Předplatit časopis Finmag

Centrum Český Krumlov a.s., IČO: 28818164, sídlo: Praha

Subjekt Centrum Český Krumlov a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20675/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč. Společnost vznikla 6. 5. 2011 a sídlí na adrese Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha - Vinohrady. IČO společnosti je 28818164 a DIČ je CZ28818164.

Centrum Český Krumlov a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES RŽP DPH

Základní informace o Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
6. 5. 2011
Obchodní firma
Merula a.s.
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 2. 4. 2013
Centrum Český Krumlov a.s.
zapsáno 2. 4. 2013
Adresa sídla společnosti
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 2. 4. 2013
Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
zapsáno 2. 4. 2013 vymazáno 12. 5. 2015
Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha - Vinohrady
zapsáno 12. 5. 2015
IČO
28818164
zapsáno 6. 5. 2011
DIČ
Identifikátor datové schránky
zpp2snj
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 6. 5. 2011
Spisová značka
B 2992/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 1. 6. 2015
B 20675/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 6. 2015
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

11. 9. 2023
Nová listina ve sbírce listin: B 20675/SL29/MSPH účetní závěrka [2022]
8. 8. 2023
8. 8. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Renáta Junová, jako člen dozorčí rady
8. 8. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Ivana Divišová, jako předseda dozorčí rady
21. 7. 2023
Změna adresy: člen statutárního orgánu Tomáš Juráň

Vizualizace vztahů osob a společností - Centrum Český Krumlov a.s.

Informace o podnikání a činnosti Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 6. 5. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 12. 5. 2015

Majetek Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 18. 12. 2013
20 000 000 Kč
Splaceno: 7 400 000 Kč
zapsáno 18. 12. 2013 vymazáno 27. 11. 2014
20 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 11. 2014

Akcie Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 15. 11. 2013
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 18. 12. 2013
200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 18. 12. 2013 vymazáno 5. 8. 2014
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Akcie mají omezenou převoditelnost. Převod akcií schvaluje valná hromada společnosti.
zapsáno 5. 8. 2014

Ostatní skutečnosti Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Valná hromada akcionářů společnosti Centrum Český Krumlov a.s. rozhodla dne 5. 11. 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a stabilizace finančních zdrojů společnosti za účelem snížení zadlužení společnosti a posílení investičních možností společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů nových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti, a to v místě sídla společnosti - na adrese Jiřího z Poděbrad 2593, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 - 15,00 hodin, ve lhůtě 10-ti (slovy: deseti) pracovních dnů, když počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným Stanovami obchodní společnosti Centrum Český Krumlov a.s. pro svolání valné hromady. S využitím přednostního práva lze upsat všech 180 (slovy: jedno sto osmdesát) nových akcií, při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 9 (slovy: devět) nových akcií (upisovací poměr je výsledkem poměru navýšení základního jmění a základního jmění, tedy 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) ku 2.000.000,- Kč (slovy: dvěma milionům korun českých), což odpovídá 9, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Jmenovitá hodnota každé nové akcie listinné podoby bude znít na jméno, a všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, a to v místě, kde se bude provádět zápis do listiny upisovatelů, tedy v místě sídla společnosti - na adrese Jiřího z Poděbrad 2593, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice (v pracovních dnech od 8,00 - 15,00 hodin) ve lhůtě 10 (slovy: deset) pracovních dnů, když počátek běhu této lhůty bude oznámen způsobem stanoveným stanovami obchodní společnosti Centrum Český Krumlov a.s. pro svolání valné hromady, a to statutárním orgánem společnosti nejpozději do 10-ti (slovy: deseti) dnů po marném uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo. Každý upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 10-ti (slovy: deseti) kalendářních dnů následujících po úpisu (úpisem se rozumí zapsání upisovatele do listiny - seznamu upisovatelů vedeného obchodní společností Centrum Český Krumlov a.s.), a to na zvláštní bankovní účet, vedený u Equa bank, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 12-ti (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců ode dne nabytí právní moci zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Centrum Český Krumlov a.s. do obchodního rejstříku.
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 18. 12. 2013
Počet členů statutárního orgánu: 4
zapsáno 5. 8. 2014 vymazáno 27. 11. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 5. 8. 2014 vymazáno 25. 3. 2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 5. 8. 2014
Na společnost Centrum Český Krumlov a.s. přešlo jmění zanikajících společností Servis Český Krumlov s.r.o., se sídlem Chrudimská 1418/2, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 28860152 a Pivovar Český Krumlov a.s., se sídlem Pivovarská 27, Latrán, 381 01 Český Krumlov, IČ 02303639 v důsledku fúze sloučením podle projektu ze dne 4.7.2019.
zapsáno 30. 10. 2019

Personální obsazení, vedení Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
Jitka Marková
Brožíkova, 530 09 Pardubice - Polabiny
Den zániku funkce: 27. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2011
Den zániku členstvi: 27. 2. 2013
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 2. 4. 2013
Předseda představenstva
Ludvík Novák
U hřiště, 664 42 Modřice - Modřice
Den vzniku funkce: 27. 2. 2013
Den zániku funkce: 15. 11. 2013
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2013
Den zániku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 2. 4. 2013 vymazáno 15. 11. 2013
Člen
Leoš Kvapil
Hradecká, 500 11 Hradec Králové - Třebeš
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2013
Den zániku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 2. 4. 2013 vymazáno 15. 11. 2013
Člen
Petr Kudla
Richarda Kloudy, 568 02 Svitavy - Předměstí
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2013
Den zániku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 2. 4. 2013 vymazáno 15. 11. 2013
Předseda představenstva
Michal Pátek
Mánesova, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 15. 11. 2013
Den zániku funkce: 24. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
Den zániku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 5. 8. 2014
Místopředseda představenstva
Petr Kudla
Nejedlého, 568 02 Svitavy - Předměstí
Den vzniku funkce: 15. 11. 2013
Den zániku funkce: 9. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 25. 3. 2015
Člen představenstva
Leoš Kvapil
Hradecká, 500 11 Hradec Králové - Třebeš
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
Den zániku členstvi: 9. 3. 2015
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 25. 3. 2015
Člen představenstva
Radek Žíla
Pod Hrází, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
Den zániku členstvi: 9. 3. 2015
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 25. 3. 2015
Předseda představenstva
Jan Kvasnička
Vilová, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Den vzniku funkce: 24. 6. 2014
Den zániku funkce: 9. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2014
Den zániku členstvi: 9. 3. 2015
zapsáno 5. 8. 2014 vymazáno 25. 3. 2015
Člen představenstva
Petr Kudla
Nejedlého, 568 02 Svitavy - Předměstí
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
Den zániku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 25. 3. 2015 vymazáno 12. 5. 2015
Předseda představenstva
Mgr. Kateřina Tetzeli
Vápencová, 147 00 Praha - Podolí
Den vzniku funkce: 8. 4. 2015
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 13. 12. 2017
Člen představenstva
Jan Kašparovský
Božetěchova, 612 00 Brno - Královo Pole
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 17. 11. 2017
Člen představenstva
Tomáš Juráň
Souměř, 348 02 Stráž - Souměř
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 3. 7. 2017
Člen představenstva
Petr Kudla
Nejedlého, 568 02 Svitavy - Předměstí
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
Den zániku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 14. 7. 2022
Člen představenstva
Karel Vavroušek
Kudrnova, 150 00 Praha - Motol
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 9. 1. 2018
Člen představenstva
Tomáš Juráň
Lidická, 363 01 Ostrov - Ostrov
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
Den zániku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 3. 7. 2017 vymazáno 14. 7. 2022
Člen představenstva
Jan Kašparovský
Babice nad Svitavou, 664 01 Babice nad Svitavou - Babice nad Svitavou
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
Den zániku členstvi: 30. 11. 2017
zapsáno 17. 11. 2017 vymazáno 14. 2. 2018
Předseda představenstva
Mgr. Kateřina Tetzeli
Antala Staška, 140 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 8. 4. 2015
Den zániku funkce: 24. 11. 2017
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 13. 12. 2017 vymazáno 9. 1. 2018
Předseda představenstva
Ing. Karel Vavroušek
Kudrnova, 150 00 Praha - Motol
Den vzniku funkce: 24. 11. 2017
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 9. 1. 2018 vymazáno 11. 1. 2018
Člen představenstva
Mgr. Kateřina Tetzeli
Vápencová, 147 00 Praha - Podolí
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 9. 1. 2018 vymazáno 11. 1. 2018
Předseda představenstva
Ing. Karel Vavroušek
Kudrnova, 150 00 Praha - Motol
Den vzniku funkce: 24. 11. 2017
Den zániku funkce: 17. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
Den zániku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 11. 1. 2018 vymazáno 14. 7. 2022
Člen představenstva
Mgr. Kateřina Tetzeli
Antala Staška, 140 00 Praha - Krč
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
Den zániku členstvi: 30. 11. 2017
zapsáno 11. 1. 2018 vymazáno 14. 2. 2018
Člen představenstva
Lukáš Malý
5. května, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2017
Den zániku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 14. 2. 2018 vymazáno 14. 7. 2022
Člen představenstva
Ing. Petr Bauer
Okrouhlická, 664 82 Říčany - Říčany
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2017
Den zániku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 14. 2. 2018 vymazáno 14. 7. 2022
Předseda představenstva
Ing. Karel Vavroušek
Kudrnova, 150 00 Praha - Motol
Den vzniku funkce: 20. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 14. 7. 2022
Člen představenstva
Tomáš Juráň
Lidická, 363 01 Ostrov - Ostrov
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 14. 7. 2022 vymazáno 21. 7. 2023
Člen představenstva
Ing. Petr Bauer
Okrouhlická, 664 82 Říčany - Říčany
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 14. 7. 2022
Člen představenstva
Tomáš Juráň
Ke Kopaninám, 285 06 Sázava - Černé Budy
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 21. 7. 2023
Počet členů
4
zapsáno 27. 11. 2014 vymazáno 25. 3. 2015
1
zapsáno 25. 3. 2015 vymazáno 12. 5. 2015
5
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 14. 7. 2022
3
zapsáno 14. 7. 2022
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 2. 4. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 2. 4. 2013 vymazáno 5. 8. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 5. 8. 2014 vymazáno 25. 3. 2015
Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.
zapsáno 25. 3. 2015 vymazáno 12. 5. 2015
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 14. 7. 2022
Společnost zastupuje navenek kterýkoliv člen představenstva.
zapsáno 14. 7. 2022

Dozorčí rada Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Romana Šourková
K Rozvodně, 530 09 Pardubice
Den vzniku funkce: 6. 5. 2011
Den zániku funkce: 27. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2011
Den zániku členstvi: 27. 2. 2013
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 2. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Hana Izáková
Nová, 533 21 Vysoké Chvojno
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2011
Den zániku členstvi: 27. 2. 2013
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 2. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Petra Vosáhlová
Kácov, 285 09 Kácov
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2011
Den zániku členstvi: 27. 2. 2013
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 2. 4. 2013
Předseda dozorčí rady
Michal Rosenberg
Bratří Čapků, 568 02 Svitavy - Předměstí
Den vzniku funkce: 27. 2. 2013
Den zániku funkce: 15. 11. 2013
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2013
Den zániku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 2. 4. 2013 vymazáno 15. 11. 2013
Člen
Stanislava Štruncová
Sobětuchy, 537 01 Sobětuchy - Sobětuchy
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2013
Den zániku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 2. 4. 2013 vymazáno 15. 11. 2013
Člen
Jan Kvasnička
Vilová, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2013
Den zániku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 2. 4. 2013 vymazáno 15. 11. 2013
Předseda dozorčí rady
Jan Gerner
Běžecká, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku funkce: 15. 11. 2013
Den zániku funkce: 24. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
Den zániku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 5. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Michal Rosenberg
Bratří Čapků, 568 02 Svitavy - Předměstí
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 25. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Adam Tkáč
Karlova Ves, Púpavová 47, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
Den zániku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 15. 11. 2013 vymazáno 5. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
Petr Orsava
Brandlova, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
Den vzniku funkce: 24. 6. 2014
Den zániku funkce: 9. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2014
Den zániku členstvi: 9. 3. 2015
zapsáno 5. 8. 2014 vymazáno 25. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Stanislava Štruncová
Sobětuchy, 537 01 Sobětuchy - Sobětuchy
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2014
Den zániku členstvi: 9. 3. 2015
zapsáno 5. 8. 2014 vymazáno 25. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Michal Rosenberg
Bratří Čapků, 568 02 Svitavy - Předměstí
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
zapsáno 25. 3. 2015 vymazáno 16. 12. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Ivana Divišová
Střední, 602 00 Brno - Ponava
Den vzniku funkce: 8. 4. 2015
Den zániku funkce: 17. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
Den zániku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 14. 7. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Renáta Hledíková
Havlíčkova, 602 00 Brno - Stránice
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 12. 5. 2015 vymazáno 2. 3. 2016
Člen dozorčí rady
Michal Rosenberg
Antonína Slavíčka, 568 02 Svitavy - Lány
Den vzniku členstvi: 15. 11. 2013
Den zániku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 16. 12. 2015 vymazáno 14. 7. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Renáta Junová
Havlíčkova, 602 00 Brno - Stránice
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
zapsáno 2. 3. 2016 vymazáno 17. 3. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Renáta Junová
Havlíčkova, 602 00 Brno - Stránice
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2015
Den zániku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 17. 3. 2016 vymazáno 14. 7. 2022
Člen dozorčí rady
JUDr. Martin Hledík
Smetanova, 602 00 Brno - Veveří
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2022
zapsáno 14. 7. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Ivana Divišová
Střední, 602 00 Brno - Ponava
Den vzniku funkce: 13. 7. 2022
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2022
zapsáno 8. 8. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Renáta Junová
Havlíčkova, 602 00 Brno - Stránice
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2022
zapsáno 8. 8. 2023
Počet členů
1
zapsáno 25. 3. 2015 vymazáno 12. 5. 2015
3
zapsáno 12. 5. 2015

Jediný akcionář Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
DEMIT s.r.o., 25930621
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
zapsáno 6. 5. 2011 vymazáno 2. 4. 2013

Skuteční majitelé Centrum Český Krumlov a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
Ing. Libor Hledík
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 136/200.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 8. 4. 2021
zapsáno 8. 4. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Tomáš Gürtler
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 64/200.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 8. 4. 2021
zapsáno 8. 4. 2021

Hodnocení společnosti - Centrum Český Krumlov a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Centrum Český Krumlov a.s. na mapě

Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha - Vinohrady

Údaje o Centrum Český Krumlov a.s., Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha - Vinohrady, IČO: 28818164 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Centrum Český Krumlov a.s. sídlí na adrese: Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha - Vinohrady.
  • Společnost Centrum Český Krumlov a.s. má IČO 28818164.
  • Společnost Centrum Český Krumlov a.s. vznikla 6. 5. 2011.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo