Předplatit časopis Finmag

CITY TOWER, a.s., IČO: 27103251, sídlo: Praha

Subjekt CITY TOWER, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17549/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 2 002 000 Kč. Společnost vznikla 19. 11. 2003 a sídlí na adrese Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha - Krč. IČO společnosti je 27103251 a DIČ je CZ27103251.

CITY TOWER, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
19. 11. 2003
Obchodní firma
SPV TOWER, s.r.o.
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 4. 7. 2006
CITY TOWER, s.r.o.
zapsáno 4. 7. 2006 vymazáno 1. 10. 2011
CITY TOWER, a.s.
zapsáno 1. 10. 2011
Adresa sídla společnosti
Na Strži 1676/63, 140 00 Praha 4
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 20. 5. 2004
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
zapsáno 20. 5. 2004 vymazáno 11. 6. 2008
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle
zapsáno 11. 6. 2008 vymazáno 17. 1. 2017
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha - Krč
zapsáno 17. 1. 2017
IČO
27103251
zapsáno 19. 11. 2003
DIČ
Identifikátor datové schránky
bywvyb9
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 1. 10. 2011
Akciová společnost
zapsáno 1. 10. 2011
Spisová značka
C 96456/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 1. 10. 2011
B 17549/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 10. 2011
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

28. 4. 2024
Změna adresy: člen dozorčí rady Ing. David Novák
26. 4. 2024
Nová listina ve sbírce listin:
23. 4. 2024
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Jiří Horák, jako člen představenstva
23. 4. 2024
Vymazán člen statutárního orgánu Tomáš Jandík, CFA, MRICS
23. 4. 2024
Zapsán člen dozorčí rady Daniel Vichera, jako předseda dozorčí rady

Vizualizace vztahů osob a společností - CITY TOWER, a.s.

Informace o podnikání a činnosti CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět činnosti
Nájem a pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s tím spojených
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 1. 10. 2011
Nájem a pronájem nemovitostí
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 27. 9. 2016
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 27. 9. 2016

Majetek CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
910 000 000 Kč
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 1. 10. 2011
910 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 21. 12. 2015
637 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 12. 2015 vymazáno 5. 6. 2023
2 002 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 5. 6. 2023

Akcie CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
910 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 21. 12. 2015
0 ks
zapsáno 4. 7. 2012 vymazáno 27. 9. 2016
910 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 700 000 Kč
zapsáno 21. 12. 2015 vymazáno 5. 6. 2023
910 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 200 Kč Akcie na jméno mohou být převáděny pouze se souhlasem valné hromady. S každou akcií vydanou společností je spojeno předkupní právo společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., jednající na účet podílového fondu REICO ČS NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s., IČO 712 96 646, na odkoupení této akcie pro případ jakéhokoliv převodu libovolného počtu akcií společnosti.
zapsáno 5. 6. 2023

Ostatní skutečnosti CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář rozhodl dne 14.7.2015 v působnosti valné hromady, takto: Základní kapitál předmětné společnosti se snižuje takto: 1.Důvod a účel snížení: za účelem optimalizace kapitálové struktury Společnosti a výplaty volných peněžitých prostředků 2.Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 273 000 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři miliony korun českých) ze stávajících 910 000 000,- Kč na 637 000 000,- Kč (slovy: šest set třicet sedm milionů korun českých) 3.Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál Společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie na 700 000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) každé akcie 4.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři 5.Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie, resp. hromadnou listinu nahrazující listinné akcie, k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu Společnost akcionáře písemně vyzve
zapsáno 28. 7. 2015 vymazáno 21. 12. 2015
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 27. 9. 2016
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 27. 9. 2016
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti CITY TOWER, a.s. (dále jen \"Společnost\") schválil dne 28.11.2022 snížení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen \"ZOK\"), takto: 1. Účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Účelem snížení základního kapitálu Společnosti je posílení likvidity portfolia Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 634.998.000,-- Kč (šest set třicet čtyři miliony devět set devadesát osm tisíc korun českých), tzn. z částky ve výši 637.000.000,-- Kč (šest set třicet sedm milionů korun českých) na částku 2.002.000,-- Kč (dva miliony dva tisíce korun českých), přičemž snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií, a to následovně: - jmenovitá hodnota každé z 910 (devíti set deseti) kusů kmenových akcií na jméno vydaných Společností jako listinný cenný papír ve jmenovité hodnotě 700.000,-- Kč (sedm set tisíc korun českých) každá (dále v textu notářského zápisu též jen \"Stávající akcie\"), se sníží o částku 697.800,-- Kč (šest set devadesát sedm tisíc osm set korun českých), tzn. nová jmenovitá hodnota Stávajících akcií bude ve výši 2.200,-- Kč (dva tisíce dvě stě korun českých). Snížení jmenovité hodnoty Stávajících akcií se provede výměnou Stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů představenstva Společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tzn. částka ve výši 634.998.000,-- Kč (šest set třicet čtyři miliony devět set devadesát osm tisíc korun českých) bude společností CITY TOWER, a.s. vyplacena Jedinému akcionáři na účet Podílového fondu, a to nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti, tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 4. Lhůta pro předložení akcií: Lhůta pro předložení Stávajících akcií za účelem jejich výměny se stanovuje takto: akcionář Společnosti je povinen předložit Společnosti Stávající akcie ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti, tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Akcionář, který je v prodlení s předložením Stávajících akcií, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK.
zapsáno 30. 11. 2022 vymazáno 5. 6. 2023
Společnost CITY TOWER, s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
zapsáno 1. 10. 2011
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 10. 7. 2014

Personální obsazení, vedení CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jednatel
Milan Janků
Nad Strakovkou, Praha 6
Den vzniku funkce: 19. 11. 2003
Den zániku funkce: 10. 1. 2007
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 7. 2. 2007
Jednatel
Ing. Tomáš Laštovka
Vlastina, 161 00 Praha 6 - Liboc
Den vzniku funkce: 10. 1. 2007
Den zániku funkce: 1. 9. 2008
zapsáno 7. 2. 2007 vymazáno 22. 9. 2008
Jednatel
Ing. Tomáš Vlček
Mládeže, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku funkce: 10. 1. 2007
Den zániku funkce: 1. 9. 2008
zapsáno 7. 2. 2007 vymazáno 22. 9. 2008
Jednatel
Ing. Petr Štyler
U Václava, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 10. 1. 2007
zapsáno 7. 2. 2007 vymazáno 22. 9. 2008
Jednatel
Ing. Ondřej Buršík
Nad Okrouhlíkem, 180 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 1. 9. 2008
zapsáno 22. 9. 2008 vymazáno 22. 9. 2008
Jednatel
Ing. Jana Žejdlíková
Renoirova, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Den vzniku funkce: 1. 9. 2008
Den zániku funkce: 22. 12. 2009
zapsáno 22. 9. 2008 vymazáno 29. 12. 2009
Jednatel
Ing. Petr Štyler
U Václava, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 1. 9. 2008
Den zániku funkce: 22. 12. 2009
zapsáno 22. 9. 2008 vymazáno 29. 12. 2009
Jednatel
Tomáš Damovský
Myslbekova, 169 00 Praha 6 - Střešovice
Den vzniku funkce: 1. 9. 2008
Den zániku funkce: 22. 12. 2009
zapsáno 15. 10. 2008 vymazáno 29. 12. 2009
Jednatel
Ing. Kateřina Frenclová
Lidická, 387 01 Volyně
Den vzniku funkce: 22. 12. 2009
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 1. 10. 2011
Způsob jednání
Jednatel jedná jménem společnosti navenek samostatně.Je-li k jednání třeba písemného úkonu, podepisuje za společnost jednatel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 7. 2. 2007
Jménem společnosti jednají navenek vždy dva jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti navenek.
zapsáno 7. 2. 2007 vymazáno 29. 12. 2009
Jménem společnosti jedná navenek každý jednatel samostatně.
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 1. 10. 2011

Statutární orgán - představenstvo CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
Ing. Kateřina Frenclová
Lidická, 387 01 Volyně
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2011
Den zániku členstvi: 18. 6. 2012
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 4. 7. 2012
Člen představenstva
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Týmlova, 140 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2012
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 4. 7. 2012 vymazáno 14. 11. 2013
Člen představenstva
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Týmlova, 140 00 Praha 4 - Michle
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2012
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 14. 11. 2013 vymazáno 10. 7. 2014
Člen představenstva
Přemysl Vávra
U Václava, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku členstvi: 27. 5. 2014
Den zániku členstvi: 29. 2. 2016
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 16. 3. 2016
Člen představenstva
Jiří Tošek
Terasy IV, 273 51 Unhošť - Unhošť
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2016
Den zániku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 16. 3. 2016 vymazáno 27. 9. 2016
Předseda představenstva
Ing. Filip Kubricht
U dubu, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 27. 9. 2016
Den zániku funkce: 31. 12. 2019
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 31. 12. 2019
zapsáno 27. 9. 2016 vymazáno 14. 1. 2020
Místopředseda představenstva
Ing. Jaromír Kohout, MBA
Sedlec, 250 65 Sedlec - Sedlec
Den vzniku funkce: 27. 9. 2016
Den zániku funkce: 22. 9. 2020
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 22. 9. 2020
zapsáno 27. 9. 2016 vymazáno 6. 11. 2020
Člen představenstva
Tomáš Jandík, MRICS, CFA
Zdíkovská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 27. 9. 2016 vymazáno 27. 12. 2016
Člen představenstva
Tomáš Jandík, CFA, MRICS
Zdíkovská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 27. 12. 2016 vymazáno 6. 11. 2020
Člen představenstva
Ing. Miloš Novák, CSc.
Roháčova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2020
Den zániku členstvi: 20. 7. 2023
zapsáno 14. 1. 2020 vymazáno 8. 8. 2023
Předseda představenstva
Tomáš Jandík, CFA, MRICS
Zdíkovská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 20. 10. 2020
Den zániku funkce: 19. 9. 2021
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 19. 9. 2021
zapsáno 6. 11. 2020 vymazáno 29. 11. 2022
Člen představenstva
JUDr. Darina Lišuchová
Lucemburská, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2020
zapsáno 6. 11. 2020 vymazáno 1. 10. 2021
Člen představenstva
JUDr. Darina Vaněčková
Lucemburská, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2020
Den zániku členstvi: 20. 7. 2023
zapsáno 1. 10. 2021 vymazáno 8. 8. 2023
Předseda představenstva
Tomáš Jandík, CFA, MRICS
Zdíkovská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 28. 9. 2021
Den zániku funkce: 20. 7. 2023
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2021
zapsáno 29. 11. 2022 vymazáno 8. 8. 2023
Člen představenstva
Tomáš Jandík, CFA, MRICS
Zdíkovská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2021
Den zániku členstvi: 9. 4. 2024
zapsáno 8. 8. 2023 vymazáno 23. 4. 2024
Předseda představenstva
Ing. Dušan Sýkora
K lomu, 182 00 Praha - Ďáblice
Den vzniku funkce: 20. 7. 2023
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2023
zapsáno 8. 8. 2023
Člen představenstva
Ing. Petr Vohralík
Podbělohorská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2023
zapsáno 8. 8. 2023
Člen představenstva
Ing. Jiří Horák
Šafaříkova, 250 82 Úvaly - Úvaly
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2024
zapsáno 23. 4. 2024
Počet členů
3
zapsáno 27. 9. 2016
Způsob jednání
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat člen představenstva samostatně.
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 10. 7. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva společnosti samostatně.
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 27. 9. 2016
Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Společnost jsou přitom povinni zastupovat vždy alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 27. 9. 2016

Dozorčí rada CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen dozorčí rady
Ing. Kristína Brunátová
Konstantinova, 149 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2011
Den zániku členstvi: 25. 10. 2012
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 9. 11. 2012
Člen dozorčí rady
Nikol Kročáková
Botevova, 143 00 Praha 4 - Modřany
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2011
Den zániku členstvi: 25. 10. 2012
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 9. 11. 2012
Člen dozorčí rady
Veronika Houdková
Lindavská, 181 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2011
Den zániku členstvi: 25. 10. 2012
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 9. 11. 2012
Člen dozorčí rady
Hana Horská
Ke Klimentce, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2012
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 9. 11. 2012 vymazáno 10. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Eva Stradějová
Generála Janouška, 198 00 Praha 9 - Černý Most
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2012
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 9. 11. 2012 vymazáno 14. 11. 2013
Člen dozorčí rady
Eva Linertová
Třebenická, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2012
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 9. 11. 2012 vymazáno 10. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Eva Stradějová
Plzeňská, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2012
Den zániku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 14. 11. 2013 vymazáno 10. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Jiří Tošek
Terasy IV, 273 51 Unhošť - Unhošť
Den vzniku funkce: 27. 5. 2014
Den zániku funkce: 29. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 27. 5. 2014
Den zániku členstvi: 29. 2. 2016
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 16. 3. 2016
Člen dozorčí rady
Kateřina Čajánková
Kudrnova, 250 70 Odolena Voda - Odolena Voda
Den vzniku členstvi: 27. 5. 2014
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 22. 7. 2016
Člen dozorčí rady
Andrea Veselá
Jugoslávská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 27. 5. 2014
Den zániku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 27. 9. 2016
Předseda dozorčí rady
Dr. Ing. Přemysl Vávra
U Václava, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 1. 3. 2016
Den zániku funkce: 27. 9. 2016
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2016
Den zániku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 16. 3. 2016 vymazáno 27. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Kateřina Čajánková
Dejvická, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 27. 5. 2014
Den zániku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 22. 7. 2016 vymazáno 27. 9. 2016
Předseda dozorčí rady
JUDr. Darina Lišuchová
Lucemburská, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 27. 9. 2016
Den zániku funkce: 18. 9. 2020
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 18. 9. 2020
zapsáno 27. 9. 2016 vymazáno 6. 11. 2020
Člen dozorčí rady
Veronika Pešatová
Eberlova, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 31. 12. 2019
zapsáno 27. 9. 2016 vymazáno 14. 1. 2020
Člen dozorčí rady
Jiří Hendrich
Kamenný Újezd, 330 23 Nýřany - Kamenný Újezd
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
zapsáno 27. 9. 2016 vymazáno 6. 11. 2020
Člen dozorčí rady
Severin Kaděrka
Eduarda Urxe, 736 01 Havířov - Město
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2020
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 14. 1. 2020 vymazáno 24. 2. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Hendrich
Kamenný Újezd, 330 23 Nýřany - Kamenný Újezd
Den vzniku funkce: 22. 9. 2020
Den zániku funkce: 27. 9. 2021
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2016
Den zániku členstvi: 27. 9. 2021
zapsáno 6. 11. 2020 vymazáno 24. 2. 2022
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Lucie Kábelová
Zakšínská, 190 00 Praha - Střížkov
Den vzniku funkce: 22. 9. 2020
Den zániku funkce: 31. 10. 2021
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2020
Den zániku členstvi: 31. 10. 2021
zapsáno 6. 11. 2020 vymazáno 24. 2. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Hendrich
Kamenný Újezd, 330 23 Nýřany - Kamenný Újezd
Den vzniku funkce: 1. 11. 2021
Den zániku funkce: 9. 4. 2024
Den vzniku členstvi: 28. 9. 2021
Den zániku členstvi: 9. 4. 2024
zapsáno 24. 2. 2022 vymazáno 23. 4. 2024
Místopředseda dozorčí rady
Jan Eisenkolb
Tererova, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 1. 11. 2021
Den zániku funkce: 31. 3. 2023
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2021
Den zániku členstvi: 31. 3. 2023
zapsáno 24. 2. 2022 vymazáno 10. 5. 2023
Člen dozorčí rady
Karel Staněk
Starokoblovská, 711 00 Ostrava - Koblov
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2021
zapsáno 24. 2. 2022
Místopředseda dozorčí rady
Ing. David Novák
Libušínská, 591 01 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1
Den vzniku funkce: 3. 4. 2023
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 10. 5. 2023 vymazáno 28. 4. 2024
Předseda dozorčí rady
Daniel Vichera
Přemyslovská, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 9. 4. 2024
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2024
zapsáno 23. 4. 2024
Místopředseda dozorčí rady
Ing. David Novák
Liberijská, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku funkce: 3. 4. 2023
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 28. 4. 2024
Počet členů
3
zapsáno 27. 9. 2016

Prokura CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Prokurista
Ing. Jana Žejdlíková
Renoirova, Praha 5
zapsáno 19. 6. 2004 vymazáno 7. 2. 2007
Prokurista jedná a podepisuje za společnost samostatně. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí prokurista svůj podpis a dodatek označující prokuru.
zapsáno 19. 6. 2004 vymazáno 7. 2. 2007

Jediný akcionář CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
MARPONA a.s., 28960947
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
zapsáno 1. 10. 2011 vymazáno 4. 7. 2012
Jediný akcionář
Consideratio s.r.o., 24204994
Anežská 986/10, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsáno 4. 7. 2012 vymazáno 10. 7. 2014
Jediný akcionář
CITY TOWER Holding a.s., 02650665
Evropská 2690/17, 160 00 Praha - Dejvice
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 27. 9. 2016
Jediný akcionář
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., 27567117
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha - Krč
Jednající na účet ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.
zapsáno 27. 9. 2016 vymazáno 30. 11. 2022
Jediný akcionář
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., 27567117
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha - Krč
jednající na účet podílového fondu REICO ČS NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s., IČO 712 96 646
zapsáno 30. 11. 2022

Společníci CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Společník
ECM Finance a.s., 25704591
Na Strži 1676/63, Praha 4
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 28. 1. 2005
Vklad 910 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 19. 11. 2003 vymazáno 28. 1. 2005
Společník
ECM Finance a.s., 25704591
Na Strži 1676/63, Praha 4
zapsáno 28. 1. 2005 vymazáno 25. 10. 2008
Podíl
Vklad 910 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 28. 1. 2005 vymazáno 25. 10. 2008
Společník
ECM Finance a.s., 25704591
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle
zapsáno 25. 10. 2008 vymazáno 25. 2. 2009
Podíl
Vklad 910 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 25. 10. 2008 vymazáno 25. 2. 2009
Společník
ECM Finance a.s., 25704591
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle
zapsáno 25. 2. 2009 vymazáno 18. 3. 2009
Podíl
Vklad 45 500 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5%
zapsáno 25. 2. 2009 vymazáno 18. 3. 2009
Společník
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
9, rue du Laboratoire, L-1911 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství
- reg. č. B 65153
zapsáno 25. 2. 2009 vymazáno 18. 3. 2009
Podíl
Vklad 864 500 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 95%
zapsáno 25. 2. 2009 vymazáno 18. 3. 2009
Společník
ECM Finance a.s., 25704591
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle
zapsáno 18. 3. 2009 vymazáno 29. 12. 2009
Podíl
Vklad 45 500 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5%
zapsáno 18. 3. 2009 vymazáno 29. 12. 2009
Společník
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
9, rue du Laboratoire, L-1911 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství
- reg. č. B 65153
zapsáno 18. 3. 2009 vymazáno 29. 12. 2009
Podíl
Vklad 864 500 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 95%
zapsáno 18. 3. 2009 vymazáno 29. 12. 2009
Společník
MARPONA a.s., 28960947
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 29. 12. 2009
Podíl
Vklad 910 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 29. 12. 2009
Společník
MARPONA a.s., 28960947
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 1. 10. 2011
Podíl
Vklad 910 000 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 1. 10. 2011

Skuteční majitelé CITY TOWER, a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Ing. Miloš Novák, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 31. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 1. 2021
zapsáno 20. 1. 2021 vymazáno 30. 9. 2022
Skutečný majitel
JUDr. Darina Lišuchová
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 31. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 1. 2021
zapsáno 20. 1. 2021 vymazáno 30. 9. 2022
Skutečný majitel
Tomáš Jandík, CFA, MRICS
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 31. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 1. 2021
zapsáno 20. 1. 2021 vymazáno 30. 9. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Tomáš Jandík, MRICS, CFA
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 31. 3. 2024
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 9. 2022 vymazáno 12. 4. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Miloš Novák, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 19. 7. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 9. 2022 vymazáno 8. 8. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Darina Vaněčková
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 19. 7. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 9. 2022 vymazáno 8. 8. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Dušan Sýkora
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 7. 2023
zapsáno 8. 8. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Vohralík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 7. 2023
zapsáno 8. 8. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Jiří Horák
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 4. 2024
zapsáno 12. 4. 2024

Hodnocení společnosti - CITY TOWER, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti CITY TOWER, a.s. na mapě

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha - Krč

Údaje o CITY TOWER, a.s., Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha - Krč, IČO: 27103251 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost CITY TOWER, a.s. sídlí na adrese: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha - Krč.
  • Společnost CITY TOWER, a.s. má IČO 27103251.
  • Společnost CITY TOWER, a.s. vznikla 19. 11. 2003.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo