Anketa: Jak postavit českou ekonomiku na nohy?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
16. 8. 2013
 5 738

Opravdu se pomalu dostáváme z recese? A dá se něco aktivně dělat pro to, aby naše ekonomika, která v poslední době dostávala jednu ránu za druhou, mohla konečně nastartovat? Ptali jsme se Pavla Kohouta, Petra Macha, Lukáše Kovandy a dalších osobností ze světa financí a byznysu.

Anketa: Jak postavit českou ekonomiku na nohy?

Dlouhé měsíce jsme byli zvyklí na zprávy o tom, jak se naše ekonomika potácí v recesi. Ministerstvo financí i Česká národní banka postupně upravovaly své prognózy a upozorňovaly na to, že se naše hospodářství z krize jen tak nevymaní. Stavebnictví zažívá velký sešup, exportu se už nedaří jako dřív a chuť domácností a firem utrácet je na bodu mrazu. Tento týden však Český statistický úřad přinesl překvapivé zprávy, které jsou konečně aspoň trochu pozitivní. Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt proti prvnímu čtvrtletí o 0,7 procenta, po šesti mezikvartálních poklesech tedy konečně přichází nějaký růst. Podle odborníků by druhá polovina roku 2013 mohla přinášet převážně pozitivní zprávy, pod jejichž vlivem se můžou začít zlepšovat spotřeba domácností a také investiční aktivita.

Zdaleka není co slavit

Nejspíš se ale shodneme na tom, že velké oslavy nejsou namístě. Přesné údaje, které budou mít mnohem větší vypovídající hodnotu, přinesou statistikové až během září. Navíc nesmíme zapomenout na to, že se naše hospodářství stále pohybuje v červených číslech. Jen se oproti předchozím měsícům maličko vzdálilo dnu.

Navíc je dobré si čas od času připomínat, že ukazatele typu hrubého domácího produktu není nikdy možné brát stoprocentně vážně a že o osudu ekonomiky rozhodují i jiné věci než statistické konstrukty. Například ekonom Aleš Michl ve svém novinovém sloupku píše: „Je teď jedno, co nám vychází jako hrubý domácí produkt. Problém je to naše věčné čekání, až někdo nahoře něco rozhodne. Až stát něco pěkně zadotuje a nabídne nám v uvozovkách jistotu.“

Jak se na kondici české ekonomiky dívají ekonomové, analytici a podnikatelé? Zeptali jsme se jich, co dělat, aby se naše ekonomika postavila na nohy?

Lukáš KovandaLukáš Kovanda

ekonom a žurnalista

Jsem přesvědčen, že nejlepší opatření k postavení ekonomiky na nohy spočívají v tom, že ekonomice bude co nejméně bráněno, aby se na nohy postavila sama. Podnikatelský zápal, odvahu k investicím a inovacím totiž přímým způsobem nepodnítí žádné vládní opatření. Vláda „jen“ může vytvářet podmínky, aby k ekonomicky kýžené aktivitě s co možná největší pravděpodobností došlo, a prospívat tak nepřímým způsobem (třeba tak, že nebude zvyšovat daně či nahlížet podnikatele jako parazity). Ostatně, přečtěme si, jak plánovala postavit ekonomiku na nohy – ve svém programovém prohlášení – Rusnokova družina: „vhodnou energetickou politikou, podporou aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, posílením technického vzdělávání, zlepšováním podnikatelského prostředí i exportních možností tuzemských firem a v neposlední řadě investicemi do klíčové dopravní infrastruktury“. Myslím, že příslušný úsek programového prohlášení vlády sestavené ať už „topkou“, ODS, socialisty, komunisty či zemanovci by se příliš nelišil. Jinými slovy, jakákoli vláda nemá po ruce takové páky, aby ekonomickou situaci opravdu výrazně zlepšila. Mnohem důležitější je celkové ekonomické klima v eurozóně i ve světě, kondice našich obchodních partnerů, současná i nadcházející demografická struktura české společnosti a další faktory, s nimiž žádná tuzemská vláda nic zásadního nezmůže. Proto tedy jednotlivé vlády, ať „levicové“, či „pravicové“, předkládají obecné návrhy, jak přes kopírák opsané, které se stejně nedočkávají své realizace. Dobrá vláda ekonomice zkrátka nejlépe pomůže, když nebude k „objektivním“ překážkám v ekonomické aktivitě, na něž nemá vliv, přidávat další překážky, na něž vliv má.

Ilona ŠvihlíkováIlona Švihlíková

ekonomka

Bohužel je vždy snazší něco rozvrátit a zničit než vytvořit. Práce je v české ekonomice opravdu hodně. Každá vláda se bude muset důkladně podívat na veřejné finance a místo tupých škrtů provést skutečný výdajový audit a obnovit fiskální kapacitu státu. To mimo jiné také znamená, zapojit se do boje proti daňovým rájům. Samostatný velký úkol je boj proti dobývání renty, které se za minulé vlády stalo velice rozšířeným. Oživovací opatření se týkají zajištění normální funkčnosti státu – jen systematické a smysluplné vládní výdaje budou mít prorůstový efekt. Chtěla bych také zdůraznit nutnost projektů sociálního bydlení – ty mohou mít jednak prorůstový efekt a jednak je to nejlepší nástroj na potírání těch, kteří si z chudoby udělali výnosný byznys. Musíme si dát do pořádku primární sektor, jehož důležitost celosvětově roste – to znamená potravinovou soběstačnost, která je dnes už standardně vnímaná jako strategická otázka bezpečnosti státu, lesnictví, péči o vodu a půdu, to totiž budou rozhodující aktiva 21. století.

Jan ProcházkaJan Procházka

generální ředitel společnosti EGAP

Rychlonávody neexistují, respektive existují, ale nefungují. Právní a daňová stabilita by na úvod určitě stačila. Ale jinak – nutné „navození“ optimismu spotřebitelů, vyhecování investic firem, efektivní investice státu (s multiplikačním efektem), snížení byrokracie a nákladů na správu státu a pochopitelně maximální podpora exportu.

Tomio OkamuraTomio Okamura

senátor a podnikatel

V prvé řadě je potřeba očista politické garnitury. Musíme vymést lidi jako Roman a Žaluda ze státních firem, nastartovat ministerstva (financí, místní rozvoj, zahraničí, obchodu a průmyslu), aby ve svých segmentech rozhýbala ekonomiku. V každém oboru máme gigantické mezery. Tak třeba česká kultura by mohla být skvělým exportním artiklem a stačilo by málo – systémová propagace České republiky a její kultury po světě. Na to hned navazuje systémová podpora mezinárodní spolupráce. Je to smutné, ale jen skutečný hlupák dokáže v dnešním globálním světě nevydělávat. Tak třeba v Africe je nyní poptávka prakticky po všem. Od motorek po solární a petrolejové lampy. Jakékoli spotřební zboží, které vyrobíte za rozumnou cenu, tam lehce prodáte. Musíme se naučit vyrábět potřebné věci. Jednoduchá motorka se spolehlivým motorem – za tu vám po celé planetě utrhnou ruce. Naše Jawy v rozvojovém světě jezdí dodnes, takže reklamu ani nepotřebujeme. A české pivo? To je nejen skvělý vývozní artikl, který vůbec nenabízíme, ale také možnost, jak dodávat do světa celé technologické celky. Skvělý místem pro naše pivovarnictví je například Kazachstán.

Pochopitelně tady máme naprosto nevyužitý zemědělský a potravinářský potenciál. Vždyť lidé jsou chtiví po kvalitních potravinách. Dnes na pseudofarmářských trzích obvykle koupíte předraženou napodobeninu domácích výrobků. Uvolněme pravidla a dovolme skutečnou domácí výrobu – ať ženské na mateřské, v důchodu či bez práce pečou buchty, dělají domácí marmelády, sýry, nakládané okurky, ať si tím přivydělají. 

Náš problém je hlavně v myšlení. Vyrobíme předraženou „skorostíhačku“ a pak léta hledáme kupce. Rozvojové země potřebují malá a úsporná letadla. Kdo je umí vyrobit, ten jich prodá stovky. My jsme si ale zvykli na státní zakázky – vyrábět nepotřebné a předražené krámy. Funkční a dobrá ekonomika – tedy raději česky hospodářství – neznamená miliardy hrubého domácího produktu. To znamená fungující systém, ve kterém se všichni dobře uživíme.

Petr DufekPetr Dufek

ekonom, analytik ČSOB

Neznám řešení, která by se dala ve velmi krátké době a s viditelným efektem na ekonomiku realizovat. V tomto směru je fiskální politika přece jen méně flexibilní. Jako řešení, která by ovšem pomohla v delším výhledu, vidím investice, které jsou ze strany veřejného sektoru značně omezované. Investice financované částečně na dluh a z větší části z fondů Evropské unie. Česká republika by se měla maximálně snažit o zjednodušení čerpání peněz z Evropské unie na transparentní a současně rozumné projekty a rovněž se pokusit převést část peněz ze soft-programů právě do infrastruktury. Jinak zde samozřejmě existují dlouhodobé resty v oblasti boje s korupcí, vytváření příznivého podnikatelského, respektive investičního klimatu, boje s byrokracií a tak podobně.

Petr MachPetr Mach

ekonom a politik

Naše ekonomika bude nejspíš stagnovat ještě dlouho. Platíme desítky miliard ročně na neefektivní výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tisíce mladých lidí studují obory, které jim k ničemu nebudou. Rozhazujeme desítky miliard dotací, místo abychom nechali na lidech, aby si sami vydělali na svůj byznys. Jednoduše plýtváme; a stagnace je důsledkem systematického plýtvání. Pomohlo by vystoupit z Evropské unie, osvobodit se ze systému dotací a všemožných regulací, zachovat volný obchod. Až lidé zase začnou sami se svojí odpovědností hospodařit se svými penězi, místo toho, aby to nějací úředníci a politici dělali za ně, bude ekonomika opět růst.

Vít SamekVít Samek

vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

Souhlasím s kroky, které navrhuje v krátkodobém horizontu vláda Jiřího Rusnoka, zejména s těmi, které se týkají podpory investic. Je zapotřebí cílenou podporou oživit zejména stavebnictví a posílit výkonnost a exportní schopnosti českého průmyslu. Tím zvýšit zaměstnanost a zajistit růst mezd a důchodů, což zase podpoří růst národní spotřeby a přispěje tak k dalšímu růstu ekonomiky. Stejná, popř. obdobná opatření navrhuje také Vize ČMKOS, představená v loňském roce, a to jak z krátkodobého, tak i delšího pohledu.

Jiří CihlářJiří Cihlář

analytik Next Finance

Ty kroky jsou v zásadě jednoduché a nevyžadují ani moc námahy. Naše ekonomika je silně orientována na export. Pro naše hospodářství je proto klíčové, aby se z krize dostávali naši zahraniční obchodní partneři. V první řadě se jedná o Německo, kam míří okolo jedné třetiny našeho exportu. Mezitím bychom se tady doma měli snažit o vybudování co nejstabilnějšího podnikatelského prostředí. To znamená, aby naše vlády přistupovaly jen k takovým reformám, které se příliš nedotýkají fungování trhu. To se týká zejména častých daňových změn. Dílčím cílem by mělo být také posilování stabilního právního prostředí a boj proti korupci. V takovém případě by se firmy nebály na našem území investovat, což by bylo životadárné pro naši ekonomiku.

Petr HamplPetr Hampl

podnikatel a sociolog

Tady není zapotřebí nic vymýšlet. Česká ekonomika to zažila začátkem 90. let. Velké podniky a banky byly do značné míry paralyzované privatizací (nebo jejím odkládáním), investiční pobídky v nedohlednu. Přesto hospodářství regenerovalo raketovým tempem, lidé měli práci a státní dluhy se snižoval. Dokonce i tak dramatické vnější události jako rozpad RVHP dokázala ekonomika ustát bez větších problémů. To proto, že bylo snadné uvést na trh novou firmu – daně a odvody byly mnohem nižší než dnes a regulací bylo tak málo, že si to dnes snad ani nedokážeme představit. Nové firmy tehdy vytvořily statisíce nových míst a rozběhly ekonomiku. Takže rušit daně, rušit regulace, rušit státní výdaje. Přesný opak toho, k čemu se chystala Rusnokova vláda.

Pavel KohoutPavel Kohout

ekonom, ředitel pro strategii Partners

Půjčil bych si z medicíny jednu velmi humánní zásadu: především neškodit. Když nemůžete pomoci, pak alespoň nedělejte z pacienta pokusného králíka nebo dokonce mučedníka. Česká ekonomika byla dlouhodobě zraňována nejistotou ohledně zvyšování daní. To mělo devastující dopad, byť politici s vážnou tváří hovořili o „vládě rozpočtové zodpovědnosti“. K tomu se připočetl ještě ničivý vliv korupce a nejistoty ohledně nekonečné záplavy nových zákonů a vyhlášek. Navrhoval bych proto nejméně desetileté moratorium na daně, během něhož by bylo dovoleno sazby pouze snižovat. Moratorium by se týkalo i ekonomických zákonů s výjimkou zákonů o státním rozpočtu. Ať si ekonomika trochu oddechne ode všech reforem. Jednu důležitou reformu bych však přece jen provedl: rozdělení ministerstva financí na menší, přehlednější, lépe řiditelné a kontrolovatelné jednotky.

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (7)

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

český statistický úřaddanědotaceekonomikaexporthdpIlona ŠvihlíkováinvesticeJan ProcházkakorupceLukáš Kovandaministerstvo financíPavel KohoutPetr HamplPetr Machpodnikatelské prostředíregulacespotřebastátní rozpočetstavebnictvíTomio OkamuraVít Samek

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo