2015
Den zániku členstvi: 31. 7. 2017
zapsáno 2. 12. 2015 vymazáno 18. 8. 2017
Místopředseda představenstva
Ing. Eva Machová
Na Baborčici, 387 31 Radomyšl - Radomyšl
Den vzniku funkce: 15. 8. 2017
Den zániku funkce: 20. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2017
Den zániku členstvi: 20. 6. 2018
zapsáno 18. 8. 2017 vymazáno 28. 6. 2018
Předseda představenstva
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
Den vzniku funkce: 21. 6. 2018
Den zániku funkce: 1. 4. 2019
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2018
Den zániku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 28. 6. 2018 vymazáno 5. 4. 2019
Místopředseda představenstva
Libor Chaluš
U Studánky, 386 01 Strakonice - Přední Ptákovice
Den vzniku funkce: 21. 6. 2018
Den zániku funkce: 1. 4. 2019
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2018
Den zániku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 28. 6. 2018 vymazáno 5. 4. 2019
Místopředseda představenstva
Ing. Eva Machová
Na Baborčici, 387 31 Radomyšl - Radomyšl
Den vzniku funkce: 21. 6. 2018
Den zániku funkce: 1. 4. 2019
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2018
Den zániku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 28. 6. 2018 vymazáno 5. 4. 2019
Předseda představenstva
Bc. Václav Oubrecht
Stožec, 384 44 Stožec - Stožec
Den vzniku funkce: 1. 4. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 5. 4. 2019 vymazáno 21. 2. 2020
Člen představenstva
Ing. Tomáš Havlík
Na Ohradě, 386 01 Strakonice - Strakonice II
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 5. 4. 2019 vymazáno 17. 7. 2019
Člen představenstva
Ing. Eva Machová
Na Baborčici, 387 31 Radomyšl - Radomyšl
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
Den zániku členstvi: 31. 3. 2022
zapsáno 5. 4. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Člen představenstva
Ing. Tomáš Havlík
Ellerova, 386 01 Strakonice - Strakonice I
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
Den zániku členstvi: 31. 3. 2022
zapsáno 17. 7. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Předseda představenstva
Bc. Václav Oubrecht
Srní, 341 92 Srní - Srní
Den vzniku funkce: 1. 4. 2019
Den zániku funkce: 31. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
Den zániku členstvi: 31. 3. 2022
zapsáno 21. 2. 2020 vymazáno 13. 10. 2022
Předseda představenstva
Bc. Václav Oubrecht
Srní, 341 92 Srní - Srní
Den vzniku funkce: 1. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2022
zapsáno 13. 10. 2022
Člen představenstva
Ing. Tomáš Havlík
Ellerova, 386 01 Strakonice - Strakonice I
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2022
zapsáno 13. 10. 2022
Člen představenstva
Ing. Eva Machová
Na Baborčici, 387 31 Radomyšl - Radomyšl
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2022
zapsáno 13. 10. 2022
Počet členů
3
zapsáno 3. 12. 2014
Způsob jednání
Za společnost jedná jejím jménem samosttaně ve všech věcech předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva. Předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis způsobem uvedeným na podpisovém vzoru.
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Společnost zastupuje a jejím jménem jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, Za společnost jedná představenstvo tak, že za napsanou či vytištěnou firmu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí ne starší 90 dnů.
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 26. 5. 2006
Za společnost jedná jejím jménem samostatně ve všech věcech předseda představenstva. V nepřítomnosti předsedy představenstva jednají za společnost buď společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí ne starší 90 dnů, s úředně ověřenými podpisy. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně a nebo člen představenstva samostatně písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí ne starší 90 dnů, s úředně ověřenými podpisy.
zapsáno 26. 5. 2006 vymazáno 1. 1. 2008
Za společnost jedná jejím jménem samostatně ve všech věcech předseda představenstva. V nepřítomnosti předsedy představenstva jednají za společnost buď společně dva místopředsedové představenstva nebo samostatně jeden místopředseda představenstva písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí ne starší 90 dnů. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva místopředsedové představenstva společně a nebo místopředseda představenstva samostatně písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí ne starší 90 dnů.
zapsáno 1. 1. 2008 vymazáno 3. 12. 2014
Za společnost jedná jejím jménem samostatně ve všech věcech předseda představenstva. V nepřítomnosti předsedy představenstva jednají za společnost buď společně dva místopředsedové představenstva, nebo samostatně jeden místopředseda představenstva písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí ne starší 90 dnů nebo v individuálně určené záležitosti zaměstnanec společnosti písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí s jeho ověřeným podpisem ne starší 90 dnů. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva místopředsedové představenstva společně, nebo samostatně jeden místopředseda představenstva písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí ne starší 90 dnů nebo v individuálně určené záležitosti zaměstnanec společnosti písemně k tomu zmocněný předsedou představenstva písemnou plnou mocí s jeho ověřeným podpisem ne starší 90 dnů.
zapsáno 3. 12. 2014 vymazáno 5. 4. 2019
Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.
zapsáno 5. 4. 2019

Dozorčí rada ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Ing. Bohumil Křiváček
Nad Školou, Strakonice
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Toman
Hradeckého, Strakonice
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Člen dozorčí rady
Václav Reichl
Strakonická, Písek
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Člen dozorčí rady
František Žiška
Lesní, 373 82 Včelná, Boršov nad Vltavou
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Tůma
Šumavské Hoštice, 384 71 Šumavské Hoštice
zapsáno 19. 11. 1999 vymazáno 30. 10. 2001
Předseda dozorčí rady
Libor Chaluš
Obránců míru, Strakonice
Den vzniku funkce: 22. 6. 2001
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 30. 4. 2002
Člen dozorčí rady
František Blatský
Libětice 8, Strakonice, Česká republika
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
Den zániku členstvi: 21. 6. 2006
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 1. 1. 2008
Člen dozorčí rady
Jiří Procházka
A.B. Svojsíka, Strakonice
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
Den zániku členstvi: 5. 5. 2005
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 19. 7. 2005
Předseda dozorčí rady
Libor Chaluš
Obránců míru, Strakonice
Den vzniku funkce: 22. 6. 2001
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
zapsáno 30. 4. 2002 vymazáno 11. 1. 2005
Předseda dozorčí rady
Libor Chaluš
U Studánky, Strakonice - Přední Ptákovice
Den vzniku funkce: 22. 6. 2001
Den zániku funkce: 20. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2001
Den zániku členstvi: 20. 6. 2006
zapsáno 11. 1. 2005 vymazáno 1. 1. 2008
Člen dozorčí rady
Milan Staněk
Zahradní, Strakonice
Den vzniku členstvi: 5. 5. 2005
Den zániku členstvi: 20. 6. 2006
zapsáno 19. 7. 2005 vymazáno 1. 1. 2008
Předseda dozorčí rady
Libor Chaluš
U Studánky, 386 01 Strakonice - Přední Ptákovice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2007
Den zániku funkce: 20. 12. 2010
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2007
Den zániku členstvi: 20. 12. 2010
zapsáno 1. 1. 2008 vymazáno 17. 7. 2013
Člen dozorčí rady
František Blatský
Libětice, 386 01 Libětice
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2007
Den zániku členstvi: 20. 12. 2010
zapsáno 1. 1. 2008 vymazáno 17. 7. 2013
Člen dozorčí rady
Milan Staněk
Zahradní, 386 01 Strakonice
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2007
Den zániku členstvi: 20. 12. 2010
zapsáno 1. 1. 2008 vymazáno 17. 7. 2013
Předseda dozorčí rady
Libor Chaluš
U Studánky, 386 01 Strakonice - Přední Ptákovice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2010
Den zániku funkce: 9. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2010
Den zániku členstvi: 9. 9. 2014
zapsáno 17. 7. 2013 vymazáno 15. 9. 2014
Člen dozorčí rady
František Blatský
Libětice, 386 01 Libětice - Libětice
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2010
zapsáno 17. 7. 2013 vymazáno 15. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Milan Staněk
Zahradní, 386 01 Strakonice - Strakonice I
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2010
Den zániku členstvi: 19. 12. 2013
zapsáno 17. 7. 2013 vymazáno 2. 12. 2015
Předseda dozorčí rady
František Blatský
Libětice, 386 01 Libětice - Libětice
Den vzniku funkce: 9. 9. 2014
Den zániku funkce: 19. 12. 2013
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2010
Den zániku členstvi: 19. 12. 2013
zapsáno 15. 9. 2014 vymazáno 2. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Stanislav Brda
Bezdědovice, 388 01 Bezdědovice - Bezdědovice
Den vzniku členstvi: 9. 9. 2014
Den zániku členstvi: 19. 12. 2016
zapsáno 15. 9. 2014 vymazáno 22. 6. 2017
Předseda dozorčí rady
František Blatský
Libětice, 386 01 Libětice - Libětice
Den vzniku funkce: 9. 9. 2014
Den zániku funkce: 19. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2013
Den zániku členstvi: 19. 12. 2016
zapsáno 2. 12. 2015 vymazáno 22. 6. 2017
Člen dozorčí rady
Milan Staněk
Zahradní, 386 01 Strakonice - Strakonice I
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2013
Den zániku členstvi: 19. 12. 2016
zapsáno 2. 12. 2015 vymazáno 22. 6. 2017
Předseda dozorčí rady
František Blatský
Libětice, 386 01 Libětice - Libětice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2016
Den zániku funkce: 1. 4. 2019
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2016
Den zániku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 22. 6. 2017 vymazáno 5. 4. 2019
Člen dozorčí rady
Milan Staněk
Zahradní, 386 01 Strakonice - Strakonice I
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2016
Den zániku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 22. 6. 2017 vymazáno 5. 4. 2019
Člen dozorčí rady
Stanislav Brda
Bezdědovice, 388 01 Bezdědovice - Bezdědovice
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2016
Den zániku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 22. 6. 2017 vymazáno 5. 4. 2019
Předseda dozorčí rady
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
Den vzniku funkce: 1. 4. 2019
Den zániku funkce: 31. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
Den zániku členstvi: 31. 3. 2022
zapsáno 5. 4. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Člen dozorčí rady
František Blatský
Libětice, 386 01 Libětice - Libětice
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
zapsáno 5. 4. 2019 vymazáno 7. 4. 2019
Člen dozorčí rady
Milan Staněk
Zahradní, 386 01 Strakonice - Strakonice I
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
Den zániku členstvi: 31. 3. 2022
zapsáno 5. 4. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Člen dozorčí rady
František Blatský
Libětice, 386 01 Libětice - Libětice
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2019
Den zániku členstvi: 31. 3. 2022
zapsáno 7. 4. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Člen dozorčí rady
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2022
zapsáno 13. 10. 2022
Člen dozorčí rady
František Blatský
Libětice, 386 01 Libětice - Libětice
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2022
zapsáno 13. 10. 2022
Člen dozorčí rady
Milan Staněk
Zahradní, 386 01 Strakonice - Strakonice I
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2022
zapsáno 13. 10. 2022
Počet členů
3
zapsáno 2. 12. 2015

Jediný akcionář ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Vladimír Kotrch
Sousedovice 53, Strakonice, Česká republika
zapsáno 30. 10. 2001 vymazáno 28. 4. 2011
Jediný akcionář
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice
zapsáno 28. 4. 2011 vymazáno 17. 7. 2013
Jediný akcionář
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
zapsáno 17. 7. 2013 vymazáno 23. 1. 2017
Jediný akcionář
Znakon Group, a.s., 05277400
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
zapsáno 23. 1. 2017

Skuteční majitelé ZNAKON, a.s. - dle obchodního rejstříku

Nepřímý skutečný majitel
Vladimír Kotrch
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 24. 1. 2024
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 11. 2018
zapsáno 9. 11. 2018 vymazáno 24. 1. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Vladimír Kotrch
Sousedovice, 386 01 Sousedovice - Sousedovice
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 1. 2017
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 24. 1. 2024

Hodnocení společnosti - ZNAKON, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti ZNAKON, a.s. na mapě

Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice - Sousedovice

Údaje o ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice - Sousedovice, IČO: 26018055 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost ZNAKON, a.s. sídlí na adrese: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice - Sousedovice.
  • Společnost ZNAKON, a.s. má IČO 26018055.
  • Společnost ZNAKON, a.s. vznikla 19. 11. 1999.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo