Předplatit časopis Finmag

Junák - český skaut, z. s., IČO: 00409430, sídlo: Praha

Subjekt Junák - český skaut, z. s. spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 659/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město. IČO společnosti je 00409430.

Junák - český skaut, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 18. 7. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
1. 1. 2014
Datum vzniku
19. 6. 1990
Název
Junák - svaz skautů a skautek ČR
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Junák - český skaut, z. s.
zapsáno 1. 4. 2015
Adresa sídla společnosti
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 1. 1. 2014
IČO
00409430
zapsáno 1. 1. 2014
Identifikátor datové schránky
5bhq6tb
Právní forma
Spolek
zapsáno 1. 1. 2014
Spisová značka
L 659/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 1. 2014
Účel
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.
zapsáno 6. 5. 2014 vymazáno 9. 12. 2014
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce. sobě samým. bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku)
zapsáno 9. 12. 2014
Název nejvyššího orgánu
Valný sněm Junáka
zapsáno 6. 5. 2014 vymazáno 9. 12. 2014
Valný sněm
zapsáno 9. 12. 2014
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Značka
JUNÁK-ČESKÝ SKAUT
Telefon
234 621 284
Mobil
776 720 220
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha - Nové Město
Provozní doba
PO 09:00-16:00 hod.
ÚT 09:00-16:00 hod.
ST 09:00-16:00 hod.
ČT 09:00-16:00 hod.
PÁ 09:00-14:00 hod.

Poslední změny a události Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

17. 7. 2024
17. 7. 2024
13. 7. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Mgr. Mariana Ermlová
13. 7. 2024
Změna titulu: člen rozhodčí komise Mgr. et Mgr. Tomáš Vítek, MPA
13. 7. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Mgr. Jiří Kubala

Vizualizace vztahů osob a společností - Junák - český skaut, z. s.

Pobočné spolky Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

zapsáno 20. 3. 2018
zapsáno 17. 10. 2015
zapsáno 9. 6. 2015
zapsáno 9. 6. 2015
zapsáno 12. 6. 2018

Další pobočné spolky

Ostatní skutečnosti Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z spolkového rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
zapsáno 20. 5. 2014 vymazáno 27. 5. 2014
Počet členů statutárního orgánu : 1
zapsáno 6. 5. 2014 vymazáno 11. 11. 2014
První místostarosta Junáka: JUDr. Jiří Navrátil, dat.nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005. Druhý místostarosta Junáka: Mgr.. Petr Vaněk, dat.nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustanoven s účinností ode dne 18.4.2011. Místostarosta Junáka vykonává v nepřítomnosti starosty práva a povinnosti statutárního orgánu Junáka, pro platnost právních aktů není rozhodující, zda vykonal starosta či místostarosta. ( čl. 58 stanov spolku) Jakákoliv dispozice ( například prodej,darování,zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho organizačních jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka. ( čl. 143 stanov spolku)
zapsáno 6. 5. 2014 vymazáno 11. 11. 2014
Systém orgánů společnosti - individuální.
zapsáno 6. 5. 2014 vymazáno 9. 12. 2014
První místostarosta Junáka: JUDr. Jiří Navrátil, dat.nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005. Druhý místostarosta Junáka: Mgr.. Petr Vaněk, dat.nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustanoven s účinností ode dne 18.4.2011. Místostarosta Junáka vykonává v nepřítomnosti starosty práva a povinnosti statutárního orgánu Junáka, pro platnost právních aktů není rozhodující, zda vykonal starosta či místostarosta. ( čl. 58 stanov spolku) Jakákoliv dispozice ( například prodej,darování,zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho organizačních jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka. ( čl. 143 stanov spolku)
zapsáno 11. 11. 2014 vymazáno 9. 12. 2014
První místostarosta: JUDr. JIŘÍ NAVRÁTIL, dat. nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005.
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 25. 4. 2017
Druhý místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 21.10.2014.
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 25. 4. 2017
Místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 21.10.2014.
zapsáno 25. 4. 2017 vymazáno 16. 4. 2019
První místostarosta: Mgr. PETR VANĚK, dat. nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustaven s účinností ode dne 7.3.2019. Druhý místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 7.3.2019.
zapsáno 16. 4. 2019 vymazáno 13. 8. 2019
Místostarosta vykonává v nepřítomnosti starosty vše, co přísluší statutárnímu orgánu Junáka. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal starosta či místostarosta. (čl. 73 stanov spolku)
zapsáno 9. 12. 2014
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 9. 12. 2014
Za dluhy vzniklé z činnosti organizační jednotky ručí organizační jednotka jí přímo nadřízená, není-li taková, pak ručí Junák jako hlavní spolek. Ručení podle předchozí věty je omezeno částkou sto tisíc korun souhrnně za všechny dluhy organizační jednotky. Ručení jiných osob než dle tohoto článku či nad rámec sto tisíc korun lze sjednat smluvně, jinak se neručí. (čl. 47 stanov spolku)
zapsáno 9. 12. 2014
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 9. 12. 2014
První místostarosta: Mgr. PETR VANĚK, dat. nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustaven s účinností ode dne 7.3.2019. Druhá místostarostka: BARBORA TICHAVOVÁ, DiS., dat. nar. 21.10.1978, bydlištěm Příbraz 169, do funkce ustanovena s účinností ode dne 11.7.2019.
zapsáno 13. 8. 2019

Personální obsazení, vedení Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

Starosta
Ing. Josef Výprachtický
Na rozcestí, 190 00 Praha - Libeň
Den vzniku funkce: 2. 6. 2007
Den zániku funkce: 1. 1. 2019
Den zániku členstvi: 1. 1. 2019
zapsáno 6. 5. 2014 vymazáno 16. 4. 2019
Starosta
Ing. Josef Výprachtický
Na rozcestí, 190 00 Praha - Libeň
Den vzniku funkce: 1. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2019
zapsáno 16. 4. 2019
Počet členů
1
zapsáno 11. 11. 2014
Způsob jednání
Statutárním orgánem Junáka - českého skauta je starosta. (čl. 71 stanov spolku) Působnost a pravomoc Výkonné rady vykonává starosta nebo ten, koho tím starosta pověří. (čl. 127 stanov spolku) Výkonná rada je výkonným orgánem Junáka - českého skauta. Výkonné radě náleží působnost ve všech záležitostech, nejde-li o působnost svěřenou Stanovami či zákonem výlučně Valnému sněmu, Náčelnictvu, Ústřední revizní komisi či Rozhodčí a smírčí radě. (čl. 124 stanov spolku)
zapsáno 16. 4. 2019

Ústřední revizní komise Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda ÚRKJ
Mgr. Ondřej Bartoš
Škroupova, 543 01 Vrchlabí - Vrchlabí
Den vzniku funkce: 26. 3. 2017
Den zániku funkce: 5. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2017
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 6. 10. 2017 vymazáno 23. 1. 2021
Místopředseda ÚRKJ
Ing. Jiří Velinský
Axmanova, 623 00 Brno - Kohoutovice
Den vzniku funkce: 26. 3. 2017
Den zániku funkce: 5. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2017
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 6. 10. 2017 vymazáno 23. 1. 2021
Člen ÚRKJ
Radim Brož
Aviatiků, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2017
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 6. 10. 2017 vymazáno 23. 1. 2021
Člen ÚRKJ
Ing. Jakub Šimurda
Nám. Míru, 543 01 Vrchlabí - Vrchlabí
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2017
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 6. 10. 2017 vymazáno 23. 1. 2021
Člen ÚRKJ
Lenka Tymočová
Krakovská, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2017
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 6. 10. 2017 vymazáno 23. 1. 2021
Člen ÚRKJ
Mgr. Ing. Jakub Procházka, Ph.D.
Žižkova, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2017
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 6. 10. 2017 vymazáno 23. 1. 2021
Člen ÚRKJ
Mgr. Anna Petreková
Polská, 793 76 Zlaté Hory - Zlaté Hory
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2019
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 13. 8. 2019 vymazáno 23. 1. 2021
Předseda ÚRKJ
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Čechovo nábřeží, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 13. 10. 2020
Den zániku funkce: 17. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Místopředseda ÚRKJ
Mgr. Ing. Jakub Procházka, Ph.D.
Žižkova, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku funkce: 13. 10. 2020
Den zániku funkce: 17. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Člen ÚRKJ
Kateřina Musilová
Šmeralova, 170 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Člen ÚRKJ
JUDr. Václav Dobrozemský
Máchova, 741 01 Nový Jičín - Nový Jičín
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Člen ÚRKJ
RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Říčanova, 169 00 Praha - Břevnov
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Člen ÚRKJ
Ing. Jakub Šimurda
Nám. Míru, 543 01 Vrchlabí - Vrchlabí
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 31. 10. 2022
Člen ÚRKJ
Ing. Jakub Šimurda
Vančurova, 543 01 Vrchlabí - Vrchlabí
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 31. 10. 2022 vymazáno 13. 7. 2024
Předseda ÚRKJ
JUDr. Václav Dobrozemský
Máchova, 741 01 Nový Jičín - Nový Jičín
Den vzniku funkce: 17. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Místopředseda ÚRKJ
doc. Mgr. Ing. Jakub Procházka, Ph.D.
Žižkova, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku funkce: 17. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Člen ÚRKJ
Mgr. Žaneta Vítů, LL.M.
Prušánky, 696 21 Prušánky - Prušánky
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Člen ÚRKJ
Anna Petreková
Polská, 793 76 Zlaté Hory - Zlaté Hory
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Člen ÚRKJ
Ing. Jakub Šimurda
Vančurova, 543 01 Vrchlabí - Vrchlabí
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Počet členů
7
zapsáno 6. 10. 2017

Skuteční majitelé Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Josef Výprachtický
Na rozcestí, 190 00 Praha - Libeň
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 16. 4. 2019
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Výprachtický
Na rozcestí, 190 00 Praha - Libeň
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2014
zapsáno 1. 10. 2022

Rozhodčí a smírčí rada Junák - český skaut, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda RSRJ
Mgr. Petr Pavlok
Jílovská, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Místopředseda RSRJ
RNDr. Tomáš Řehák
Dělostřelecká, 160 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Člen RSRJ
Mgr. Jiří Kubala
Staříč, 739 43 Staříč - Staříč
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Člen RSRJ
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Čechovo nábřeží, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Člen RSRJ
JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Jana Palacha, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Předseda RSRJ
Mgr. Petr Pavlok
Jílovská, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den zániku funkce: 5. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 23. 1. 2021
Místopředseda RSRJ
RNDr. Tomáš Řehák
Dělostřelecká, 160 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den zániku funkce: 5. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 23. 1. 2021
Člen RSRJ
Mgr. Jiří Kubala
Staříč, 739 43 Staříč - Staříč
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den zániku funkce: 5. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 23. 1. 2021
Člen RSRJ
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Čechovo nábřeží, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den zániku funkce: 5. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 23. 1. 2021
Člen RSRJ
JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Jana Palacha, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Den vzniku funkce: 30. 3. 2014
Den zániku funkce: 5. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 30. 3. 2014
Den zániku členstvi: 5. 10. 2020
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 23. 1. 2021
Předseda RSRJ
Mgr. Petr Pavlok
Jílovská, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 25. 10. 2020
Den zániku funkce: 17. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Místopředseda RSRJ
RNDr. Tomáš Řehák
Dělostřelecká, 160 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 25. 10. 2020
Den zániku funkce: 17. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Člen RSRJ
Mgr. Jiří Kubala
Staříč, 739 43 Staříč - Staříč
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Člen RSRJ
Mgr. Tomáš Vítek, MPA
Raisova, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Člen RSRJ
Mgr. Mariana Ermlová
Na hutích, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2020
Den zániku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 23. 1. 2021 vymazáno 13. 7. 2024
Předseda RSRJ
Mgr. Petr Pavlok
Jílovská, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 17. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Místopředseda RSRJ
RNDr. Tomáš Řehák, Ph.D.
Dělostřelecká, 160 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 17. 3. 2024
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Člen RSRJ
Mgr. Jiří Kubala
Staříč, 739 43 Staříč - Staříč
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Člen RSRJ
Mgr. et Mgr. Tomáš Vítek, MPA
Raisova, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Člen RSRJ
Mgr. Mariana Ermlová
Na hutích, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2024
zapsáno 13. 7. 2024
Počet členů
5
zapsáno 9. 12. 2014
Adresa pro doručování písemných podání RSRJ jako rozhodčí komisi spolku je adresa sídla spolku: Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00 RSRJ přijímá podání též na elektronické adrese.
zapsáno 9. 12. 2014

Hodnocení společnosti - Junák - český skaut, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Junák - český skaut, z. s. na mapě

Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město

Údaje o Junák - český skaut, z. s., Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 00409430 byly staženy 18. 7. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Junák - český skaut, z. s. sídlí na adrese: Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město.
  • Spolek Junák - český skaut, z. s. má IČO 00409430.
  • Spolek Junák - český skaut, z. s. vznikl 1. 1. 2014.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo