Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Léčebné lázně Jáchymov a. s., IČO: 29211808, sídlo: Jáchymov

Subjekt Léčebné lázně Jáchymov a. s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1603/KSPL. Její základní kapitál je ve výši 202 000 000 Kč. Společnost vznikla 6. 4. 2010 a sídlí na adrese T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov. IČO společnosti je 29211808 a DIČ je CZ29211808.

Léčebné lázně Jáchymov a. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
6. 4. 2010
Obchodní firma
Radonové lázně Jáchymov a.s.
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 20. 1. 2011
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
zapsáno 20. 1. 2011
Adresa sídla společnosti
tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno - Černá Pole
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 14. 1. 2011
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
zapsáno 14. 1. 2011
IČO
29211808
zapsáno 6. 4. 2010
DIČ
Identifikátor datové schránky
p4sph42
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 6. 4. 2010
Spisová značka
B 6061/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 12. 7. 2011
B 1603/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 12. 7. 2011
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
353 831 111 - centrální rezervace PO-PÁ 8:00-16:00 hod.
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
T. G. Masaryka 415, 36251 Jáchymov

Poslední změny a události Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

3. 4. 2024
Zapsán člen dozorčí rady Markéta Wernerová, jako člen dozorčí rady
3. 4. 2024
Vymazán člen dozorčí rady Matěj Forys
3. 4. 2024
Vymazán člen dozorčí rady Hana Makarová
21. 2. 2024
Změna adresy: člen statutárního orgánu Daniel Pouska
1. 6. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Eva Zachariášová

Vizualizace vztahů osob a společností - Léčebné lázně Jáchymov a. s.

Informace o podnikání a činnosti Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Provozování nestátního zdravotnického zařízení lázeňské péče s druhem a rozsahem péče: rehabilitační a fyzikální medicína-lůžková a ambulantní(lázeňská péče), radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie, fyzioterapie
zapsáno 16. 12. 2010 vymazáno 5. 8. 2014
Silniční motorová doprava
zapsáno 19. 5. 2011 vymazáno 26. 8. 2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 6. 4. 2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 19. 5. 2011
Hostinská činnost
zapsáno 19. 5. 2011
Jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech
zapsáno 19. 5. 2011
Ostraha majetku a osob
zapsáno 19. 5. 2011
Směnárenská činnost
zapsáno 19. 5. 2011
Správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejich ochrany
zapsáno 19. 5. 2011
Lůžková lázeňská péče při využití místního léčivého zdroje a ambulantní specializovaná péče
zapsáno 5. 8. 2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 5. 8. 2014
Provozování solárií
zapsáno 5. 8. 2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
zapsáno 26. 8. 2021

Majetek Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 10. 3. 2011
202 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 3. 2011

Akcie Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 10. 3. 2011
2020 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 10. 3. 2011 vymazáno 19. 5. 2011
2020 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 19. 5. 2011 vymazáno 10. 9. 2018
2020 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 10. 9. 2018

Ostatní skutečnosti Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář společnosti Radonové lázně Jáchymov a. s. přijal dne 16. prosince 2010 následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady: Rozhoduje se o zvýšení základního kapitálu společnosti z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) upsáním nových akcií o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude činit 202.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dva miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude vydáno celkem 2.000 ks (slovy: dva tisíce kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které nebudou kótované. Dosavadní jediný akcionář je v rámci přednostního práva oprávněn upsat všechny tyto nové akcie, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu (1) dosavadní akcii lze upsat 100 (jedno sto) nových akcií s tím, že upsat lze pouze celé akcie. Všechny nové akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Jediný dosavadní akcionář bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti jedinému akcionáři. návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií pozbude účinnosti, pokud bude pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to opět dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti, Lázně Luhačovice, a.s., se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, IČ 463 47 828, který je upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, a lhůta pro jejich úpis činí šedesát (60) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel akcií je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne upsání nových akcií. Připouští se možnost započtení dále uvedené peněžité pohledávky dosavadního jediného akcionáře proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisované akcie bude splacen výhradně tímto započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost. Jedná se o pohledávku dosavadního jediného akcionáře vůči společnosti v celkové výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) z titulu uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 15.12.2010, kde se na emisní kurs započte celá tato pohledávka v celé výši.
zapsáno 14. 1. 2011 vymazáno 10. 3. 2011
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 5. 8. 2014

Personální obsazení, vedení Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
Ing. Eva Kropová
Karpentná, 739 94 Třinec
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2010
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 18. 8. 2013
Předseda představenstva
MUDr. Eduard Bláha
U Vršovického nádraží, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 16. 12. 2010
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2010
zapsáno 14. 1. 2011 vymazáno 27. 11. 2013
Člen představenstva
Martin Burda
Svornosti, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2010
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 14. 1. 2011 vymazáno 3. 9. 2015
Člen představenstva
Ing. Eva Kropová
Karpentná, 739 94 Třinec - Karpentná
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2010
Den zániku členstvi: 6. 4. 2015
zapsáno 18. 8. 2013 vymazáno 3. 9. 2015
Předseda představenstva
MUDr. Eduard Bláha
U vršovického nádraží, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku funkce: 16. 12. 2010
Den zániku funkce: 25. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2010
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 27. 11. 2013 vymazáno 3. 9. 2015
Předseda představenstva
MUDr. Eduard Bláha
U vršovického nádraží, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku funkce: 25. 6. 2015
Den zániku funkce: 22. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 22. 6. 2020
zapsáno 3. 9. 2015 vymazáno 14. 6. 2021
Člen představenstva
Ing. Eva Kropová
Karpentná, 739 94 Třinec - Karpentná
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 22. 6. 2020
zapsáno 3. 9. 2015 vymazáno 14. 6. 2021
Člen představenstva
Martin Burda
Svornosti, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 22. 6. 2020
zapsáno 3. 9. 2015 vymazáno 14. 6. 2021
Předseda představenstva
MUDr. Eduard Bláha
U vršovického nádraží, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku funkce: 22. 6. 2020
Den zániku funkce: 2. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2020
Den zániku členstvi: 2. 11. 2022
zapsáno 14. 6. 2021 vymazáno 3. 1. 2023
Člen představenstva
Ing. Eva Kropová
Karpentná, 739 94 Třinec - Karpentná
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2020
Den zániku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 14. 6. 2021 vymazáno 26. 8. 2021
Člen představenstva
Martin Burda
Svornosti, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2020
Den zániku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 14. 6. 2021 vymazáno 26. 8. 2021
Člen představenstva
Bc. Petra Dryje
L. Janáčka, 410 02 Lovosice - Lovosice
Den zániku funkce: 2. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 26. 8. 2021 vymazáno 3. 1. 2023
Člen představenstva
Daniel Pouska
Mezirolí, 362 25 Nová Role - Mezirolí
Den vzniku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 26. 8. 2021 vymazáno 21. 2. 2024
Předseda představenstva
Ing. Petra Dryje
L. Janáčka, 410 02 Lovosice - Lovosice
Den vzniku funkce: 2. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 3. 1. 2023
Člen představenstva
Ing. Eva Zachariášová
Chodská, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2022
Den zániku členstvi: 11. 5. 2023
zapsáno 3. 1. 2023 vymazáno 1. 6. 2023
Člen představenstva
Daniel Pouska
Chebská, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Den vzniku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 21. 2. 2024
Počet členů
3
zapsáno 26. 8. 2021
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jednoho (1) člena, jedná navenek jménem společnosti tento člen představenstva.
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 14. 1. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva (2) členové představenstva.
zapsáno 14. 1. 2011 vymazáno 19. 5. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou: - právních úkonů, jejichž předmětem je nabytí či zcizení nemovitosti, pronájem nemovitosti na dobu neurčitou či na dobu překračující 3 roky či jiné zatěžování nemovitostí. - právních úkonů, jejichž předmětem je zajištění závazků třetích osob, převzetí závazků třetích osob či přistoupení k nim. - právních úkonů, pokud hodnota peněžitého plnění, jež má společnost na jejich základě poskytnout, překračuje částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). - vystavení, akceptace či avalu směnky. - uzavírání smluv o úvěru. - uzavírání smluv o půjčce. k těmto právním úkonům se vyžaduje společné jednání alespoň dvou členů představenstva. Má-li představenstvo pouze jediného člena, jedná navenek jménem společnosti tento jediný člen představenstva ve všech věcech samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.
zapsáno 19. 5. 2011 vymazáno 26. 8. 2021
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně, s výjimkou: - právních jednání, jejichž předmětem je nabytí či zcizení nemovité věci, pronájem nemovité věci na dobu neurčitou či na dobu překračující 3 roky či jiné zatěžování nemovitých věcí. - právních jednání, jejichž předmětem je zajištění závazků (dluhů) třetích osob, převzetí závazků třetích osob či přistoupení k nim. - právních jednání, pokud hodnota peněžitého plnění, jež má společnost na jejich základě poskytnout, překračuje částku 5.000.000,- Kč. - vystavení, akceptace či avalu směnky. - uzavírání smluv o úvěru. - uzavírání smluv o zápůjčce. k těmto právním jednáním se vyžaduje společné jednání alespoň 2 členů představenstva. Má-li představenstvo pouze jediného člena, jedná za společnost tento jediný člen představenstva ve všech věcech samostatně.
zapsáno 26. 8. 2021

Dozorčí rada Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Krůžela, CSc.
Havlínova, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 6. 4. 2010
Den zániku funkce: 30. 12. 2010
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2010
Den zániku členstvi: 30. 12. 2010
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 19. 5. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Bič
Oldřichovická, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2010
Den zániku členstvi: 30. 12. 2010
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 19. 5. 2011
Člen dozorčí rady
Roman Krop
Karpentná, 739 94 Třinec
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2010
Den zániku členstvi: 30. 12. 2010
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 19. 5. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Krůžela, CSc.
Havlínova, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 30. 12. 2010
Den vzniku členstvi: 30. 12. 2010
zapsáno 19. 5. 2011 vymazáno 9. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Bič
Oldřichovická, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 30. 12. 2010
zapsáno 19. 5. 2011 vymazáno 18. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Jana Vaňková
Ruská, 353 01 Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 30. 12. 2010
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 19. 5. 2011 vymazáno 3. 9. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Bič
Velké Popovice, 251 69 Velké Popovice - Velké Popovice
Den vzniku členstvi: 30. 12. 2010
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 18. 8. 2013 vymazáno 3. 9. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Krůžela, CSc.
Havlínova, 182 00 Praha - Kobylisy
Den vzniku funkce: 30. 12. 2010
Den zániku funkce: 25. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 30. 12. 2010
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 9. 8. 2014 vymazáno 3. 9. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Krůžela
Havlínova, 182 00 Praha - Kobylisy
Den vzniku funkce: 25. 6. 2015
Den zániku funkce: 23. 5. 2016
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 23. 5. 2016
zapsáno 3. 9. 2015 vymazáno 5. 7. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Bič
Velké Popovice, 251 69 Velké Popovice - Velké Popovice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 3. 9. 2015 vymazáno 5. 7. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Jana Vaňková
Ruská, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 27. 8. 2018
zapsáno 3. 9. 2015 vymazáno 14. 3. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Bič
Velké Popovice, 251 69 Velké Popovice - Velké Popovice
Den vzniku funkce: 23. 5. 2016
Den zániku funkce: 26. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 5. 7. 2016 vymazáno 26. 8. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Dědek
Na Výsluní, 688 01 Uherský Brod - Uherský Brod
Den vzniku členstvi: 23. 5. 2016
Den zániku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 5. 7. 2016 vymazáno 26. 8. 2021
Člen dozorčí rady
Hana Makarová
třída Dukelských hrdinů, 362 51 Jáchymov - Jáchymov
Den vzniku členstvi: 11. 12. 2018
Den zániku členstvi: 11. 12. 2023
zapsáno 14. 3. 2019 vymazáno 3. 4. 2024
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavla Petrová
Hálkova, 410 02 Lovosice - Lovosice
Den vzniku členstvi: 26. 8. 2021
zapsáno 26. 8. 2021
Člen dozorčí rady
Matěj Forys
U lesa, 142 00 Praha - Lhotka
Den vzniku členstvi: 26. 8. 2021
Den zániku členstvi: 1. 3. 2024
zapsáno 26. 8. 2021 vymazáno 3. 4. 2024
Člen dozorčí rady
Markéta Wernerová
Krále Jiřího, 360 01 Karlovy Vary - Karlovy Vary
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2024
zapsáno 3. 4. 2024
Počet členů
3
zapsáno 26. 8. 2021

Jediný akcionář Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Lázně Luhačovice, a.s., 46347828
Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice - Luhačovice
zapsáno 6. 4. 2010 vymazáno 26. 8. 2021
Jediný akcionář
Ali Fardan Ali Alfardan
Nr. American School (Villa-02), Dubaj, 332-Jumeirah Area DM. 10b, Spojené arabské emiráty
zapsáno 26. 8. 2021 vymazáno 5. 4. 2022
Jediný akcionář
Al Fardan Investments Limited
AL Obaidli & Adv. & Legal Cons. 42423, Dubaj, Spojené arabské emiráty
Registrační číslo: 162567
zapsáno 5. 4. 2022

Skuteční majitelé Léčebné lázně Jáchymov a. s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Martin Burda
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 7. 2019
zapsáno 3. 7. 2019 vymazáno 2. 9. 2021
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ali Fardan Ali Alfardan
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 26. 8. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 2. 9. 2021 vymazáno 11. 4. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ali Fardanalialfardan
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 2. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 34,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 34,00 %
zapsáno 11. 4. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mohamed Fardanalialfardan
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 2. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 33,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 33,00 %
zapsáno 11. 4. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mahdi Fardanalialfardan
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 2. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 33,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 33,00 %
zapsáno 11. 4. 2022

Hodnocení společnosti - Léčebné lázně Jáchymov a. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Léčebné lázně Jáchymov a. s. na mapě

T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

Údaje o Léčebné lázně Jáchymov a. s., T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IČO: 29211808 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Léčebné lázně Jáchymov a. s. sídlí na adrese: T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov.
  • Společnost Léčebné lázně Jáchymov a. s. má IČO 29211808.
  • Společnost Léčebné lázně Jáchymov a. s. vznikla 6. 4. 2010.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo