Předplatit časopis Finmag

Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s., IČO: 61742881, sídlo: Kyjov

Subjekt Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. pobočný spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 38570/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov - Kyjov. IČO společnosti je 61742881.

Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 5. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum zápisu
1. 1. 2014
Datum vzniku
1. 1. 1994
Název
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kyjov
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
zapsáno 1. 4. 2015
Adresa sídla společnosti
Kostelec, U Hřiště 248
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 1. 4. 2015
Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov - Kyjov
zapsáno 1. 4. 2015
IČO
61742881
zapsáno 1. 1. 2014
Identifikátor datové schránky
jqbiy8z
Právní forma
Pobočný spolek
zapsáno 1. 1. 2014
Spisová značka
L 38570/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 1. 2014
Účel
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce. sobě samým. bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Název nejvyššího orgánu
Střediskový sněm
zapsáno 1. 4. 2015
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Značka
JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO Kyjov
Mobil
774 069 522
E-mail
Webové stránky
Facebook
Kontaktní adresa
Sv. Čecha 1338/4a, 69701 Kyjov

Poslední změny a události Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - dle obchodního rejstříku

24. 10. 2023
Nová listina ve sbírce listin: L 38570/SL15/MSPH ostatní Výpis ze Zápisu
24. 10. 2023
Zapsán skutečný majitel Ing. Michal Kučera, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
24. 10. 2023
Vymazán skutečný majitel Bc. Josef Borkovec
21. 10. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Michal Kučera, jako vedoucí střediska
21. 10. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Bc. Josef Borkovec

Vizualizace vztahů osob a společností - Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.

Ostatní skutečnosti Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zástupce vedoucího střediska: Mgr. ZUZANA SCHWARZOVÁ, dat. nar. 16. 1. 1982, bydlištěm Brandlova 2420/30, Hodonín, do funkce ustanovena s účinností ode dne 2.11.2013.
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 3. 1. 2017
Ostatní skutečnosti - nakládání s majetkem a nemovitosti Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 27. 11. 2019
Ostatní skutečnosti - předmět činnosti Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 27. 11. 2019
Zástupce vedoucího střediska: Mgr. ZUZANA SCHWARZOVÁ, dat. nar. 16. 1. 1982, bydlištěm Brandlova 2420/30, Hodonín, do funkce ustanovena s účinností ode dne 22. 10. 2016.
zapsáno 3. 1. 2017 vymazáno 27. 11. 2019
Zástupce vedoucího střediska: MICHAL KUČERA, dat. nar. 19.3.1998, bydlištěm Želetice 60, Želetice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 14.9.2019.
zapsáno 27. 11. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Zástupce vedoucího střediska: JOSEF BORKOVEC, dat. nar. 19.8.1998, bydlištěm Kostelec 52, Kostelec u Kyjova, do funkce ustanoven s účinností ode dne 14.9.2019.
zapsáno 27. 11. 2019 vymazáno 16. 11. 2022
Zástupce vedoucího střediska: Bc. PETR MATELEŠKO, dat. nar. 17.9.1986, bydlištěm Mouchnice 71, 68333, do funkce ustanoven s účinností ode dne 3.9.2022.
zapsáno 13. 10. 2022 vymazáno 21. 10. 2023
Zástupce vedoucího střediska: Ing. MICHAL KUČERA, dat. nar. 19.3.1998, bydlištěm Želetice 60, 69637, do funkce ustanoven s účinností ode dne 3.9.2022.
zapsáno 13. 10. 2022 vymazáno 21. 10. 2023
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku)
zapsáno 1. 4. 2015
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku)
zapsáno 27. 11. 2019
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her. vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací. pořádání kurzů a školení. činnost při ochraně přírody a krajiny. účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti. sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. dobrovolnictví. prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů. materiální a technickou podporu činnosti. provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center. podporu členů Junáka a péči o ně. činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku)
zapsáno 27. 11. 2019
Zástupce vedoucího střediska: Bc. PETR MATELEŠKO, dat. nar. 17.9.1986, bydlištěm Mouchnice 71, Mouchnice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 2.9.2023.
zapsáno 21. 10. 2023
Zástupce vedoucího střediska: ANNA BORKOVCOVÁ, dat. nar. 15.2.2004, bydlištěm Kostelec 52, Kostelec u Kyjova, do funkce ustanovena s účinností ode dne 2.9.2023.
zapsáno 21. 10. 2023

Personální obsazení, vedení Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Vedoucí střediska
Bc. Petr Mateleško
Mouchnice, 683 33 Mouchnice - Mouchnice
Den vzniku funkce: 2. 11. 2013
Den zániku funkce: 22. 10. 2016
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2013
Den zániku členstvi: 22. 10. 2016
zapsáno 1. 4. 2015 vymazáno 3. 1. 2017
Vedoucí střediska
Bc. Petr Mateleško
Mouchnice, 683 33 Mouchnice - Mouchnice
Den vzniku funkce: 22. 10. 2016
Den zániku funkce: 14. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 22. 10. 2016
Den zániku členstvi: 14. 9. 2019
zapsáno 3. 1. 2017 vymazáno 27. 11. 2019
Vedoucí střediska
Bc. Petr Mateleško
Mouchnice, 683 33 Mouchnice - Mouchnice
Den vzniku funkce: 14. 9. 2019
Den zániku funkce: 3. 9. 2022
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2019
Den zániku členstvi: 3. 9. 2022
zapsáno 27. 11. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Vedoucí střediska
Bc. Josef Borkovec
Kostelec, 696 51 Kostelec - Kostelec
Den vzniku funkce: 3. 9. 2022
Den zániku funkce: 2. 9. 2023
Den vzniku členstvi: 3. 9. 2022
Den zániku členstvi: 2. 9. 2023
zapsáno 13. 10. 2022 vymazáno 21. 10. 2023
Vedoucí střediska
Ing. Michal Kučera
Želetice, 696 37 Želetice - Želetice
Den vzniku funkce: 2. 9. 2023
zapsáno 21. 10. 2023
Počet členů
1
zapsáno 1. 4. 2015
Způsob jednání
Vedoucí organizační jednotky (Vedoucí střediska) je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. (čl. 38d stanov spolku)
zapsáno 3. 1. 2017

Zakladatel Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 1. 1. 2014 vymazáno 16. 4. 2015
Zakladatel
Junák - český skaut, z. s., 00409430
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 16. 4. 2015

Revizní komise Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Předseda revizní komise
Vendula Vránová
Jestřabice, 768 05 Koryčany - Jestřabice
Den vzniku funkce: 22. 10. 2016
Den zániku funkce: 14. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 22. 10. 2016
Den zániku členstvi: 14. 9. 2019
zapsáno 3. 1. 2017 vymazáno 27. 11. 2019
Člen revizní komise
Nikol Dudová
Želetice, 696 37 Želetice - Želetice
Den vzniku členstvi: 22. 10. 2016
Den zániku členstvi: 14. 9. 2019
zapsáno 3. 1. 2017 vymazáno 27. 11. 2019
Člen revizní komise
Adéla Bukovská
Ježov, 696 48 Ježov - Ježov
Den vzniku členstvi: 22. 10. 2016
zapsáno 3. 1. 2017 vymazáno 27. 10. 2017
Člen revizní komise
Adéla Bukovská
Družstevní, 687 22 Ostrožská Nová Ves - Ostrožská Nová Ves
Den vzniku členstvi: 22. 10. 2016
Den zániku členstvi: 14. 9. 2019
zapsáno 27. 10. 2017 vymazáno 27. 11. 2019
Předseda revizní komise
Bc. Vendula Vránová
Jestřabice, 768 05 Koryčany - Jestřabice
Den vzniku funkce: 14. 9. 2019
Den zániku funkce: 1. 9. 2022
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 27. 11. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Člen revizní komise
Mgr. Zuzana Schwarzová
Brandlova, 695 01 Hodonín - Hodonín
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 27. 11. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Člen revizní komise
Nikol Dudová
Želetice, 696 37 Želetice - Želetice
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2019
zapsáno 27. 11. 2019 vymazáno 21. 1. 2022
Člen revizní komise
Nikol Dudová
Nenkovice, 696 37 Nenkovice - Nenkovice
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2019
Den zániku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 21. 1. 2022 vymazáno 13. 10. 2022
Počet členů
3
zapsáno 3. 1. 2017 vymazáno 13. 10. 2022

Skuteční majitelé Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Bc. Petr Mateleško
Mouchnice, 683 33 Mouchnice - Mouchnice
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 11. 2019
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Bc. Petr Mateleško
Mouchnice, 683 33 Mouchnice - Mouchnice
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 17. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 4. 2015
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 17. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Bc. Josef Borkovec
Kostelec, 696 51 Kostelec - Kostelec
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 24. 10. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 10. 2022
zapsáno 17. 10. 2022 vymazáno 24. 10. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Michal Kučera
Želetice, 696 37 Želetice - Želetice
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 10. 2023
zapsáno 24. 10. 2023

Hodnocení společnosti - Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. na mapě

Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov - Kyjov

Údaje o Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s., Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov - Kyjov, IČO: 61742881 byly staženy 5. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. sídlí na adrese: Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov - Kyjov.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. má IČO 61742881.
  • Spolek Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. vznikl 1. 1. 2014.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo