Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., IČO: 45359113, sídlo: Mariánské Lázně

Subjekt Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 196/KSPL. Její základní kapitál je ve výši 422 756 000 Kč. Společnost vznikla 1. 5. 1992 a sídlí na adrese Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně. IČO společnosti je 45359113 a DIČ je CZ45359113.

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
1. 5. 1992
Obchodní firma
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
zapsáno 1. 5. 1992
Adresa sídla společnosti
T. G. Masaryka, Mariánské Lázně
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 30. 7. 1997
Masarykova 22, Mariánské Lázně
zapsáno 30. 7. 1997 vymazáno 12. 12. 2002
Masarykova 22/5, Mariánské Lázně
zapsáno 12. 12. 2002 vymazáno 2. 6. 2016
Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně
zapsáno 2. 6. 2016
IČO
45359113
zapsáno 1. 5. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
an5q25c
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 5. 1992
založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství pro Prahu východ č. j. NZ 385/92, N 503/92 ze dne 27. 4. 1992.
zapsáno 1. 5. 1992
Spisová značka
B 196/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 1. 5. 1992
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
354 661 503
E-mail
Webové stránky
Facebook
LinkedIn
Kontaktní adresa
Masarykova 22/5, 35301 Mariánské Lázně
Kariéra

Poslední změny a události Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

23. 11. 2023
Změna adresy: člen dozorčí rady Ing. Peter Ďurica
23. 11. 2023
Změna funkce: Ing. Jan Katina z člen na místopředseda dozorčí rady
8. 9. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Iris Gibbor
10. 8. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Dennis Werian, jako člen představenstva
10. 8. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Denis Werian

Vizualizace vztahů osob a společností - Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

Informace o podnikání a činnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) za využití místních přírodních léčivých zdrojů, poskytování doplňkových služeb (včetně hotelových a ubytovacích)
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 6. 12. 1994
Provozování cestovní kanceláře
zapsáno 6. 12. 1994 vymazáno 12. 12. 2002
Siniční motorová doprava
zapsáno 6. 12. 1994 vymazáno 12. 12. 2002
Směnárny
zapsáno 6. 12. 1994 vymazáno 12. 12. 2002
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel ** a výše, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
zapsáno 6. 12. 1994 vymazáno 12. 12. 2002
Poradenství
zapsáno 4. 6. 1996 vymazáno 12. 12. 2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
zapsáno 6. 12. 1994 vymazáno 14. 8. 2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 12. 12. 2002 vymazáno 14. 8. 2014
Provozování cestovní agentury
zapsáno 12. 12. 2002 vymazáno 14. 8. 2014
Ubytovací služby
zapsáno 12. 12. 2002 vymazáno 14. 8. 2014
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 12. 12. 2002 vymazáno 30. 8. 2019
Směnárenská činnost
zapsáno 18. 7. 2003 vymazáno 30. 8. 2019
Provozování solárií
zapsáno 14. 8. 2014 vymazáno 30. 8. 2019
Komplexní ústavní a ambulantní péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) za využití místních přírodních léčivých zdrojů
zapsáno 6. 12. 1994
Výroba a prodej přírodních stolních minerálních vod
zapsáno 6. 12. 1994
Hostinská činnost
zapsáno 12. 12. 2002
Silniční motorová doprava osobní
zapsáno 12. 12. 2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 14. 8. 2014
Kosmetické služby
zapsáno 14. 8. 2014
Pedikúra, manikúra
zapsáno 14. 8. 2014
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness
zapsáno 14. 8. 2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 14. 8. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 14. 8. 2014

Majetek Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
422 756 000 Kč
Základní jmění: 422 756 000 Kčs, slovy čtyřistadvacetdvamilionysedmsetpadesátšesttisíc korun československých. Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně Mariánské Lázně schváleném MSNMP pod č. j. 5O/JR/231/92 ze dne 17. 3. 1992.
zapsáno 1. 5. 1992

Akcie Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
105689 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 11. 6. 1998
1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8 455 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 11. 6. 1998
308612 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 12. 12. 2002
114143 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 11. 6. 1998 vymazáno 12. 12. 2002
1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč ke které se vážou zvláštní práva
zapsáno 11. 6. 1998 vymazáno 12. 12. 2002
308612 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 12. 12. 2002 vymazáno 18. 7. 2003
114144 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 12. 12. 2002 vymazáno 18. 7. 2003
308612 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč zaknihované
zapsáno 18. 7. 2003 vymazáno 2. 6. 2016
114144 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč zaknihované
zapsáno 18. 7. 2003 vymazáno 2. 6. 2016
422756 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 2. 6. 2016

Ostatní skutečnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Počet členů dozorčí rady: 4
zapsáno 14. 8. 2014 vymazáno 26. 6. 2018
Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., se sídlem Mariánské Lázně, Masarykova 22/5 se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností GAMA 45, s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Hlavní 655, IČ 639 95 352.
zapsáno 23. 11. 2010
Počet členů statutárního orgánu: 6
zapsáno 14. 8. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 14. 8. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 2. 6. 2016
Valná hromada přijala dne 15.5.2018 následující usnesení: 1.Na valné hromadě obchodní společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. (dále jen Společnost) bylo výpisem z emise Společnosti vyhotoveným k rozhodnému dnu pro účast na valné hromadě osvědčeno, že obchodní společnost Drencan Limited, se sídlem CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ, United Kingdom, reg. č. 10322979, je vlastníkem celkem 403.134 (čtyři sta tři tisíc jedno sto třicet čtyři) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 95,36 % (devadesát pět procent a třicet šest setin procenta) základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 95,36 % (devadesáti pěti procentní a třiceti šesti setin procentní) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Drencan Limited (dále jen Hlavní akcionář) splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákoně a č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2.Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 4.088,- Kč (čtyři tisíce osmdesát osm) za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 521-19/2018 ze dne 29.3.2018 (dvacátého devátého března roku dva tisíce osmnáct) zpracovaným obchodní společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., v němž znalecká společnost dospěla k následujícímu závěru: Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 088 Kč za jednu akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, považujeme dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti LLML při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31. 12. 2017 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. 4.Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co dojde k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků. Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění včetně výše aplikovatelné úrokové sazby, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 (jeden) týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti.
zapsáno 17. 5. 2018

Personální obsazení, vedení Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
ing. Zdeněk Špindler
Karlovarská, Mariánské Lázně
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 6. 12. 1994
Člen představenstva
ing. Jaroslav Hrnčíř
Lukostřelecká, Česká Lípa
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 6. 12. 1994
Člen představenstva
doc. ing. Jiří Fárek
Farní, Praha 6
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 30. 7. 1997
Člen představenstva
Nigel Williams
Wien 1010, Herren Gasse 6821, Rakouská republika
zapsáno 23. 7. 1993 vymazáno 30. 7. 1997
Člen představenstva
ing. Jan Kolařík
Karlovo nám., Praha 2
zapsáno 23. 7. 1993 vymazáno 30. 7. 1997
Člen představenstva
ing. Jan Balcar, CSc.
Jeremenkova, Praha 4
zapsáno 23. 7. 1993 vymazáno 23. 9. 1999
Člen představenstva
ing. Jiří Borský
Řezáčovo nám., Praha 7
zapsáno 23. 7. 1993 vymazáno 23. 9. 1999
Člen představenstva
ing. Lev Novobilský
Ostrovská, Karlovy Vary
zapsáno 6. 12. 1994 vymazáno 30. 7. 1997
Člen představenstva
ing. Libor Haas
Plzeňská, Mariánské Lázně
zapsáno 4. 6. 1996 vymazáno 30. 7. 1997
Předseda představenstva
doc. ing. Jiří Fárek
Farní, Praha 6
zapsáno 30. 7. 1997 vymazáno 23. 9. 1999
Místopředseda představenstva
ing. Lev Novobilský
Ostrovská, Karlovy Vary
zapsáno 30. 7. 1997 vymazáno 23. 9. 1999
Člen představenstva
Ing. Jitka Pantůčková, CSc.
Heřmanova, Praha 7
zapsáno 30. 7. 1997 vymazáno 23. 9. 1999
Člen představenstva
RNDr. David Tumpach
Nuselská, Praha 4
zapsáno 30. 7. 1997 vymazáno 23. 9. 1999
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Štěrba
Za žižkovskou vozovnou, Praha 3
zapsáno 23. 9. 1999 vymazáno 29. 8. 2000
Předseda představenstva
Ing. Lev Novobilský
Školní náměstí, Mariánské Lázně
Den zániku funkce: 18. 4. 2011
Den zániku členstvi: 18. 4. 2011
zapsáno 23. 9. 1999 vymazáno 2. 9. 2011
Člen představenstva
Ing. Libor Haas
Plzeňská, Mariánské Lázně
Den zániku členstvi: 17. 6. 2004
zapsáno 23. 9. 1999 vymazáno 16. 9. 2004
Člen představenstva
Dr. Imre Deák
Bajcsy Zs. u, 7622 Pécs, Maďarská republika
pobyt v ČR povolen na adrese Mariánské Lázně, Hlavní 655, okres Cheb, PSČ 353 01
zapsáno 29. 8. 2000 vymazáno 21. 11. 2006
Člen představenstva
John Ernest Smith
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den zániku členstvi: 18. 4. 2011
pobyt v ČR povolen na adrese Mariánské Lázně, Hlavní 655
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 2. 9. 2011
Člen představenstva
Dr. István Endrényi
Kiss János altábornagy utca, 1126 Budapešť, Maďarská republika
Den zániku členstvi: 11. 6. 2007
pobyt v ČR povolen na adrese Mariánské Lázně, Hlavní 655
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 3. 10. 2007
Člen představenstva
Dr. Zoltán Hornánszky
Rózsa u., 1064 Budapešť, Maďarská republika
pobyt v ČR povolen na adrese Mariánské Lázně, Hlavní 655
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 24. 10. 2002
Člen představenstva
Dr. Zoltán Hornyánszky
Rózsa u., 1064 Budapešť, Maďarská republika
Den zániku členstvi: 18. 4. 2011
pobyt v ČR povolen na adrese Mariánské Lázně, Hlavní 655
zapsáno 24. 10. 2002 vymazáno 2. 9. 2011
Člen představenstva
Ing. Pavel Říha
Karlovarská, 353 01 Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2004
Den zániku členstvi: 18. 4. 2011
zapsáno 16. 9. 2004 vymazáno 2. 9. 2011
Člen představenstva
Dr. Imre Deák
Erdész utca, 7622 Pécs, Maďarská republika
Den zániku členstvi: 18. 4. 2011
pobyt v ČR povolen na adrese Mariánské Lázně, Hlavní 655, okres Cheb, PSČ 353 01
zapsáno 21. 11. 2006 vymazáno 2. 9. 2011
Člen představenstva
Ing. Patricie Sedláčková Irlveková
Ruská, 353 01 Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2007
Den zániku členstvi: 18. 4. 2011
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 2. 9. 2011
Předseda představenstva
Ing. Lev Novobilský
Školní náměstí, 353 01 Mariánské Lázně
Den vzniku funkce: 19. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 22. 10. 2015
Člen představenstva
Ing. Pavel Říha
Karlovarská, 353 01 Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 22. 10. 2015
Člen představenstva
Dr. Imre Deák
Erdész utca, Pécs, Maďarská republika
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
Den zániku členstvi: 13. 4. 2016
pobyt v ČR povolen na adrese Mariánské Lázně, Hlavní 655, okres Cheb, PSČ 353 01
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 2. 6. 2016
Člen představenstva
John Ernest Smith
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
Den zániku členstvi: 16. 4. 2014
pobyt v ČR povolen na adrese Mariánské Lázně, Hlavní 655
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 14. 8. 2014
Člen představenstva
Dénes Draskovits
Pacsirtafü u., Budapešť, Maďarská republika
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
Den zániku členstvi: 16. 4. 2014
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 14. 8. 2014
Člen představenstva
Ing. Patricie Sedláčková Irlveková
Ruská, 353 01 Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 22. 10. 2015
Člen představenstva
Mark Nicholas Hennebry
124 Roebuck Road Clonskeagh, Dublin, Irsko
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2014
Den zániku členstvi: 1. 3. 2019
zapsáno 14. 8. 2014 vymazáno 24. 4. 2019
Člen představenstva
Péter Tamás Dienes
14 Király utca, 1061 Budapešť, Maďarská republika
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2014
Den zániku členstvi: 10. 4. 2017
zapsáno 14. 8. 2014 vymazáno 26. 6. 2017
Předseda představenstva
Ing. Lev Novobilský
Školní nám., 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice
Den vzniku funkce: 19. 5. 2011
Den zániku funkce: 13. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
Den zániku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 22. 10. 2015 vymazáno 2. 6. 2016
Člen představenstva
Ing. Pavel Říha
Karlovarská, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
Den zániku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 22. 10. 2015 vymazáno 2. 6. 2016
Člen představenstva
Ing. Patricie Sedláčková Irlveková
Ruská, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2011
Den zániku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 22. 10. 2015 vymazáno 2. 6. 2016
Předseda
Ing. Lev Novobilský
Školní nám., 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice
Den vzniku funkce: 18. 5. 2016
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 2. 6. 2016 vymazáno 4. 3. 2020
Člen
Ing. Pavel Říha
Karlovarská, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 2. 6. 2016 vymazáno 6. 8. 2017
Člen
Dr. Imre Deák
Erdész utca 53, Pécs, Maďarsko
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2016
Den zániku členstvi: 30. 4. 2023
zapsáno 2. 6. 2016 vymazáno 31. 7. 2023
Člen
Ing. Patricie Sedláčková Irlveková
Ruská, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 2. 6. 2016 vymazáno 13. 8. 2017
Člen
Ing. Pavel Říha
Ladova, 353 01 Mariánské Lázně - Hamrníky
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 6. 8. 2017
Člen
Ing. Patricie Sedláčková Irlveková
Zádub, 353 01 Zádub-Závišín - Zádub
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 13. 8. 2017
Člen
Mark Nicholas Hennebry
124 Roebuck Road Clonskeagh, Dublin, Irsko
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2019
zapsáno 24. 4. 2019 vymazáno 27. 3. 2020
Předseda
Ing. Lev Novobilský
Na Michovkách III, 252 43 Průhonice - Průhonice
Den vzniku funkce: 18. 5. 2016
Den zániku funkce: 4. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2016
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 27. 3. 2020
Předseda
Mark Nicholas Hennebry
124 Roebuck Road Clonskeagh, Dublin, Irsko
Den vzniku funkce: 4. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2019
zapsáno 27. 3. 2020
Člen
Ing. Lev Novobilský
Na Michovkách III, 252 43 Průhonice - Průhonice
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2016
Den zániku členstvi: 30. 4. 2023
zapsáno 27. 3. 2020 vymazáno 31. 7. 2023
Člen
Karel Kalivoda
Zádub, 353 01 Zádub-Závišín - Zádub
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2020
zapsáno 27. 3. 2020
Člen představenstva
Frank Halmos
Teréz Körút, Budapešť, Maďarsko
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2023
zapsáno 31. 7. 2023
Člen představenstva
Denis Werian
Ivy Road NW2 6SY, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2023
zapsáno 31. 7. 2023 vymazáno 10. 8. 2023
Člen představenstva
Dennis Werian
Ivy Road NW2 6SY, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 23. 7. 1993
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují společně všichni členové představenstva s výjimkou Nigela Williamse nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn s výjimkou Nigela Williamse, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva s výjimkou pana Nigela Williamse nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva s výjimkou pana Nigela Williamse, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn, s výjimkou pana Nigela Williamse.
zapsáno 23. 7. 1993 vymazáno 6. 12. 1994
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně členové představenstva, s výjimkou pana Nigela Williamse, v rámci svého oprávnění, b) podepisování - za společnost podepisují k tomu oprávnění členové představenstva s výjimkou pana Nigela Williamse.
zapsáno 6. 12. 1994 vymazáno 30. 7. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda, b) podepisování - za společnost podepisují společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda.
zapsáno 30. 7. 1997 vymazáno 14. 8. 2014
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně zmocněn ostatními členy představenstva.
zapsáno 14. 8. 2014 vymazáno 25. 2. 2020
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně zmocněn ostatními členy představenstva.
zapsáno 25. 2. 2020

Dozorčí rada Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Člen
ing. Marie Holubcová
Petýrkova, Praha 4
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 8. 11. 1993
Člen
Alexandr Klier
Čapkova, Hamrníky
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 8. 11. 1993
Člen
ing. Vladislav Bláha
Ruská, Mariánské Lázně
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 30. 7. 1997
Člen
Zdeněk Menzl
Partákova, Praha 4
zapsáno 8. 11. 1993 vymazáno 23. 9. 1999
Člen
Rudolf Petrák
Třebízského, Mariánské Lázně
zapsáno 8. 11. 1993 vymazáno 23. 9. 1999
Člen
Ing. Ivana Vejvodová
Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe
zapsáno 30. 7. 1997 vymazáno 23. 9. 1999
Předseda
Ing. Jitka Pantůčková, CSc.
Heřmanova, Praha 7
zapsáno 23. 9. 1999 vymazáno 28. 5. 2001
Místopředseda
PhDr. Jaroslav Krýsl, CSc.
Lindavská, Praha 8
zapsáno 23. 9. 1999 vymazáno 28. 5. 2001
Člen
Mgr. Tomáš Kopal
Mírové sídliště, Český Dub
zapsáno 23. 9. 1999 vymazáno 28. 5. 2001
Člen
JUDr. Zdeněk Slapnička
Na Sádce, Praha 4 - Chodov
zapsáno 23. 9. 1999 vymazáno 28. 5. 2001
Člen
PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.
Pražská, Brandýš nad Labem
zapsáno 23. 9. 1999 vymazáno 28. 5. 2001
Člen
PhDr. Milan Kramárik
Bzenecká, Brno
zapsáno 11. 4. 2000 vymazáno 28. 5. 2001
Člen
Sándor Betegh
Fodor ucta, 1126 Budapešť, Maďarská republika
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 24. 10. 2002
Člen
János Tóbiás
Tátra utca, 1126 Budapešť, Maďarská republika
Den zániku členstvi: 20. 5. 2011
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 2. 9. 2011
Člen
Robert Michael Levy
50/1 Belsize Square, Londýn, NW3 4HN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den zániku členstvi: 20. 5. 2011
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 2. 9. 2011
Člen
Ing. Jana Dvořáková
Sládkovičova, 142 00 Praha 4
Den zániku členstvi: 26. 6. 2001
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 12. 12. 2002
Člen
Jaroslava Dvořáková
Jiráskova, 353 01 Mariánské Lázně
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 24. 10. 2002
Člen
Ing. Josef Müller
Havlíčkova, 353 01 Mariánské Lázně
Den zániku členstvi: 11. 5. 2005
zapsáno 28. 5. 2001 vymazáno 29. 8. 2005
Předseda
Sándor Betegh
Fodor ucta, 1126 Budapešť, Maďarská republika
Den vzniku funkce: 25. 8. 2000
Den zániku funkce: 20. 5. 2011
Den zániku členstvi: 20. 5. 2011
zapsáno 24. 10. 2002 vymazáno 2. 9. 2011
Člen
Jaroslava Dvořáková
Jiráskova, 353 01 Mariánské Lázně
Den zániku členstvi: 11. 5. 2005
zapsáno 24. 10. 2002 vymazáno 29. 8. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Trska
Sokolovská, 356 05 Sokolov
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2005
Den zániku členstvi: 11. 8. 2010
zapsáno 29. 8. 2005 vymazáno 2. 9. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Naděžda Javůrková
Hálkova, 350 02 Cheb
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2005
Den zániku členstvi: 11. 8. 2010
zapsáno 29. 8. 2005 vymazáno 2. 9. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Patricie Sedláčková Irlveková
Ruská, 353 01 Mariánské Lázně
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2005
Den zániku členstvi: 11. 10. 2007
zapsáno 29. 8. 2005 vymazáno 13. 12. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Müller
Hroznatova, 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2008
Den zániku členstvi: 19. 5. 2011
zapsáno 17. 9. 2008 vymazáno 2. 9. 2011
Předseda
Sándor Betegh
Fodor ucta, Budapešť, Maďarská republika
Den vzniku funkce: 20. 5. 2011
Den zániku funkce: 19. 5. 2016
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2011
Den zániku členstvi: 19. 5. 2016
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 21. 6. 2016
Člen
János Tóbiás
Tátra utca, Budapešť, Maďarská republika
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2011
Den zániku členstvi: 19. 5. 2016
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 21. 6. 2016
Člen
Robert Michael Levy
50/1 Belsize Square, Londýn, NW3 4HN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2011
Den zániku členstvi: 19. 5. 2016
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 21. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Trska
Sokolovská, 356 01 Sokolov
Den vzniku členstvi: 11. 8. 2010
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 14. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Naděžda Javůrková
Tři Sekery, 353 01 Tři Sekery
Den vzniku členstvi: 11. 8. 2010
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 14. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Müller
Hroznatova, 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2011
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 22. 10. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Müller
Hroznatova, 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2011
Den zániku členstvi: 19. 5. 2016
zapsáno 22. 10. 2015 vymazáno 21. 6. 2016
Předseda dozorčí rady
János Tobiás
Tátra utca 23, Budapešť, Maďarská republika
Den vzniku funkce: 26. 5. 2016
Den zániku funkce: 16. 5. 2017
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2016
Den zániku členstvi: 16. 5. 2017
zapsáno 21. 6. 2016 vymazáno 26. 6. 2017
Člen dozorčí rady
Robert Michael Levy
50/1 Belsize Square NW3 4HN, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2016
Den zániku členstvi: 26. 6. 2018
zapsáno 21. 6. 2016 vymazáno 26. 6. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Müller
Hroznatova, 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2016
Den zániku členstvi: 25. 2. 2021
zapsáno 21. 6. 2016 vymazáno 16. 3. 2021
Člen dozorčí rady
Viliam Mikuláš
Koceľova 949/21, Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2016
Den zániku členstvi: 26. 6. 2018
zapsáno 21. 6. 2016 vymazáno 26. 6. 2018
Předseda dozorčí rady
Péter Tamás Dienes
Király utca 14, Budapešť, Maďarsko
Den vzniku funkce: 16. 5. 2017
Den zániku funkce: 20. 6. 2023
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2017
Den zániku členstvi: 20. 6. 2023
zapsáno 26. 6. 2017 vymazáno 31. 7. 2023
Člen dozorčí rady
Karel Kalivoda, MBA
Zádub, 353 01 Zádub-Závišín - Zádub
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2018
Den zániku členstvi: 28. 2. 2020
zapsáno 15. 1. 2019 vymazáno 27. 3. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Edita Jadlovská
Kubelíkova, 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2020
zapsáno 15. 7. 2020
Člen
Ing. Jan Katina
Krásné, 353 01 Tři Sekery - Krásné
Den vzniku členstvi: 21. 7. 2021
zapsáno 1. 9. 2021 vymazáno 23. 11. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Peter Ďurica
Námestie mieru 10, Detva, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2023
zapsáno 31. 7. 2023 vymazáno 23. 11. 2023
Předseda dozorčí rady
Ing. Peter Ďurica
Želetická, 155 21 Praha - Sobín
Den vzniku funkce: 12. 9. 2023
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2023
zapsáno 23. 11. 2023
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jan Katina
Krásné, 353 01 Tři Sekery - Krásné
Den vzniku funkce: 12. 9. 2023
Den vzniku členstvi: 21. 7. 2021
zapsáno 23. 11. 2023
Počet členů
3
zapsáno 26. 6. 2018

Jediný akcionář Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Drencan Limited
CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Registrační číslo: 10322979
zapsáno 26. 6. 2018

Skuteční majitelé Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Iris Gibbor
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 9. 2019
zapsáno 6. 9. 2019 vymazáno 4. 10. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Iris Gibbor
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 31. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 25,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 25,00 %
zapsáno 4. 10. 2021 vymazáno 8. 9. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Iris Gibbor
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na zisku - velikost podílu: 50,00 %
Podíl na základním kapitálu - velikost podílu: 99,31 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 99,31 %
zapsáno 8. 9. 2023

Hodnocení společnosti - Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. na mapě

Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně

Údaje o Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně, IČO: 45359113 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. sídlí na adrese: Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně - Mariánské Lázně.
  • Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. má IČO 45359113.
  • Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. vznikla 1. 5. 1992.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo