Předplatit časopis Finmag

Očima expertů: Životní pojištění se mění. Co to přinese v praxi?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
12. 12. 2014
 20 786

Kdo bude chtít dál využívat daňové výhody u investičního životního pojištění, přijde o možnost vybírat z něj volně peníze. Zůstane pak příspěvek na pojištění oblíbeným zaměstnaneckým benefitem? Nevezmou (nebo neberou už) někteří zprostředkovatelé změnu za záminku ke zbytečnému rušení pojistek a nucení pojistek nových? Nebudou změny mít nějaké jiné, nechtěné důsledky?

Očima expertů: Životní pojištění se mění. Co to přinese v praxi?

Od Nového roku se mění podmínky investičního životního pojištění. Ministerstvu financí se totiž nelíbilo, jakým způsobem se zneužívá jeho daňové zvýhodnění. Některé firmy posílaly zaměstnancům vysoké příspěvky na životní pojištění – formálně. Ve skutečnosti firmy, pojišťovny i zaměstnanci věděli, že tyto peníze neslouží k zajištění rizik, ale budou záhy vybrány. Zaměstnavatel z nich ovšem nemusel odvádět zdravotní pojištění a sociální pojištění. A o to šlo. V slangu pojišťováků a mzdových účtáren se takovému způsobu „pojištění“ říká průtokáč, průtokové životní pojištění.

Napříště si tedy klienti pojišťoven – včetně těch stávajících, změna se týká i již uzavřených smluv – musí vybrat, jestli si chtějí zachovat daňové výhody, nebo možnost předčasných výběrů. Obojí naráz nepůjde. Jen dodejme, co znamená slovo předčasný – pokud se rozhodnete pro hezčí daně, budete si na peníze muset počkat minimálně do šedesáti.

Odůvodnění změn dává smysl. Otázka je, jestli mají správné načasování a jestli tempo jejich zavedení nezpůsobí problémy. To alespoň naznačují pojišťovny a poradenské firmy, na vysvětlení změn klientům prý měly málo času. I proto prý reálně hrozí, že by nepřehledné situace mohli využít nepoctiví zprostředkovatelé pojištění, ať už z finančněporadenských společností nebo interních sítí pojišťoven, kteří klienty přesvědčí, že je potřeba vypovědět starou smlouvu a uzavřít novou. Motivace je jasná – tučná provize. Samotné pojišťovny proto v dopisech klientům vzkazují, že rušení stávajících pojistek je zbytečně a není k němu důvod, co víc – může člověka stát dost peněz.

A co si o změnách v systému životního pojištění myslí odborníci z finančního trhu? Nedojde k většímu odlivu klientů? Nenastanou přepojišťovací orgie? Bude produkt i nadále fungovat jako atraktivní zaměstnanecký benefit? A k čemu ještě může v praxi dojít?

Petr Šafránek

generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

Petr Šafránek
-
+18
+

Změna pravidel pro daňové zvýhodnění životního pojištění je nepochybně krok správným směrem, pokud jde o odstranění dlouhodobé „mezery“ v zákoně, umožňující daňově zvýhodněné pojistné obratem vybírat. Tato změna sama o osobě by produkt neohrozila. Problém je, že změna byla realizována překotně a doslova na poslední chvíli. To má dva zbytečné a vážné důsledky:

1. Není časový prostor vše klientům řádně vysvětlit a zabránit neuváženým krokům – třeba nedůvodnému rušení smluv.

2. Zákaz výběru se nesmyslně vztahuje i na mimořádné pojistné, které na smlouvu vloží klient (nikoliv zaměstnavatel) a které si klient neuplatní jako daňový odpočet. Šlo to nepochybně napsat tak, aby se zákaz průběžného výběru vztahoval pouze na to pojistné, které bylo nějak daňové zvýhodněno. Tím by se naplnil účel změny, ale s vaničkou by se nevylilo i dítě. Využívání mimořádného pojistného jako krátko- a střednědobé finanční rezervy dávalo smysl a bylo v poslední době nízkých úrokových sazeb výhodnější alternativou spořicích účtů.

Jiří Horecký

prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Jiří Horecký
-
+18
+

Myslím, že to má dvě roviny. Samotné zpřísnění zákona nebude mít na většinu lidí, kteří mají životní pojištění uzavřené, žádný vliv. Výhodný daňový režim se totiž nemění, pouze se zabrání určitým anomáliím, které vznikaly. Mimochodem, i za současně platné legislativy byla praxe vložení mimořádných pojistných a jejich následných výběrů využívána pouze těmi odvážnějšími firmami, protože se vědělo, že to není úplně správné a že to jde proti logice institutu životního pojištění.

Druhou rovinou bude samotná reakce pojišťovacích poradců. Zde se dá předpokládat, že někteří z nich využijí situace a začnou nabízet nové „výhodnější“ smlouvy, i když to nebude potřeba, protože budou stačit jednoduché dodatky. To je ale bohužel praxe, se kterou mají pojišťovny dlouhodobý problém, a nedaří se ji uspokojivě řešit. Bude tedy na každém z nás, jak se s projevy aplikované manipulativní techniky některých pojišťovacích poradců popasuje.

I přes tuto legislativní novelu životní pojištění určitě zůstane jedním z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů, protože je pro zaměstnavatele i zaměstnance ze všech benefitů „nejlevnější“. Z daňového hlediska mu totiž, spolu s penzijním připojištěním, i nadále zůstává ten vůbec nejvýhodnější režim, kdy z něj odvody sociálního a zdravotního pojištění neplatí ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec.

Petr Zapletal

generální ředitel Pojišťovny České spořitelny

Petr Zapletal
-
+18
+

Nabízí se otázka, proč k této změně nedošlo již dříve. Celý systém daňového zvýhodnění životního pojištění má svůj hluboký smysl: motivuje občany k odložené spotřebě a k vytváření finančních rezerv na období, kdy z různých důvodů jejich příjmy klesnou. Obdobně to funguje v mnoha zemích. V zákoně však byla skulina, která umožňovala „prohnat“ přes tento systém část platů zaměstnanců a tím se vyhnout daním. Tato praxe s novelou zákona končí. Z trhu zmizí část „životního pojištění“, které ale pojištěním ve skutečnosti nebylo a které tvořilo zlomek trhu. Tam, kde pojistka byla skutečným benefitem zaměstnavatele, a tam, kde klient využíval možnosti daňového odpočtu, se situace v principu nemění. Jen je třeba se rozhodnout mezi daňovou výhodou a možností kdykoli si z životního pojištění vybrat peníze na okamžitý účel. Jinak řečeno, není důvod k žádným razantním změnám, životní pojištění bude nadále sloužit svému původnímu účelu, a to lépe než dřív. Jen je škoda, že od změny zákona k jeho platnosti nebylo víc času, abychom vše mohli klientům vysvětlit a dát jim prostor pro rozhodnutí.

Petr Borkovec

předseda představenstva a partner společnosti Partners

Petr Borkovec
-
+18
+

Úmysl je naprosto správný: upravit zákon, aby lépe naplnil původní smysl daňové výhody. Tato změna má dvě roviny. V té první jde o příspěvky zaměstnavatelů na životní pojištění zaměstnanců. Tady je myslím všechno v pořádku – potřeba změny byla obrovská, protože míra zneužívání překročila přijatelné meze. A ano, tady určitě dojde k určitému odlivu klientů a hlavně objemu peněz. Nicméně to budou právě klienti, kteří využívali takzvaný „průtokáč“: peníze na životní pojištění připluly a pak zase odpluly, takže žádná ztráta reálné hodnoty.

U ostatních příspěvků neočekávám významné změny. Pro zaměstnavatele se nic nemění a pro zaměstnance jsou to peníze navíc, které bude mít k dispozici ve stáří, tedy většinou v 60 letech, a to je v pořádku. Nevidím důvod, proč by produkt nemohl fungovat jako zaměstnanecký benefit dále, i když v lehce menším objemu, protože nebude zneužíván.

Propojeno!

Daňové odpočty u životního pojištění dostanou nová pravidla. Cíl: zamezit zneužívání úlev ze strany některých zaměstnavatelů – takzvaná „průtoková ížetpéčka“ jako cesta, jak zaměstnancům vyplatit část peněz a vyhnout se povinným odvodům, končí. Možnost uplatnitt daňové odpočty ale zůstává.

Druhá rovina jsou daňové odpočty fyzických osob z vlastního pojistného. Tady změna přináší jedno pozitivum a dvě velké nepříjemnosti a rizika, vyplývající rychlosti zavádění změn, absolutní nepřipravenosti trhu, a v důsledku tedy také obrovské neinformovanosti občanů, kteří jsou ale vystaveni časovému tlaku. První nepříjemnost je zneužití změn zprostředkovateli a pojišťovacími agenty pojišťoven jako záminky k přepojišťování. A to už se skutečně děje. Druhé riziko je zneužití pojišťovnami k automatickému převedení produktů do „daňového režimu“, a tedy k jejich uzamčení. Pro mě osobně to například znamená každé z osmi pojišťoven včas napsat, že opravdu nechci převést pojistky do daňového režimu a uzamknout. Navíc je vidět i snaha nedávat moc času pro výběr peněz před uzamknutím nebo reakci na odmítnutí. Pozitivum je, že dojde k segmentování smluv v portfoliu klientů. Bude jasné, jaké smlouvy slouží k daňovým úlevám a tvorbě kapitálu na stáří a ty budou mít i delší životnost.

V obou oblastech změna jednoznačně přinese nemalý odliv finančních prostředků akumulovaných u pojišťoven. Klienti budou chtít z produktů vybrat, co jde, dokud to jde, a to především u investičního životního pojištění. U nejstarších produktů rezervotvorných životních pojistek s garantovanou technickou úrokovou mírou nad čtyři procenta pak pojišťovny samy chtějí využít příležitosti a dávají klientům možnost peníze vybrat, protože je dnes nedokážou dostatečně zhodnotit, ale připsat technickou úrokovou míru musí.

Situace teď tedy není dobrá, protože řešení již běžících smluv je nepřipravené a nejednoznačné. Pro budoucnost je to ale změna jednoznačně správná a pojistnému trhu prospěje.

Martin Podávka

vedoucí inovace a podpory, Allianz pojišťovna

Martin Podávka
-
+18
+

Nedomníváme se, že dojde k odlivu klientů, naopak očekáváme od nových daňových podmínek pozitivní změny, takže klienti, kteří si životní pojištění uzavřou, opravdu budou mít tyto smlouvy jako pojistnou ochranu na celý život a zároveň finanční rezervu na stáří. Životní pojištění s daňovými úlevami tak má šanci vrátit se ke svému původnímu účelu, kterou byla motivace lidí mít kvalitně pojištěná rizika a dlouhodobě si spořit.

Josef Rajdl

hlavní analytik Fincentrum

Josef Rajdl
-
+18
+

Účelem daňového zvýhodnění životního pojištění je akumulace prostředků na zajištění stáří. Současná změna tuto možnost nijak neomezila. Prakticky jen došlo k zamezení zneužívání daňových výhod, které už bylo natolik rozšířené, že je nešlo tolerovat. Pro klienty, kteří příspěvek zaměstnavatele využívali k tomuto účelu, či ještě lépe k zajištění rizika smrti, které je v kombinaci s akumulací rezervy také daňově uznatelné, se tak nic nezměnilo.

Stejně jako každá nárazová změna vyvolá i tato událost určitou reakci. Většina lidí bude chtít pravděpodobně do poslední chvíle využít mimořádné výběry a klienti, kteří měli smlouvu založenou čistě ze spekulativních důvodů k obcházení zdanění mezd, nebudou mít důvod dále smlouvu držet. Tyto faktory způsobí odtok prostředků ze smluv životního pojištění. K „přebouchávání“ smluv však neexistuje rozumný důvod. Dojít by k němu mohlo spíše na základě dezinformací, proti čemuž lze bojovat asi jen kvalitními informacemi.

Petr Fejtek

ekonomický žurnalista, šéfredaktor Profi poradenství & finance

Petr Fejtek
-
+18
+

Daňové změny by měly dostat systém zaměstnaneckých benefitů z režimu zneužívání do normálu. A porovnáme-li výsledné řešení s tím původně navrženým, podařilo se dosáhnout rozumného kompromisu. Nebezpečí přepojišťování jistě hrozí, v tomto případě spíš „připojišťování“.

Trh je plný zbytečných smluv motivovaných jen a jen provizemi, což je mimojiné i příčina citelného poklesu trhu životka. Pojišťovny navíc inkasují stovky stížností, které (zatím) řeší většinou smírem, ale přestává je to bavit. Další vývoj tak půjde k vymezování zodpovědnosti za mis-selling a k nějaké formě rozkládání (dělení) provize v čase – například podle (předpokládané) délky trvání smluv, jak požaduje Česká národní banka. To spolu s kontrolou produkce v režimu hypotečních bank (tedy až ke konkrétním smlouvám i zprostředkovatelům) snad posune celý trh zprostředkování alespoň částečně k zodpovědnosti.

Kateřina Štěrbová

ředitelka pro korporátní klientelu a finanční instituce ING Životní pojišťovny a ING Penzijní společnosti

Kateřina Štěrbová
-
+18
+

Po Novém roce nečekáme masivní změny. Je sice pravda, že do konce roku asi bude zájem některých klientů o mimořádné výběry, ale produkty životního pojištění zůstanou výhodné i nadále. Zůstávají totiž zachovány jejich zajímavé parametry, jako jsou krytí rizik, daňové zvýhodnění nebo možnost kombinace krytí rizik a investic. Změny se tak týkají pouze možnosti mimořádných výběrů. Pokud se lidé možnosti mimořádných výběrů vzdají, budou moci využívat i všechny dosavadní výhody. Proto nemáme obavy, že by docházelo k přepojistkování ve vyšší míře.

Jan Zikeš

vedoucí tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Jan Zikeš
-
+18
+

Rád bych předeslal, že ačkoliv jsme v tomto směru nedělali žádný průzkum mezi našimi zaměstnavatelskými svazy, nezaznamenali jsme také na straně druhé žádné „přesuny“. Navíc životní pojištění je privátní záležitostí a zaměstnavatel do něj sice přispívá, ale sjednává si ho zaměstnanec. Je pravda, že u některých velkých firem, do této oblasti vstupují zprostředkovatelské firmy. A vaše otázka míří právě směrem k firmám, které přes investiční životní pojištění vyplácejí zaměstnancům peníze. Z mého pohledu na tom ale vydělávají pouze zprostředkovatelské firmy, zaměstnavatelé ani zaměstnanci z dlouhodobého hlediska nikoliv. Prvním se snižuje základ pro důchod a firmy si zase zahrávají s finančním úřadem. Takže v podstatě změny podporujeme a vítáme je.

Tomáš Síkora

výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Tomáš Síkora
-
+18
+

Komu byste dnes dali svůj hlas?

Životní pojištění je dlouhodobý produkt, jehož cílem je vedle pojistné ochrany i vytváření rezervy na stáří. Dlouhodobé a daňově podporované vytváření rezerv v životním pojištění naštěstí zůstalo součástí třetího pilíře, stát však daňově přestává podporovat možnost průběžných výběrů finanční rezervy. Zásadní změnou, především pro některé zaměstnavatele, je zamezení zneužívání produktu pro obcházení daňové a odvodové povinnosti, spočívající ve využívání životního pojištění jako alternativní možnosti úhrady části odměny zaměstnanci. Změnu zaznamenají také všichni, kteří životní pojištění dosud zaměňovali se spořicím účtem, čerpali daňové výhody a přitom svou rezervu na stáří průběžně vybírali.

Zaměstnanecké benefity příspěvků do životního pojištění neztrácejí na své atraktivitě nic. Pro zaměstnavatele, jehož prioritou nebylo obcházení daňových povinností, ale poskytnutí příspěvku pro zabezpečení svého zaměstnance na stáří, zůstává tento benefit beze změny. Po nabytí účinnosti novely si jen musí zaměstnavatel ověřit, zda pojistná smlouva, na kterou přispívá, splňuje podmínky daňové uznatelnosti. Tak tomu ale bylo i doposud.

Očekáváme, že v souvislosti s touto úpravou se najdou zprostředkovatelé, kteří budou chtít nové legislativy účelově využít ve svůj prospěch a budou vybaveni nejrůznější argumentací k tomu, aby klienty aktivně přepojistili. Je nutné takové „doporučení“ důkladně zvážit vzhledem k tomu, že při předčasném ukončení smlouvy eventuálně uzavření smlouvy nové klient téměř vždy finančně tratí, přitom ve většině případů není k žádné změně důvod.

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

daňové odpočtydaňové úlevyfinanční poradenstvíhrubá mzdainvestiční životní pojištěníministerstvo financímzdapartners financial servicespetr borkovecpetr fejtekpetr zapletalpojišťovací zprostředkovatelésociální pojištěnístátní rozpočettomáš síkorazaměstnaneczaměstnanecké benefityzaměstnánízaměstnavatelzdravotní pojištěníživotní pojištění

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo