Předplatit časopis Finmag

Tanzberg Mikulov,a.s., IČO: 25558242, sídlo: Bavory

Subjekt Tanzberg Mikulov,a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2933/KSBR. Její základní kapitál je ve výši 201 000 000 Kč. Společnost vznikla 19. 3. 1999 a sídlí na adrese Bavory 132, 692 01 Bavory - Bavory. IČO společnosti je 25558242 a DIČ je CZ25558242.

Tanzberg Mikulov,a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
19. 3. 1999
Obchodní firma
Tanzberg Mikulov,a.s.
zapsáno 19. 3. 1999
Adresa sídla společnosti
Husova 8, Mikulov
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 29. 6. 2002
Bavory 132, 692 01 Mikulov
zapsáno 29. 6. 2002 vymazáno 23. 11. 2015
Bavory 132, 692 01 Bavory - Bavory
zapsáno 23. 11. 2015
IČO
25558242
zapsáno 19. 3. 1999
DIČ
Identifikátor datové schránky
5mfgj58
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 19. 3. 1999
Spisová značka
B 2933/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 19. 3. 1999
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
519 500 040
Mobil
606 294 910 - rezervace řízených degustací
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
Bavory č. 132
Provozní doba
červen-srpen
PO 08:00-18:00 hod.
ÚT 08:00-18:00 hod.
ST 08:00-18:00 hod.
ČT 08:00-18:00 hod.
PÁ 08:00-18:00 hod.
SO 10:00-18:00 hod.
NE 10:00-18:00 hod.

září-květen
PO 08:00-16:30 hod.
ÚT 08:00-16:30 hod.
ST 08:00-16:30 hod.
ČT 08:00-16:30 hod.
PÁ 08:00-16:30 hod.
SO Dle telefonické domluvy.
NE Dle telefonické domluvy.

Poslední změny a události Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

9. 7. 2024
16. 7. 2023
5. 10. 2022
Změna adresy: člen statutárního orgánu Konstancie Železná
23. 9. 2022
Nová listina ve sbírce listin: B 2933/SL69/KSBR výroční zpráva [2021]
16. 2. 2022

Vizualizace vztahů osob a společností - Tanzberg Mikulov,a.s.

Informace o podnikání a činnosti Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 5. 1. 2011
Poskytování ubytovacích služeb
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 5. 1. 2011
Vinařství
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 5. 1. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 5. 1. 2011 vymazáno 20. 12. 2021
Hostinská činnost
zapsáno 19. 3. 1999
Vinohradnictví
zapsáno 19. 3. 1999
Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
zapsáno 27. 12. 2006
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 20. 12. 2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
zapsáno 20. 12. 2021
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 20. 12. 2021

Majetek Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 1 000 000 Kč
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 28. 1. 2004
201 000 000 Kč
Splaceno: 199 478 353 Kč
tj. 99,2%
zapsáno 28. 1. 2004 vymazáno 5. 4. 2004
201 000 000 Kč
Splaceno: 201 000 000 Kč
zapsáno 5. 4. 2004

Akcie Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě.
zapsáno 19. 3. 1999
20 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 28. 1. 2004

Ostatní skutečnosti Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Dne 23.8.2002 se konala mimořádná valná hromada společnosti, která přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti formou upsání nových kmenových akcií o částku 200,000.000,- Kč z částky ve výši 1,000.000,- Kč na konečnou částku ve výši 201,000.000,- Kč, a to upsáním 20 kusů kmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, když původní výše základního kapitálu byla zcela splacena. Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
zapsáno 27. 2. 2003 vymazáno 28. 1. 2004
Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Valná hromada dále rozhodla, že vzhledem k tomu, že všichni dosavadní akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 1,7 Obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti Dlouhá třída, a.s., IČ: 25773011, se sídlem: Praha 1, Dlouhá 12, PSČ: 110 00 (dále jen jako \"určitý zájemce\").
zapsáno 27. 2. 2003 vymazáno 28. 1. 2004
Valná hromada dále určila, že místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Dlouhá třída, a.s. a že úpis akcií bude proveden ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku v platném znění uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností a určitým zájemcem. Určitý zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost nejpozději do 30-ti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě musí být úředně ověřeny, přičemž smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, emisní kurs akcií.
zapsáno 27. 2. 2003 vymazáno 28. 1. 2004
Valná hromada dále pro případ upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu určitým zájemcem vyslovila souhlas se započtením pohledávek určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti za určitým zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 187,753.562,-Kč a pohledávky určitého zájemce, která představuje příslušenství této pohledávky a která bude vypočtena za období ode dne 24.8.2002 do dne, kdy bude uzavřena dohoda o započtení vzájemných pohledávek, přičemž výše tohoto příslušenství činí denně částku ve výši 49.423,- Kč, když tyto pohledávky vyplývají ze smluv o půjčkách uzavřených mezi společností a určitým zájemcem ve znění jejich dodatků a smlouvy o půjčkách uzavřených mezi společností a určitým zájemcem ve znění jejich dodatků a smlouvy o úvěru uzavřených mezi společností a určitým zájemcem dne 19.8.2001 jejich výše činí 115,203.527,- Kč a ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností a určitým zájemcem dne 15.7.1999 ve znění dohody ze dne 1.1.2001 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.12.2000 ve znění jejich dodatků, jejichž celková výše činí částku 72,550.035,- Kč (dále jen \"pohledávky určitého zájemce\").
zapsáno 27. 2. 2003 vymazáno 28. 1. 2004
Společnost uznala své závazky vůči určitému zájemci co do důvodu a výše v Dohodě uzavřené mezi společností a určitým zájemcem dne 23.8.2002.
zapsáno 27. 2. 2003 vymazáno 28. 1. 2004
Valná hromada dále určila způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu upsaných akcií tak, že do 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií bude mezi společností a určitým zájemcem uzavřena dohoda o započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií pro případ, že započtením pohledávek shora uvedených nedojde k úplnému splacení emisního kursu upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit zbývající část emisního kursu na účet společnosti dále uvedený do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 27. 2. 2003 vymazáno 28. 1. 2004
V případě, že nedojde k uzavření dohody o započtení pohledávek, jak je uvedeno výše, je určitý zájemce povinen ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit nejméně 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s. č.účtu 307260-026, kód banky 2700. Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na účet společnosti. Určitý zájemce je povinen splatit zbytek emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti shora uvedený nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií.
zapsáno 27. 2. 2003 vymazáno 28. 1. 2004
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 1. 2. 2016

Personální obsazení, vedení Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
PhDr. Vladimír Železný
Sibeliova, Praha 6
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 3. 11. 2000
Člen představenstva
Dr. Aleš Rozehnal
Krakovská, Praha 1
Den zániku funkce: 13. 12. 2001
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 29. 6. 2002
Člen představenstva
Mgr. Ondřej Kuchař
Pavlíkova, Benešov
Den zániku funkce: 13. 12. 2001
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 29. 6. 2002
Předseda představenstva
PhDr. Vladimír Železný
Štupartská, Praha 1
Den vzniku funkce: 3. 11. 1999
Den zániku funkce: 22. 1. 2001
zapsáno 3. 11. 2000 vymazáno 5. 12. 2001
Předsedkyně představenstva
Mgr. Lucie Dědová
Černýš, 431 63 Perštejn
Den vzniku funkce: 22. 1. 2001
Den zániku funkce: 26. 9. 2002
zapsáno 5. 12. 2001 vymazáno 23. 8. 2003
Místopředseda představenstva
Ing. Jakub Děd
Černýš, Perštejn
Den vzniku funkce: 13. 12. 2001
Den zániku funkce: 26. 9. 2002
zapsáno 29. 6. 2002 vymazáno 23. 8. 2003
Člen představenstva
Ing. Andrea Dědová
Smetanova, Broumov
Den vzniku funkce: 13. 12. 2001
Den zániku funkce: 26. 9. 2002
zapsáno 29. 6. 2002 vymazáno 23. 8. 2003
Předseda představenstva
Mgr. Martin Tomko
Pod Lipou, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Den vzniku funkce: 19. 11. 2002
Den zániku funkce: 30. 3. 2004
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2002
Den zániku členstvi: 30. 3. 2004
zapsáno 18. 11. 2003 vymazáno 30. 6. 2004
Člen představenstva
Ing. Jan Gerner
Jana Palacha, 360 33 Karlovy Vary
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2002
Den zániku členstvi: 30. 3. 2004
zapsáno 18. 11. 2003 vymazáno 30. 6. 2004
Člen představenstva
Ing. Jaromír Gala
Kobylí, 690 24 Kobylí
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2002
Den zániku členstvi: 30. 3. 2004
zapsáno 18. 11. 2003 vymazáno 30. 6. 2004
Člen představenstva
František Ruppert
Lidická, 360 20 Drahovice
Den vzniku funkce: 30. 3. 2004
Den zániku funkce: 12. 5. 2005
zapsáno 30. 6. 2004 vymazáno 23. 9. 2005
Člen představenstva
Vít Hepnar
Osadní, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
zapsáno 23. 9. 2005 vymazáno 6. 8. 2014
Člen představenstva
Konstancie Železná
Lichnická, 538 43 Třemošnice
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
zapsáno 23. 9. 2005 vymazáno 27. 12. 2006
Člen představenstva
Bc. Kristýna Němečková
Ejpovice, 337 01 Rokycany - Ejpovice
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
Den zániku členstvi: 29. 10. 2006
zapsáno 23. 9. 2005 vymazáno 27. 12. 2006
Předseda představenstva
Konstancie Železná
Lichnická, 538 43 Třemošnice
Den vzniku funkce: 19. 10. 2006
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
zapsáno 27. 12. 2006 vymazáno 6. 1. 2011
Člen představenstva
Jan Záhorka
Lichnická, 538 43 Třemošnice
Den vzniku členstvi: 29. 10. 2006
Den zániku členstvi: 6. 10. 2015
zapsáno 27. 12. 2006 vymazáno 25. 11. 2015
Předseda představenstva
Konstancie Železná
Sibeliova, 162 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 19. 10. 2006
Den zániku funkce: 6. 10. 2015
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
Den zániku členstvi: 6. 10. 2015
zapsáno 6. 1. 2011 vymazáno 25. 11. 2015
Člen představenstva
Vít Hepnar
Sinkulova, 147 00 Praha - Podolí
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
Den zániku členstvi: 6. 10. 2015
zapsáno 6. 8. 2014 vymazáno 25. 11. 2015
Předseda představenstva
Konstancie Železná
Sibeliova, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 6. 10. 2015
Den zániku funkce: 1. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 6. 10. 2015
Den zániku členstvi: 1. 2. 2016
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 1. 2. 2016
Člen představenstva
Mgr. Andrea Aulehlová
Václavská, 683 52 Křenovice - Křenovice
Den zániku funkce: 1. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 6. 10. 2015
Den zániku členstvi: 1. 2. 2016
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 1. 2. 2016
Člen představenstva
Jan Záhorka
K lesíku, 691 42 Valtice - Valtice
Den zániku funkce: 1. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 6. 10. 2015
Den zániku členstvi: 1. 2. 2016
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 1. 2. 2016
Předseda představenstva
Konstancie Železná
Sibeliova, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2021
zapsáno 20. 12. 2021 vymazáno 5. 10. 2022
Předseda představenstva
Konstancie Železná
Novokopečná, 692 01 Mikulov - Mikulov
Den vzniku funkce: 20. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2021
zapsáno 5. 10. 2022
Počet členů
1
zapsáno 20. 12. 2021
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 29. 6. 2002
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
zapsáno 29. 6. 2002 vymazáno 30. 6. 2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
zapsáno 30. 6. 2004 vymazáno 1. 2. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
zapsáno 20. 12. 2021

Statutární ředitel Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární ředitel
Konstancie Železná
Sibeliova, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 1. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2016
zapsáno 1. 2. 2016 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 1. 2. 2016 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje statutární ředitel.
zapsáno 1. 2. 2016 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen správní rady
Konstancie Železná
Sibeliova, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 1. 2. 2016
Den zániku funkce: 20. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2016
Den zániku členstvi: 20. 12. 2021
zapsáno 1. 2. 2016 vymazáno 20. 12. 2021
Počet členů
1
zapsáno 1. 2. 2016 vymazáno 20. 12. 2021

Dozorčí rada Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen
Mgr. Tomáš Zlesák
Štichova, Praha 4
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 12. 6. 2000
Předseda
JUDr. Vladimír Zavadil
Petržílova, Praha 4
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 12. 6. 2000
Členka
Božena Špurková
Prouzova, Praha 9-Vysočany
Den vzniku funkce: 19. 3. 1999
Den zániku funkce: 22. 1. 2001
zapsáno 19. 3. 1999 vymazáno 5. 12. 2001
Předsedkyně
Mgr. Lucie Dědová
Černýš, 431 63 Perštejn
Den vzniku funkce: 12. 6. 2000
Den zániku funkce: 22. 1. 2001
zapsáno 12. 6. 2000 vymazáno 5. 12. 2001
Členka
Mgr. Edita Panušková
Zvolenská, Strakonice 1
zapsáno 12. 6. 2000 vymazáno 5. 12. 2001
Předsedkyně
Mgr. Edita Panušková
Zvolenská, Strakonice 1
Den vzniku funkce: 22. 1. 2001
Den zániku funkce: 16. 8. 2002
Den vzniku členstvi: 20. 4. 2000
Den zániku členstvi: 16. 8. 2002
zapsáno 5. 12. 2001 vymazáno 4. 4. 2003
Členka
Mgr. Kateřina Kučerová
E. Beneše, Prostějov
Den vzniku funkce: 22. 1. 2001
Den zániku funkce: 30. 7. 2002
zapsáno 5. 12. 2001 vymazáno 23. 8. 2003
Členka
Mgr. Elona Khalaila
U Letenského Sadu, Praha 7
Den vzniku funkce: 22. 1. 2001
Den zániku funkce: 30. 8. 2002
zapsáno 5. 12. 2001 vymazáno 23. 8. 2003
Předseda
Mgr. Vladimír Komár
Vranov nad Topľou, Sídlisko II/1214, PSČ: 093 01, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 19. 11. 2002
Den zániku funkce: 30. 3. 2004
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2002
Den zániku členstvi: 30. 3. 2004
dlouhodobý pobyt v ČR : Praha 5, Voskovcova 1075/55, PSČ: 150 00
zapsáno 18. 11. 2003 vymazáno 30. 6. 2004
Člen
Mgr. Jiří Šmejc
Jílovišťská, 150 00 Praha 5 - Lipence
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2002
Den zániku členstvi: 30. 3. 2004
zapsáno 18. 11. 2003 vymazáno 30. 6. 2004
Člen
Mgr. Miloš Badida
Žateckých, 140 00 Praha 4 - Nusle
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2002
Den zániku členstvi: 30. 3. 2004
zapsáno 18. 11. 2003 vymazáno 30. 6. 2004
Člen dozorčí rady
Karla Kačerová
Písecká, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
zapsáno 23. 9. 2005 vymazáno 10. 2. 2011
Člen dozorčí rady
Milan Esterka
Novosedly, 130 00 Novosedly
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
Den zániku členstvi: 29. 10. 2006
zapsáno 23. 9. 2005 vymazáno 27. 12. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Jaromír Gala
Kobylí, 690 24 Kobylí
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
Den zániku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 23. 9. 2005 vymazáno 6. 1. 2011
Člen dozorčí rady
Kristýna Samková
Hradební, 261 01 Příbram
Den vzniku členstvi: 29. 10. 2006
zapsáno 27. 12. 2006 vymazáno 23. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Zdeněk Tréšek
Zd. Nejedlého, 692 01 Mikulov
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
zapsáno 6. 1. 2011 vymazáno 23. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Karla Železná
Písecká, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
zapsáno 10. 2. 2011 vymazáno 23. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Karla Železná
Písecká, 130 00 Praha - Vinohrady
Den zániku funkce: 1. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2005
Den zániku členstvi: 1. 2. 2016
zapsáno 23. 11. 2015 vymazáno 1. 2. 2016
Člen dozorčí rady
Kristýna Samková
Purkártova, 385 01 Vimperk - Vimperk II
Den zániku funkce: 1. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 29. 10. 2006
Den zániku členstvi: 1. 2. 2016
zapsáno 23. 11. 2015 vymazáno 1. 2. 2016
Člen dozorčí rady
Zdeněk Tréšek
Zd. Nejedlého, 692 01 Mikulov - Mikulov
Den zániku funkce: 1. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2010
Den zániku členstvi: 1. 2. 2016
zapsáno 23. 11. 2015 vymazáno 1. 2. 2016
Předseda dozorčí rady
PhDr. Vladimír Železný
Sibeliova, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2021
zapsáno 20. 12. 2021
Počet členů
1
zapsáno 20. 12. 2021

Prokura Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Prokurista
Vítězslav Pril
Bojasova, 182 00 Praha - Praha 8
zapsáno 12. 10. 2006 vymazáno 4. 12. 2007
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
zapsáno 12. 10. 2006 vymazáno 4. 12. 2007

Skuteční majitelé Tanzberg Mikulov,a.s. - dle obchodního rejstříku

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. MUDr. Zdeněk Kubica
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 5. 2015
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 97,67 %
zapsáno 20. 12. 2021

Hodnocení společnosti - Tanzberg Mikulov,a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Tanzberg Mikulov,a.s. na mapě

Bavory 132, 692 01 Bavory - Bavory

Údaje o Tanzberg Mikulov,a.s., Bavory 132, 692 01 Bavory - Bavory, IČO: 25558242 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Tanzberg Mikulov,a.s. sídlí na adrese: Bavory 132, 692 01 Bavory - Bavory.
  • Společnost Tanzberg Mikulov,a.s. má IČO 25558242.
  • Společnost Tanzberg Mikulov,a.s. vznikla 19. 3. 1999.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo