Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Odečitatelné položky 2024. Snižte si daňový základ na minimum

Michal HronPetr Kučera
Michal Hron, Petr Kučera
27. 3. 2024
Daně 2024

Chystáte se podat daňové přiznání za rok 2023? A víte, že na daních můžete zaplatit míň než patnáct procent z příjmů? Poradíme vám, jak si základ daně snížit o odečitatelné položky. A řekneme si také, v čem jsou vlastně rozdílné od slev na dani.

Jaký je rozdíl mezi daňovou slevou a daňovým odpočtem

Zatímco takzvané daňově odečitatelné položky se uplatňují v průběhu výpočtu daně už u základu daně (tedy u rozdílu příjmů a souvisejících výdajů, přičemž nezáleží na tom, zda uplatňujete paušální výdaje, či nikoli), daňové slevy odečítate až z výsledené patnáctiprocentní daně z příjmů. A když máte štěstí, dosáhnete třeba i na daňový bonus.

Jinými slovy, když od příjmů za rok 2023 odečtete související výdaje, dostanete základ daně. A ještě dřív, než z něj spočítáte patnáct procent, si ho můžete snížit o nezdanitelné části základu daně. Sem spadá například penzijní spoření, životní pojištění či odpočet úroků z hypotéky. V praxi to znamená, že pokud si například od základu daně můžete odečíst tisícovku, na daních ve výsledku zaplatíte o 15 % z ní méně. Tedy o 150 korun.

Jakmile daňově odčitatelné položky uplatníte, dostanete snížený základ daně. Až z něj se následně počítá patnáctiprocentní daň z příjmů fyzických osob a na ní lze následně uplatnit jednotlivé daňové slevy. Dnes se ale zaměříme právě na odečitatelné položky.

O tom, jak využít slevy na dani, si můžete přečíst v našem dalším přehledu. A pokud máte rádi všechno pohromadě, můžete využít náš velký a podrobný přehled všech daňových slev a odpočtů.

TIP: Pokud jste zaměstnanec, nechcete se o odpočty a slevy připravit, ale nepodáváte daňové přiznání sami, můžte využít roční zúčtování daně prostřednictvím zaměstnavatele. Na Peníze.cz máme podrobný návod.

Spoření na důchod se státním příspěvkem

Jeden z nejoblíbenějších daňových odpočtů, u kterého si lze odečíst od základu daně až 24 000 korun za rok, se týká spoření na důchod. Pokud si pravidelně spoříte v některém z penzijních fondů, přičemž nezáleží, zda jde o takzvané transformované penzijní fondy (tedy starší) či doplňkové penzijního spoření (takzvané účastnické), můžete si odečíst takové příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad limit tisíc korun. Pamatujte ale na to, že se to týká jen těch, které platíte sami: příspěvky od případného zaměstnavatele se do toho nepočítají.

Příklad? Pokud máte penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření a platili jste si po celý rok (tedy 12 kalendářních měsíců v daném zdaňovacím období) 2 000 měsíčně, za každý měsíc si můžete snížit základ daně o tisíc korun, celkem tedy o 12 000. Kdo si platil třeba 1200 měsíčně, sníží si daňový základ o 2400 korun. A kdo jen tisícovku, daňový odpočet nevyužije, protože vklady do jednoho tisíce korun v každém měsíci odečíst nelze; dostali jste na ně už jinou výhodu v podobě přímé státní podpory. U příspěvku pro zaměstnance tuto podporu čerpá zaměstnavatel.

Z logiky věci tedy vyplývá, že nejvyššího daňového odpočtu dosáhne ten, kdo jednorázově či v pravidelných měsíčních úložkách zaplatil za rok celkem 36 000 korun (3 000 Kč měsíčně); v takovém případě si lze odečíst maximální částku 24 000 Kč a výsledná daň vám klesne o 3 600 korun (patnáct procent z 24 000). Potvrzení o zaplacených příspěvcích vám poskytne příslušný fond a musí být součástí daňového přiznání.

Pozor! Nepříjemná povinnost naopak čeká na toho, kdo si takové úspory na penzi vybral předčasně. Musí doplatit daň za posledních deset let, pokud během nich využíval odpočty.

TIP: Od letošního roku se daňová podpora spoření na penzi změní. Zdanění příjmů za rok 2023, tedy aktuálního daňového přiznání, se to ale ještě netýká.

Životní pojištění

V daňově odčitatelných položkách lze uplatit také životní pojištění, které vám může snížit roční daň až o dalších 3 600 korun. Logika je tu velmi podobná jako u odpočtu spoření na důchod, tedy že lze ročně od daňového základu odečíst zaplacené pojistné až do výše 24 000 korun. Jelikož se zde nečerpá ale jiná výhoda, maximální odpočet uplatníte už u smluv s pojistným ve výši tisíc korun měsíčně. Pokud máte více životních pojištění, strop ve výši 24 000 Kč je jen jeden pro všechna tato pojištění dohromady.

Samozřejmě ale platí celá řada podmínek, co taková pojistná smlouva musí splňovat. Například že pojistné plnění vám podle smlouvy vyplatí nejdřív ve vašich šedesáti letech a zároveň ne dřív než po 60 měsících od sjednání smlouvy. Jednotlivé podmínky si vypišme v bodech:

  • životní pojištění musí být sjednáno minimálně na pět let
  • vybrání jednorázové částky nebo důchod si klient vybere nejdříve v roce, kdy je mu 60 let
  • minimální sjednaná pojistná částka na dožití je 40 000 Kč u smluv do 15 let a 70 000 Kč u smluv nad 15 let
  • osoba využívající daňovou úlevu musí mít pojištění sjednáno na sebe, je tedy pojistníkem i pojištěnou osobou
  • v pojištění musí být zahrnuto riziko „dožití“, případně „smrti nebo dožití“
  • není možná jiná výplata než pojistného plnění, nejsou tedy možné mimořádné výběry

I zde pozor na případy, kdy smlouvu zrušíte předčasně; v takovém případě je nutné veškeré daňové odpočty dodanit, a to deset let zpětně. Na starší daňové úlevy se toto již nevztahuje. Pamatujte také na to, že odpočet od základu daně se netýká pojištění, které kryje pouze rizika a neobsahuje spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová. Potvrzení o zaplaceném pojistném vám vystaví pojišťovna a musí být součástí daňového přiznání.

Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si od základu daně v rámci státní podpory bydlení odečíst také až 45 tisíc korun, které jste zaplatili na úrocích. Netýká se to tedy celé splátky, ale čistě jen úroků. Dobré ale je, že počítat to nemusíte sami; potvrzení o tom, kolik jste na úrocích loni zaplatili, vám poskytne automaticky vaše banka či stavební spořitelna během ledna každého roku.

Když splácíte víc úvěrů, mohou se zaplacené úroky sečíst, a to až do limitu 300 000 korun ročně. Jestli jste spláceli jenom část roku, máte limit 25 000 korun za každý takový měsíc. Tak vysoké stropy ovšem platí jen pro úvěry sjednané do konce roku 2020 – včetně jejich případného refinancování.

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme.

Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi.

Pro úvěry sjednané od roku 2021 klesl limit pro odpočet na polovinu. To znamená, že si můžete odečíst maximálně 150 000 korun zaplacených na úrocích, výslednou daň to může snížit o 22 500 korun. Měsíční limit klesá také na polovinu, tedy 12 500 Kč. Když budeme přesnější: rozhodující je, kdy přesně došlo k obstarání bytové potřeby financované z konkrétního úvěru – nižší limit platí od 1. ledna 2021. Podrobnosti rozebírají v samostatném článku kolegové na Peníze.cz.

Ještě jednou zdůrazňujeme, že daňový základ si snižujete jenom o zaplacené úroky, ne o celkovou výši splátek. Výsledná daň vám tedy teoreticky může klesnout maximálně o 45 000 korun (patnáct procent z 300 000). Pokud jste snad náhodou nedostali potvrzení od banky či spořitelny, požádejte ji o to; nejenže na něj máte nárok, ale i zde platí, že ho musíte přiložit k daňovému přiznání.

Podmínkou je použití úvěru na „bytové potřeby“. Může jít o stavbu, rekonstrukci nebo nákup nemovitosti určené k vašemu trvalému bydlení (přihlášení k trvalému pobytu není podmínkou), nikoliv jenom k rekreaci. Může jít také o nákup družstevního bytu (převod členských práv). Podrobnosti najdete v § 4b zákona o daních z příjmů.

Odečítat si úvěr může jenom ten, kdo je jeho „účastníkem“. Nestačí, když ho v praxi splácí. Rozhodující je osoba uvedená ve smlouvě – tedy i na potvrzení z banky nebo stavební spořitelny. Když splácí víc lidí, může si odpočet uplatnit buď jenom jeden, nebo každý rovným dílem. Odpočet od základu daně lze využít i při refinancování hypotéky.

Další odečitatelné položky: Dary, darování krve, členské příspěvky odborům

Od základu daně si můžete odečíst i hodnotu darů, které jste loni věnovali na zákonem uvedené účely. Vedle klasické charity sem patří třeba kultura, školství, ekologie nebo tělovýchova. Podmínkou je, že celková hodnota těchto darů v předchozím roce dosáhla aspoň tisíc korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně. Typicky se v tomto případě jedná o sponzorství, ať už akcí pro školu či školku vašeho dítěte, nebo nějaké sportovní akce, kterou jako podnikatel chcete podpořit.

Cenu těchto darů si pak odečtete od základu daně, maximálně však do výše 30 procent tohoto základu. Standardní limit je sice 15 procent, v předchozích letech se však výjimečně zvýšil na 30 procent kvůli koronaviru a ruskému útoku na Ukrajinu. Vyšší limit zůstává i pro odpočet z příjmů za rok 2023, přestože ho nenajdeme přímo v zákoně o daních z příjmů. V souvislosti s pomocí Ukrajině se zároveň rozšířil okruh uznatelných darů. U manželů (ze společného jmění) může daňový odpočet uplatnit jen jeden z nich, nebo každý poměrnou část. Limity se posuzují u každého z manželů zvlášť.

Speciálním darem je bezplatné darování krve nebo jejích složek. Jako bezplatný se počítá i odběr, za který vám proplatili případné cestovní náklady. Za každé darování krve si můžete snížit daňový základ o 3 000 korun. Dárci kostní dřeně si mohou odečíst 20 000 korun, stejnou částkou se oceňuje i darování orgánu od žijícího dárce. I když zde platí, že počet odpočtů je neomezený, nesmíte přesáhnout 30 procent (původního) základu daně – jde totiž o jednu z forem daru a počítá se tedy do celkového limitu.

Promo

Informace

Přiznáváte se? Využijte chytré formuláře, které vás při vyplňování samy povedou. Nebo si rovnou domluvte spolehlivého poradce:

Od základu daně si lze odečíst také příspěvky, které jste v předchozím roce zaplatili odborové organizaci – pokud jste jejími členy. Odpočet odpovídá zaplaceným příspěvkům, maximální limit je však 3 000 korun za rok a současně nesmí přesáhnout 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze zaměstnání. Tato daňová úleva od letošního roku končí, příspěvky si lze naposled odečíst z příjmů za rok 2023.

A nakonec: až o 10 000 korun si můžete snížit daňový základ, jestliže jste absolvovali „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“. V praxi jde hlavně o zvyšování profesní kvalifikace. Do zmíněného limitu si smíte odečíst pouze skutečné výdaje. Podmínkou je, že vám je ani neplatil zaměstnavatel, ani jste si je neuplatnili v nákladech (výdajích) jako podnikatel. U lidí se zdravotním postižením se limit zvyšuje na 13 000 korun, u těžce postižených na 15 000. Neuznávají se platby za běžné studium na střední nebo vysoké škole, neprojdou ani výdaje za autoškolu. A i toto zvýhodnění letoš uplatníte naposledy.

Ve všech případech (dary, darování krve, členské příspěvky odborům i zvyšování kvalifikace) platí, že je potřeba mít i příšlušná potvrzení; musíte je přiložit k daňovému přiznání.

Daňová kalkulačka 2024 (pro daně z příjmů za rok 2023)

Kombinací odečitatelných položek a slev na dani a u větších firem i další daňovou optimalizací lze dosáhnout stavu, ve kterém ve výsledku nezaplatíte státu nic. Pamatujte ale na to, že je to jen domnělý stav: fakticky lze mezi daně řadit i pravidelné odvody OSVČ na zdravotní a sociální pojištění, které navíc letos výrazně vzrostly. Příslušné přehledy jsme na Finmag.cz přinesli už dříve, pro pořádek proto uveďme, kde můžete čerpat potřebné informace:

Zajímá vás, jaká daňová povinnost (či snad daňový bonus) na vás čeká letos? Nachystali jsme pro vás kalkulačku, kam stačí všechny daňové odpočty a slevy na dani vyplnit a vše za vás spočítáme.

Daň z příjmů OSVČ kalkulačka

měsíců

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Jak jde dohromady byznys a medicína? Dočtete se v novém Finmagu

Je medicína byznys? Jak pro koho. „Frustraci mladých lékařů chápu. Nemají ani na chůvu, aby jim pohlídala děti, když pracují,“ říká přednosta chirurgické kliniky Robert Lischke.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

MEDICÍNA A BYZNYS

Jak venkovští praktici nepřicházejí o iluze • Ženy mění medicínu • Nejstarší pražská nemocnice objektivem Alžběty Jungrové • Nejdražší léky na světě • Obézních přibývá, Česko dohání USA.

BYZNYS JE HRA

„Investice do umění se do tabulek nevtěsná,“ říká Pavlína Pudil z Kunsthalle • Nejdražší materiál roku 2023? Hrst štěrku z vesmíru za miliardu dolarů • Ekologie musí být podle Tomáš Nemravy, výrobce dřevěných domů, ekonomická.

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Michal Hron

Michal Hron

Šéfredaktor webu Finmag.cz. Novinář s dlouholetou praxí z největších českých médií, milovník moderních technologií i přístupů, ale i čisté nedotčené přírody. Po krachu vydavatelství Mladá fronta přešel... Více

Petr Kučera

Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média.... Více

Související témata

daněDaně 2024daňové přiznánífinancefinanční úřadodečitatelné položkyOSVČpodnikáníVše o...
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo