Předplatit časopis Finmag

Auto a podnikání: přečtěte si, jak na náklady, odpisy a odpočet DPH

Monika Veselíková
Monika Veselíková
5. 6. 2024
 9 813
Vše o...

Může si OSVČ odečíst nákup auta z daní, lze takové auto používat i pro soukromé účely a jak si dát do nákladů platby za pohonné hmoty? Projděte si náš velký přehled.

Pokud se živnostník při výkonu samostatné činnosti neobejde bez auta, může si náklady, které mu v souvislosti s jeho pořízením a provozem vznikly, odečíst z daní. Jestliže je navíc registrovaný jako plátce DPH, má nárok i na odpočet daně z přidané hodnoty. Co to znamená v praxi? Poradíme.

Daň z příjmů. Komu ji auto sníží?

Z pohledu daně z příjmů se nákup auta i výdaje spojené s jeho provozem posuzují jako daňově uznatelný náklad. Podmínkou samozřejmě je, že auto využíváte k zajištění a udržení příjmů. Nevadí přitom, pokud vedle podnikatelské činnosti autem jezdíte i na soukromé cesty – v takovém případě se vás ale týkají trochu odlišná pravidla, podrobně se jim budeme věnovat v samostatném odstavci. 

Kdo si naopak auto do nákladů dát nemůže, jsou živnostníci, kteří místo skutečných výdajů uplatňují v daňovém přiznání výdajové paušály, nebo využívají režim paušální daně.

Auto firemní, nebo soukromé

Jaké konkrétní náklady na auto si můžete v daňovém přiznání odečíst, závisí krom jiného na tom, zda jste daný vůz vložili do obchodního majetku. To můžou udělat i osoby samostatně výdělečně činné – stačí auto zapsat do knihy majetku a tím ho zaevidovat do účetnictví. Díky tomuto kroku dosáhnete na širší okruh daňově uznatelných nákladů – od výdajů na pohonné hmoty, pojištění, opravy až po odpis pořizovací ceny.

Pokud auto do obchodního majetku nezahrnete, můžete si z daní odečíst pouze výdaje za pohonné hmoty a zároveň máte nárok na základní náhradu za každý ujetý kilometr. Výši této náhrady každoročně stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, pro letošek dělá 5,60 za kilometr.

Případně můžete ještě využít paušální výdaj na dopravu 5000 korun měsíčně (respektive 4000 pokud auto využíváte i k soukromým účelům), ve kterém jsou zahrnuté výdaje na pohonné hmoty a parkovné. Při využití paušálu na dopravu ale ztrácíte nárok na základní náhradu za ujeté kilometry.

Paušál na dopravu

Paušální částka na dopravu dělá 5000 korun za každý měsíc, kdy jste auto používali k zajištění podnikatelské činnosti. Paušální výdaj ovšem zahrnuje pouze pohonné hmoty a parkovné. Obecně se tento paušál vyplatí především živnostníkům, kteří ujedou méně kilometrů, respektive je pohonné hmoty přijdou na méně než 60 tisíc za rok.

Další výhodou paušálu je, že odpadá povinnost vést knihu jízd. Jen pozor, pokud jste zároveň plátci DPH, knize jízd se v tomto případě nevyhnete – o DPH se podrobněji rozepíšeme na konci článku.

Jako fyzická osoba můžete paušál využít nanejvýš u tří aut, která máte ve vlastnictví, ale i v nájmu (operativní leasing). Naproti tomu u finančního leasingu paušál na dopravu využít nelze. Zároveň nesmíte v daném měsíci přenechat auto k užívání jiné osobě. Výjimku mají pracovní cesty uskutečněné spolupracující osobou (o jejímž přibrání jste dříve informovali příslušné úřady).

Další náklady na provoz auta pak můžete v daňovém přiznání uplatnit ve skutečné výši (připomínáme, že se týká pouze toho, kdo vložil auto do obchodního majetku). Současně platí, že v jednom zdaňovacím období nelze využít paušál na dopravu a zároveň uplatnit skutečné výdaje na pohonné hmoty.

Skutečné výdaje a kniha jízd

Komu se paušál na dopravu nevyplatí, bude v daňovém přiznání uplatňovat skutečné výdaje. Obecně se za daňově uznatelný náklad považuje vše, co souvisí s využíváním auta. Typicky jde o pohonné hmoty, servis a údržbu, pojištění, parkovné, dálniční známku ale i nájemné, jestliže si auto pronajímáte skrze operativní leasing. Samostatnou kapitolou jsou takzvané odpisy, tedy možnost zahrnout do nákladů pořizovací cenu auta – věnovat se jim proto budeme v samostatném odstavci.

Tyto výdaje se v rámci daňového přiznání uplatňují v prokázané výši. S tím souvisí povinnost schraňovat veškeré účtenky a doklady a také vést knihu jízd – na papíru, elektronicky nebo třeba skrze mobilní aplikaci. To v praxi znamená nutnost zapisovat údaje o každé cestě jako datum a místo výjezdu, čas zahájení a příjezdu, stav tachometru na začátku a na konci, čas bezpečnostní přestávky, počet litrů a cenu za čerpání pohonných hmot ale i účel a cíl cesty.

Auto pro soukromé účely

Jakožto drobní živnostníci dost možná využíváte vůz nejen k podnikání, ale i na soukromé cesty. Z pohledu daní nejde o nijak zásadní problém, musíte ale počítat s krácením.

Jestliže využíváte paušál na dopravu, bude se částka krátit na 80 procent, tedy 4000 korun měsíčně. Stejné krácení – tedy na 80 procent – se uplatní i na vaše další výdaje spojené s užíváním auta, včetně odpisů. Pokud byste k podnikání využívali vozů vícero, použije se krácený paušální výdaj jen na jedno auto. U zbylých dvou (připomínáme, že paušál na dopravu lze využít u maximálně tří aut) lze uplatňovat paušál v plné výši.

Trochu jinak se postupuje u podnikatelů, kteří nevyužívají paušál, ale evidují reálné výdaje. Jejich náklady na provoz auta se krátí podle toho, jaký je poměr pracovních a soukromých cest – vychází se přitom z knihy jízd.

Jak odepsat cenu auta z daní?

Ten, kdo zahrnul auto do obchodního majetku, si může pomocí takzvaných daňových odpisů snížit základ daně o jeho pořizovací cenu.

Odpisy se ale týkají jen automobilů dražších než 80 tisíc korun. Levnější vozy se z pohledu zákona posuzují jako drobný majetek, neodepisují se a jdou rovnou do nákladů. V případě dražších aut zas není od roku 2024 možné odepsat celou pořizovací cenu, ale pouze první dva miliony korun. Upozorňujeme ale, že jde o dočasnou výjimku z evropských pravidel, která skončí s rokem 2026.

Podle zákona o dani z příjmů existuje šest odpisových skupin, automobily se řadí do skupiny dvě, kde je doba odepisování pět let.

Auto a odpočet DPH

Firemní auto má výhody i pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH. Kdy je registrace k DPH povinná a komu se vyplatí registrace dobrovolná, si můžete projít v článku:

Jakožto plátci DPH máte nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, kterou jste zaplatili při nákupu vybavení, materiálu ale i služeb potřebných k zajištění vaší ekonomické činnosti. Počítá se tedy i s automobilem, který využíváte k podnikání, včetně nákladů na jeho provoz (pohonné hmoty, pojištění, opravy).

Abyste mohli odpočet DPH uplatnit, neobejdete se bez knihy jízd a dokladů k nákupům souvisejícím s využíváním firemního auta. Jestliže autem jezdíte i na soukromé cesty, bude se odpočet DPH krátit.

Vedle dépéháčka za benzín či naftu máte nárok na odpočet i při pořízení nového auta. I tady ale od letoška platí limit prvních dvou milionů korun z pořizovací ceny – nově lze tedy dosáhnout na odpočet maximálně 420 tisíc korun (sazba DPH je 21 procent).

DPH finančák vrátí i tomu, kdo využívá operativní, nebo finanční leasing. V prvním případě se DPH odečítá z jednotlivých splátek. Při finančním leasingu vzniká nárok na odpočet DPH z pořizovací ceny, a to hned v momentě, kdy vám leasingová firma auto poskytne.

Odpočet DPH a ojeté auto

Výše uvedené se ale týká hlavně nákupů nových aut. Případně aut, která pořídíte napřímo od jiného podnikatele a rovněž plátce DPH. Při nákupu ojetých aut z autobazarů se totiž využívá takzvaný zvláštní režim DPH při prodeji použitého zboží.

V praxi jde o to, že pokud je zboží nakoupené od neplátce DPH, neodvádí se DPH z celé prodejní ceny, ale pouze z přirážky k prodejní ceně. Pokud tedy autobazar koupí od soukromé osoby ojeté auto za 200 tisíc korun a později ho prodá za 250 tisíc korun, odvádí DPH pouze z padesátitisícové marže.

Pro vás jako pro kupující je ale důležité hlavně pravidlo, podle kterého platí, že pokud koupíte zboží (v našem případě auto) obchodované ve zvláštním režimu, nemáte z tohoto nákupu nárok na odpočet DPH.

Našli jste v článku chybu? Dejte nám vědět, abychom ji mohli opravit. Děkujeme!

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne? Čtěte v novém Finmagu

Je sport dobrý byznys? Bezpochyby. Když ale je řeč o olympiádě, není to tak jednoznačné. Pořadatelská města totiž stále víc a víc prodělávají. I miliardy dolarů.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

SPORTEM K BYZNYSU

Nejlépe placení sportovci? Michael Jordan, Tiger Woods, Christiano Ronaldo… • Proč se olympiáda stala globálním černým Petrem? • Jak se vrcholový závodník stane vrcholovým manažerem

BYZNYS JE HRA

„Nenapadlo by mě takovou firmu rozjíždět, kdybych neměl ADHD,“ říká Rosťa Novák o úspěšném Cirku La Putyka. • Proč Elonu Muskovi už není do smíchu • Zachránili barokní skvost, teď chtějí manželé Lazarowitz svůj zámek odkázat státu

Často kladené otázky

  • Živnostník si může z daní odečíst různé náklady spojené s provozem auta, pokud je používá pro podnikání. Mezi tyto náklady patří pohonné hmoty, opravy a údržba, parkovné, pojištění, dálniční známka ale i nájemné, pokud si auto pronajímá skrze operativní leasing.

  • Paušální výdaj na dopravu pro živnostníky umožňuje odečíst z daní fixní částku za každé vozidlo, které používají k podnikání. Tato částka je stanovena zákonem a odpadá tak nutnost vést podrobnou evidenci skutečných nákladů. Paušální částka na dopravu je 5000 korun za každý měsíc, kdy auto používali k zajištění podnikatelské činnosti.

  • Ano, mohou. Z pohledu daní nejde o nijak zásadní problém, musejí ale počítat s krácením. Při paušálu na dopravu se částka krátí na 80 procent, tedy 4000 korun měsíčně. U podnikatelů, kteří nevyužívají paušál, se částka krátí podle toho, jaký je poměr pracovních a soukromých cest.

  • Aby mohl živnostník uplatnit odpočet DPH, potřebuje knihu jízd a dokladů k nákupům souvisejícím s využíváním firemního auta. Jestliže autem jezdí i na soukromé cesty, bude se odpočet DPH krátit.

Ohodnoťte článek

-
3
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Monika Veselíková

Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném... Více

Související témata

autaautomobilismusbyznysdaň z přidané hodnotydanědaňové přiznánífinancenákladyodpočty z danípodnikáníPodnikavé Českopohonné hmotyVše o...

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo