Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s., IČO: 15054616, sídlo: Heřmanův Městec

Subjekt Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. pobočný spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 38351/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese náměstí Míru 586, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec. IČO společnosti je 15054616.

Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 5. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
1. 1. 2014
Datum vzniku
1. 1. 1990
Název
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Leknín Heřmanův Městec
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s.
zapsáno 1. 4. 2015
Adresa sídla společnosti
náměstí Míru 586, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
zapsáno 1. 1. 2014
IČO
15054616
zapsáno 1. 1. 2014
Právní forma
Pobočný spolek
zapsáno 1. 1. 2014
Spisová značka
L 38351/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 1. 2014
Účel
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce. sobě samým. bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Název nejvyššího orgánu
Střediskový sněm
zapsáno 1. 4. 2015
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Značka
JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO LEKNÍN Heřmanův Městec
Mobil
731 317 385
E-mail
Webové stránky
Kontaktní adresa
náměstí Míru 586, 53803 Heřmanův Městec

Poslední změny a události Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - dle obchodního rejstříku

7. 11. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Aleš Jelínek, jako vedoucí střediska
7. 11. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Libor Kovačka
7. 11. 2023
Zapsán skutečný majitel Aleš Jelínek, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
7. 11. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Libor Kovačka
7. 11. 2023
Vymazán člen kontrolního orgánu Josef Hanzl

Vizualizace vztahů osob a společností - Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s.

Ostatní skutečnosti Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zástupce vedoucího střediska: Bc. MARTIN CHYTIL, dat. nar. 3.1.1971, bydlištěm Morašice 86, Morašice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 11.10.2016.
zapsáno 15. 12. 2016 vymazáno 7. 12. 2019
Zástupce vedoucího střediska: ALEŠ JELÍNEK, dat. nar. 24.6.1977, bydlištěm Foretova 613, Heřmanův Městec, do funkce ustanoven s účinností ode dne 8.10.2019.
zapsáno 7. 12. 2019 vymazáno 7. 11. 2023
Zástupce vedoucího střediska: MARTIN KÜHR, dat. nar. 1.5.1969, bydlištěm Pokorného 163, Heřmanův Městec, do funkce ustanoven s účinností ode dne 8.10.2019.
zapsáno 7. 12. 2019 vymazáno 7. 11. 2023
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku)
zapsáno 15. 12. 2016
Zástupce vedoucího střediska: MARTIN KÜHR, dat. nar. 1.5.1969, bydlištěm Pokorného 163, Heřmanův Městec, do funkce ustanoven s účinností ode dne 3.10.2023.
zapsáno 7. 11. 2023
Zástupce vedoucího střediska: Ing. LIBOR KOVAČKA, dat. nar. 17.9.1961, bydlištěm U Bažantnice 784, Heřmanův Městec, do funkce ustanoven s účinností ode dne 3.10.2023.
zapsáno 7. 11. 2023

Personální obsazení, vedení Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - dle obchodního rejstříku

Vedoucí střediska
Ing. Libor Kovačka
U Bažantnice, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku funkce: 11. 10. 2016
Den zániku funkce: 8. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2016
Den zániku členstvi: 8. 10. 2019
zapsáno 15. 12. 2016 vymazáno 7. 12. 2019
Vedoucí střediska
Ing. Libor Kovačka
U Bažantnice, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku funkce: 8. 10. 2019
Den zániku funkce: 3. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2019
Den zániku členstvi: 3. 10. 2023
zapsáno 7. 12. 2019 vymazáno 7. 11. 2023
Vedoucí střediska
Aleš Jelínek
Foretova, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku funkce: 3. 10. 2023
Den vzniku členstvi: 3. 10. 2023
zapsáno 7. 11. 2023
Počet členů
1
zapsáno 15. 12. 2016
Způsob jednání
Vedoucí organizační jednotky (Vedoucí střediska) je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. (čl. 38d stanov spolku)
zapsáno 15. 12. 2016

Zakladatel Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Zakladatel
Junák - český skaut, z. s., 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 16. 4. 2015 vymazáno 15. 12. 2016
Zakladatel
Junák - český skaut, z. s., 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 15. 12. 2016

Revizní komise Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda revizní komise
Martin Kűhr
Pokorného, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku funkce: 11. 10. 2016
Den zániku funkce: 8. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2016
Den zániku členstvi: 8. 10. 2019
zapsáno 15. 12. 2016 vymazáno 7. 12. 2019
Člen revizní komise
Petr Pouč
Jiráskova, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2016
Den zániku členstvi: 8. 10. 2019
zapsáno 15. 12. 2016 vymazáno 7. 12. 2019
Člen revizní komise
David Janata
Jiráskova, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2016
zapsáno 15. 12. 2016 vymazáno 26. 11. 2017
Člen revizní komise
David Janata
Barákova, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku členstvi: 11. 10. 2016
Den zániku členstvi: 8. 10. 2019
zapsáno 26. 11. 2017 vymazáno 7. 12. 2019
Předseda revizní komise
Ing. Martin Pleskot
Na Ježkovce, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku funkce: 8. 10. 2019
Den zániku funkce: 1. 9. 2022
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 7. 12. 2019 vymazáno 7. 11. 2023
Člen revizní komise
Josef Hanzl
Načešice, 538 03 Načešice - Načešice
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 7. 12. 2019 vymazáno 7. 11. 2023
Člen revizní komise
David Janata
Barákova, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 7. 12. 2019 vymazáno 7. 11. 2023
Počet členů
3
zapsáno 15. 12. 2016 vymazáno 7. 11. 2023

Skuteční majitelé Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Libor Kovačka
U Bažantnice, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2019
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Libor Kovačka
U Bažantnice, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 7. 11. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 12. 2016
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 7. 11. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Aleš Jelínek
Foretova, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 11. 2023
zapsáno 7. 11. 2023

Hodnocení společnosti - Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. na mapě

náměstí Míru 586, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec

Údaje o Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s., náměstí Míru 586, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec, IČO: 15054616 byly staženy 5. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. sídlí na adrese: náměstí Míru 586, 538 03 Heřmanův Městec - Heřmanův Městec.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. má IČO 15054616.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z. s. vznikl 1. 1. 2014.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo