Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Akciové programy pro zaměstnance brzdí nevýhodné zdanění. Změní se to?

Simona FialováIrena Kolárová
Simona Fialová, Irena Kolárová
8. 8. 2023

Zaměstnanecké akciové programy, v nichž mohou lidé získat podíl na úspěchu firmy jako benefit ke své mzdě, mají být příležitostí pro firmy a motivací pro zaměstnance. Nadnárodní firmy už tento motivační nástroj používají běžně, ty české ale brzdí neutěšená legislativa. Změní se to vůbec někdy?

Akciové programy pro zaměstnance brzdí nevýhodné zdanění. Změní se to?
Akciové zaměstnanecké programy jsou v USA zcela běžnou motivační součástí firem, v Česku jim však brání nevhodná legislativa. / Zdroj: Michal Hron / Midjourney

Takzvané ESOP programy (Employee Stock Option Plan či Employee Stock Ownership Plan), česky zaměstnanecké opční akciové plány nebo zaměstnanecké akcie, představují motivační a odměňovací nástroj pro zaměstnance. Populární se stávají nejen ve Spojených státech, ale poslední dobou i v Evropě. V České republice nicméně chybí pro tyto programy detailnější právní rámec.

ESOP programy tak v České republice narážejí hlavně kvůli rigidní daňové úpravě, která je podrobuje vysoké daňové zátěži. A to i v okamžiku, kdy z nich zaměstnanec reálně neobdržel žádný příjem. Zahraniční společnosti s globálními strukturami přitom u nás ESOP programy už používají, zato české startupy mají kvůli daňovým dopadům s jejich využitím potíže.

Jinými slovy, chybějící daňové zvýhodnění a nejistota ohledně daňového zatížení ovlivňují rozhodování zaměstnavatelů i zaměstnanců. A komplikuje zavádění podobných programů do praxe.

O zdanitelný příjem se nejedná pouze v případě, že je zaměstnanci poskytnuta opce.

Daňová vyšší dívčí

V čem přesně se skrývají ty hlavní překážky? Předně v tom, že současná daňová úprava ESOP programů je složitá a zahrnuje zaměstnanecké akcie jako zdanitelný příjem zaměstnance. To znamená, že z nich musí platit nejen daň z příjmu, ale i odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Zdanění se přitom týká rozdílu mezi částkou, za kterou akcie nakoupil, a jejich reálnou (tržní) cenou. Pokud však zaměstnanec získá akcie zdarma, což je podstatou ESOP programů, stát daní celou tržní hodnotu akcie.

Problematické je rovněž stanovení hodnoty akcie. U veřejně obchodovatelných akcií je výpočet zdanitelné částky snadný: je to cena, za jakou se obchodují na burze. U neveřejně obchodovatelných akcií je ovšem obtížné hodnotu určit a zpravidla je vyžadován znalecký posudek.

O zdanitelný příjem se nejedná pouze v případě, že je zaměstnanci poskytnuta opce. Zaměstnanec v takovém případě daní příjem až k datu realizace, kdy je opce přeměněna na akcii. Způsob zdanění je potom shodný jako v případě přímého nabytí akcií.

ESOP programy onejsou omezeny pouze na startupy, mohou účinně fungovat i ve velkých společnostech a rodinných firmách.

Přínos ESOP pro firmy

ESOP programy přitom mají pro firmy řadu výhod. Představují vysoce motivující faktor pro zaměstnance, a tedy i způsob, jak si kvalitní lidi ve společnosti udržet. Motivovaní zaměstnanci pak mají zájem na dlouhodobém růstu akcií, což zvyšuje jejich loajalitu a angažovanost. Akciové programy tak mohou být důležitým prvkem i pro další rozvoj firmy a inovace.

Co se neposlušným zaměstnancem

Jedním z hlavních dotazů firem týkajících se ESOP programů je to, co se stane, pokud program s konkrétním „neposlušným“ zaměstnancem nefunguje. I to se dá ošetřit. Například tím, že zaměstnanec nezíská podíl na společnosti ihned po nástupu jenom proto, že jeho kategorie (jako například manažeři) do programu spadá. Firma by ho měla zprvu vyzkoušet a přihlížet k jeho výkonu i schopnostem.

Prohraný boj nemusí být ani situace, kdy už firma do programu problémového zaměstnance zařadila. Existují mechanismy, které jí umožňují získat od zaměstnanců, kteří byli propuštěni kvůli neuspokojivému pracovnímu výkonu, akcie zpět. Dostatečná smluvní ujednání mohou snížit možnost konfliktů, a proto je důležité je mít upravena tak, aby zaručovala vedení firmy možnost alespoň nějakým způsobem reagovat na změny situace.

Většina společností, které ESOP využívají, hodnotí vliv ESOP programů na jejich zisky jako významný. Navíc jim pomáhají přitáhnout a udržet vysoce kvalifikované pracovníky, což je obzvlášť důležité pro startupy, které nemají zpočátku dostatek finančních prostředků na jejich odměňování. Ve Spojených státech se nejeden zaměstnanec stal díky těmto programům přímo dolarovým milionářem.

ESOP programy ovšem nejsou omezeny pouze na startupy, mohou účinně fungovat i ve velkých společnostech a rodinných firmách. Společnosti mohou na jejich základě například identifikovat a rozvíjet potenciální nástupce, kterým by firmu předali.

Firmy ve všech odvětvích navíc neustále hledají motivační prvky pro zaměstnance, protože se musí vyrovnávat s neustálou transformací podnikatelského prostředí. Příkladem může být vysoce aktuální nástup umělé inteligence. Tlak bude v tomto směru vyvíjen i na samotné zaměstnance.

Využití ESOP programů umožňuje i stávající legislativa. Pravidla jsou ovšem taková, že se firmy neobejdou bez pomoci.

Výhra pro všechny

Nejen proto by bylo vhodné, aby vláda ESOP programy podpořila. Úprava daňového zatížení ESOP programů je klíčovým faktorem pro úspěšnou implementaci. Vláda by proto měla zvážit podporu nově založených firem a upravit daňovou legislativu tak, aby daně platily pouze z reálných příjmů a zisků, což by podpořilo motivaci zaměstnanců ve firmě zůstat. Tím by se zvýšila konkurenceschopnost malých společností a podpořil ekonomický růst.

Jak se k tomu staví vláda

Zjednodušení pravidel pro vznik startupů a především pak přímo zatraktivnění vydávání zaměstnaneckých akcií si vláda vetkla do programového prohlášení. Od té doby je však na tomto poli ticho, pouze ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se na červnové konferenci reVize Česka nechal slyšet, že změny chystá v rámci novely zákona o daních z příjmů. Bilaterální schůzka s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou měla proběhnout v průběhu července, žádné veřejné výstupy k ní však nejsou dostupné.

Zahraniční státy už opatření na zdanění ESOP programů přijaly a vláda by se mohla inspirovat jejich příkladem. Novela zákona o dani z příjmů aktuálně prochází legislativním procesem na Slovensku, země jako Nizozemsko, Lotyšsko nebo Estonsko už opatření na zdanění těchto programů úspěšně implementovaly.

Podpora ESOP programů je přitom výhrou pro všechny – přináší prospěch zaměstnancům, zaměstnavatelům i ekonomice. Důležité je najít vhodný daňový rámec, který by podpořil jejich širší rozšíření a posílil konkurenceschopnost českých společností. Vláda by tak rozhodně měla mít zájem tuto problematiku aktivně podporovat.

Ze zkušeností obou našich firem – advokátní kanceláře Eppinger & Kolárová i společnosti Ecovis – vyplývá, že zájem o zaměstnanecké akciové programy ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců je. Ukazují to už jen množící se dotazy na konkrétní řešení situací v rámci ESOP programů.

Využití ESOP programů přitom umožňuje i stávající legislativa. Pravidla jsou ovšem taková, že se firmy, které se pro ně rozhodnou, neobejdou bez pomoci právníků a daňových poradců, aby se z benefitu nestala zátěž. Jasná a z pozitivních zahraničních zkušeností vycházející legislativní úprava by tak české ekonomice jedině prospěla.

Uvítali byste přívětivější podmínky pro zavedení zaměstnaneckých akciových programů?

Podnikavé ČeskoFinmag.cz

Kam dál? Podnikavé Česko na Finmagu:

Přišla zima a s ní i nový Finmag. Co v něm najdete?

Kam kráčí nakladatelé? Český knižní trh je v dobré kondici. Nulová DPH na knížky ale cenovky na pultech nejspíš nezmění. Co bude s ušetřenými penězi?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

KNIHY JSOU BYZNYS

• Jak zacloumal knižním trhem nástup komiksu? • Proč si za sebe slavné osobnosti nechávají psát knihy? • Investice do knih se vyplatí, ale pro byznys se to dělat nedá.

BYZNYS JE HRA

• Než úspěšní podnikatelé zestárnou, musí vyřešit, co bude dál. Kdo převezme Pradu? • Hřbitovy mají problém: Velká poptávka nepřináší víc peněz. • Kolik platů stojí byt?

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
23
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Simona Fialová

Simona Fialová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor řízení podniku a finanční účetnictví. V roce 2001 získala certifikát daňového poradce od Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na daňovou optimalizací... Více

Irena Kolárová

Irena Kolárová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátka působila mimo jiné v mezinárodní kanceláři KPMG Legal. V roce 2021 založila s kolegou Alešem Eppingerem vlastní advokátní... Více

Související témata

akciebenefitydanědaňové zvýhodněníkonkurenceschopnostmotivacepersonalistikapodnikáníPodnikavé Českostartupyzaměstnanecké benefity
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo