Podzimní nadílka dotací pro podnikatele. Najdete tu svou?

Ondřej Miffek
Ondřej Miffek
14. 11. 2023
dotace

Do konce letošního roku se otevře poměrně pestrá nabídka dotačních příležitostí, které budou směřovat nejen k podpoře malých a středních podniků, ale i těch velkých. Přinášíme jejich přehled.

Z výčtu níže je patrné, že v nadcházejícím období bude nabídka dotačních příležitostí opravdu bohatá. Pro svou velkou firmu budete moci získat finance například na úsporu energie či výzkum a vývoj. A přestože se většina výzev bude zaměřovat na projekty mimo Prahu, vybrali jsme pro vás i jednu s možností realizace v celém Česku.

„Nabídku dotací, která firmám otevírá pestré byznysové příležitosti, očekávám i na příští rok. Je však třeba počítat s tím, že množství prostředků vyhrazených na dotační výzvy se bude s jejich čerpáním postupně snižovat. Doporučuji proto přípravu vlastní žádosti příliš neodkládat. Naopak. Apeluji na firmy, aby se procesu nebály a neotálely,“ radí Jiří Dvořák, partner společnosti Grant Thornton.

Že je o dotační podporu velký zájem, dokazují i aktuální data. V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který zastřešuje téměř všechny v článku popsané podpory, byly doposud vyhlášeny výzvy o celkové hodnotě okolo 18 miliard Kč. Objem žádostí se však vyšplhal až na hodnotu převyšující 24 miliard korun.

Cirkulární ekonomika: Využívejte vlastní odpad

Zajímavé příležitosti pro malé a střední podniky otevírá výzva z programu Oběhové hospodářství. Společnosti, které nakládání s odpady zatím vnímaly pouze jako „nutné zlo“, budou díky programu moci svůj přístup změnit. Možnost pořízení nových technologií a zařízení otevírá cestu přetvořit firemní odpad na znovu použitelný materiál či výrobek.

Z dotačního titulu lze financovat zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu. Dále instalaci technologií umožňujících zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobě nebo zvýšení recyklovatelnosti výrobků či snížení množství vstupů při výrobě.

Titul naopak nelze využít na financování pořízení mobilních technologií pro zpracování stavebního a demoličního odpadu.

Jaká je výše podpory?

 • Míra podpory je 40 až 60 %, vždy v závislosti na velikosti podniku

 • Minimální výše podpory je 1 milion Kč

 • Maximální výše podpory je 100 milionů Kč

Kdy bude výzva otevřena?

 • Příjem žádostí odstartoval v říjnu 2023

 • Příjem žádostí bude ukončen 29. 3. 2024

Kde je možné projekt realizovat?

 • Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Úspory energie: Snižte spotřebu energie

Výzva z programu Úspory energie se otevře nejen pro malé a střední podniky, ale i pro velké firmy. Zaměřuje se na projekty snižující konečnou spotřebu energie.

Finanční prostředky lze čerpat na zateplení objektů, výměnu oken a dveří, výměnu strojů a technologií nebo na instalaci fotovoltaických a solárních panelů.

Dotaci je dále možno použít na modernizaci rozvodů elektřiny či plynu, zavádění efektivnějšího osvětlení, instalaci vegetačních střech a nákup tepelných čerpadel.

Jaká je výše podpory?

 • Míra podpory je 35 až 65 %, vždy v závislosti na velikosti podniku a regionu realizace

 • Minimální výše podpory je 500 tisíc Kč

 • Maximální výše podpory je 200 milionů Kč

Kdy bude výzva otevřena?

 • Výzva bude vyhlášena na konci roku 2023

 • Příjem žádostí odstartuje na přelomu roku 2023/2024

Kde je možné projekt realizovat?

 • Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Digitální podnik: Nakupte nový software i hardware

Podniky, které uvažují o rozvoji digitalizace ve firmě, mohou využít jednu ze dvou výzev z programu Digitální podnik. První se specificky zaměřuje na Průmysl 4.0.

Finanční podporu v rámci této výzvy lze použít na nákup technologií, softwaru i služeb nebo financování projektů v oblasti datové integrace, komunikační infrastruktury, robotizace, či aditivních technologií.

Druhá výzva s podtitulem Virtuální podnik směřuje k podpoře digitální transformace firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti, účasti na jednorázových školeních zakončených certifikací, ale i třeba vytvoření digitálního dvojčete.

Jaká je výše podpory?

 • U výzvy Digitální podnik – Průmysl 4.0 je míra podpory 30 až 60 %

 • Maximální výše dotace u výzvy Digitální podnik – Průmysl 4.0 je 50 milionů Kč

 • U výzvy Digitální podnik – Virtuální podnik je míra podpory 30 až 40 %

 • Maximální výše dotace u výzvy Digitální podnik – Virtuální podnik je 5 milionů Kč

 • V obou případech se míra podpory odvíjí od velikosti podniku

Kdy bude výzva otevřena?

 • U výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 startuje příjem žádostí 15. 11. 2023. Ukončen bude 15. 2. 2024

 • U výzvy Digitální podnik – Virtuální podnik příjem žádostí již probíhá. Ukončen bude 29. 3. 2024

Kde je možné projekt realizovat?

 • Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Aplikace: Rozjeďte výzkum a vývoj

Malé a střední podniky, jejichž ambicí je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, mohou díky dotační příležitosti z programu Aplikace získat nové znalosti nezbytné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Čerpané prostředky by měly uvést v život projekty vedoucí k vytvoření poloprovozu, užitného vzoru, prototypu, či například softwaru. O dotaci budou při splnění účinné spolupráce s malými a středními podniky moci žádat také velké firmy. Výzkumné organizace budou moci v rámci výzvy figurovat jako partneři.

Jaká je výše podpory?

 • Bude známá až po vyhlášení výzvy, předpokládá se 25 až 80 %

Kdy bude výzva otevřena?

 • Výzva bude vyhlášena ve 4Q 2023

 • Příjem žádostí odstartuje na přelomu roku 2023/2024

Kde je možné projekt realizovat?

 • Území Česka, mimo hl. m. Prahu

RES+: Instalujte fotovoltaické elektrárny

Výrobci energie či společenství s obnovitelnými zdroji energie (OZE), kteří chtějí instalovat novou fotovoltaickou elektrárnu, mohou využít jednu z plánovaných výzev programu RES+. V jejich rámci bude možné financovat instalaci elektráren s výkonem do i nad 1 MWp.

Podpořeny budou projekty samostatných fotovoltaických elektráren (FVE), sdružených FVE i projekty virtuálních elektráren.

Je nicméně důležité zmínit, že podpora akumulace elektrické energie může být poskytnuta jen v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Jaká je výše podpory?

 • Míra podpory nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu

 • Bude se odvíjet od typu žadatele a regionu realizace

 • Stanovení celkové maximální výše podpory vychází z funkcí závislosti výše nákladů na instalovaném výkonu a případné kapacitě akumulace

Kdy bude výzva otevřena?

 • Výzva bude vyhlášena koncem roku 2023

 • Příjem žádostí odstartuje na přelomu roku 2023/2024

Kde je možné projekt realizovat?

 • Celé území Česka

Využíváte při podnikání dotace?

Podnikavé ČeskoFinmag.cz

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Ondřej Miffek

Ondřej Miffek

Výkonný ředitel a jednatel společnosti Naviga Advisory and Evaluation, člena skupiny Grant Thornton Czech Republic. Je zodpovědný za řízení aktivit v oblasti dotačních služeb, strategického poradenství... Více

Související témata

byznysdotacefinancepodnikáníPodnikavé Českopodpora podnikání

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo