Růst cen energií očima expertů. Mají si podnikatelé radši dohodnout fixaci?

Adam Štěpánek
Adam Štěpánek
3. 11. 2023
anketa

Letos končí zastropování cen energií a v posledních dnech se vyrojily spekulace, že by ceny měly v příštím roce vyrůst o desítky procent. Jaká bude realita? A jak by se na to měli připravit podnikatelé? Zeptali jsme se expertů.

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svém webu zveřejnil návrh cenového rozhodnutí, kterým stanoví regulovanou část ceny elektřiny a plynu v příštím roce.

Regulovaná složka elektřiny by u domácností měla vzrůst průměrně o 71 procent, velcí odběratelé připojení k síti vysokého napětí zaplatí o 112 procent víc, ty největší podniky napojené na síť velmi vysokého napětí dokonce o 206 procent víc.

Na tak výrazný růst cen má vliv znatelné snížení státních dotací. Zatímco letos se státní podpora vyšplhala až na 110 miliard korun, přičemž 50 miliard šlo na zastropování cen, v příštím roce nedosáhne ani desetimiliardové hodnoty.

Zpráva ERÚ vyvolala mezi spotřebiteli paniku, kterou se snažil mírnit Petr Fiala, podle něhož nárůst cen o desítky procent nehrozí a odkazuje na pokles cen silové elektřiny.

„Pro naprostou většinu zůstanou ceny energií zhruba na stejné úrovni jako letos, nebo maximálně o jednotky procent vyšší. Nechystá se navýšení cen o desítky procent, kdo říká opak, lže a šíří paniku,“ uvedl premiér.

Zástupci podnikatelů a průmyslníků ale tak optimistický pohled nesdílejí. Podle Hospodářské komory mohou průmyslovým firmám růst náklady až trojnásobně, Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu zase varuje, že zdražení energií povede k opětovnému růstu inflace.

Malé a střední podniky se každopádně jen těžko mohou spoléhat na sliby a v nejbližší době budou stát před rozhodnutím, jak se na příští rok dobře připravit. Na otázku, zda se jim v současné době vyplatí sjednat si fixaci, nepanuje ani mezi odborníky shoda.

Jak se budou vyvíjet ceny energií po konci jejich zastropování? Jak by se měly střední a malé podniky zařídit, aby je neohrozilo možné zdražování? Vyplatí se podnikatelům sjednat si fixaci?

Alice Horáková

Alice Horáková

tisková mluvčí Skupiny ČEZ

Souhlasíte s názorem?

-
+1
+

Malým podnikatelům od 1. ledna 2024, stejně jako našim zákazníkům z řad domácností, snižujeme výrazně cenu elektřiny i plynu na dobu neurčitou. Střední a velké firmy obvykle řeší nákupy elektřiny kombinací fixace, smluv na dobu neurčitou i nákupu energií na denním trhu. Obchodní složka ceny elektřiny v letošním roce výrazně klesala, což dodavatelé včetně nás reflektují, a to je pro zákazníky dobrá zpráva.

Energetický regulační úřad tento týden oznámil předběžná čísla pro regulovanou složku ceny elektřiny. Jakým způsobem dopadnou tyto změny na firmy, je spíš otázka na ERÚ.

Fixace se týká jen obchodní složky ceny elektřiny, nikoliv regulované. Obecně lze říci, že díky poklesu cen energií jsou nyní fixace opět vhodným produktem pro zákazníky, kteří preferují jistotu ceny, nebo nechtějí dodávky energií řešit každý rok. U domácností vidíme v posledních měsících preferenci fixovaných produktů, kdy většina nových sjednaných smluv jsou právě fixace.

Jan Truxa

Jan Truxa

energetický specialista EkoWATT

Souhlasíte s názorem?

-
+10
+

Očekávám stagnaci, nebo mírný pokles obchodní části ceny, distribuční část ceny půjde nahoru díky opětovnému zavedení poplatků na OZE a zdražení distribučních poplatků.

Malé a střední podniky by měly mít dobře nasmlouvané ceny energií, využívat více palivové systémy, nebo mít možnost na ně snadno byť dočasně přejít. Je dobré mít možnost pružného smluvního vztahu s dodavateli energií. 

V době vysokých cen energií pro konečné zákazníky a poměrně rozumných cen na burze mi nedává fixace smysl. Zajímavější je využívat produkty odvozené od cen na burze s velmi krátkou výpovědní lhůtou (měsíční) a následnou možností rychle změnit tarif, nebo dodavatele.

Miroslav Lopour

Miroslav Lopour

senior manažer energetického týmu společnosti Deloitte

Souhlasíte s názorem?

-
+14
+

Z aktuální situace vývoje cen energií se zdá, že podniky v dalším roce spíše neušetří. I přes pokles cen komodit je čeká mírný nárůst nebo normalizace se zbytkem trhu, pokud těžily z výhodné fixace. Důvodem je dlouho očekávaná úprava regulovaných složek, která ve finále převáží nad poklesem komoditních cen. Ačkoliv je to nepopulární pohled, regulátor nyní jen narovnává podmínky regulovaných plateb na úroveň před krizí a nelze zde čekat prostor pro budoucí změnu.

Vše nasvědčuje tomu, že vysoké ceny energií tu s podniky zůstanou i nadále. Jedinou šancí je další pokles ceny komodity, kterou s ohledem na vývoj trhu s plynem a globálním napětím nečekám. Tento závěr rovněž potvrzují naše diskuze s obchodníky v rámci platformy Energie s Deloitte.

Podniky by tak měly přistupovat k proaktivnímu zajišťování cen a rizik, zajištění vlastních zdrojů výroby a investicím do úspor. Vysoká cena energií stále podporuje návratnost těchto forem investic do vlastního podnikání. Ti, kteří tyto oblasti dobře zvládnou, budou mít v budoucnu jasnou konkurenční výhodu.

Tomáš Vrňák

Tomáš Vrňák

energetický analytik Ušetřeno.cz

Souhlasíte s názorem?

-
+6
+

Dodavatelé díky příznivé situaci dobře nakoupili a vzhledem k tomu, že stále chtějí nové klienty – i ty firemní –, stále mají co nabídnout. Evidujeme širokou škálu nových akvizičních nabídek, které ovšem vlivem různých okolností pomalu mizí, jak trh očekával.

V průběhu topné sezóny hrozí první vlny zvýšení cen a po Novém roce se k nim přidá navýšení regulovaných poplatků, u kterých si spotřebitelé výrazně připlatí. Nejvíce v distribuční oblasti ČEZ a E.GD, a to přibližně o 25 až 50 % (distribuce a jistič bez POZE). K tomu je potřeba připočíst POZE (poplatek za obnovitelné zdroje) 599 korun za 1 MWH s DPH.

Vzhledem k těmto okolnostem spotřebitelům radíme, aby si ověřili dosavadní smlouvy, nebo spíše pro úsporu času využili důvěryhodného srovnávacího portálu, které mají přístup i k neveřejným nabídkám, jež ve finále ušetří vyšší tisíce korun za rok.

Jindřich Švec

Jindřich Švec

ředitel velkoobchodu Innogy

Souhlasíte s názorem?

-
+8
+

Musím hned na úvod říci, že naprostá většina našich klientů z řad menších i středních firem má s námi již uzavřené smlouvy pro dodávku v roce 2024 za ceny hluboce pod cenovým stropem platným v tomto roce.

Ceny velkoobchodních transakcí pro roky dodávky 2024 a dál se pohybují pod současným cenovým stropem. Takže osobně nepředpokládám, že by zákazníci, kteří si letos ještě zafixují cenu pro rok dodávky 2024, byli ohroženi cenou nad 100 eur/MWh. Současný teplotní průběh začátku zimy, plné zásobníky a velmi dobře zvládnutá situace náhradního zásobování plynu států EU budí optimismus, že plynu bude v Evropě pro příští rok dost, a tudíž ceny by měly být relativně stabilní. Nemyslím si, že je dobré čekat s uzavřením smlouvy na dodávku pro rok 2024 na konec roku, protože ceny rozhodně výrazně nezlevní. Spíš bych se pod dojmem událostí ve světě obával cenového nárůstu daného nervozitou na velkoobchodních trzích s energiemi.

Klientům bych nedoporučoval nechat sto procent své spotřeby na cenovém ujednání za spotové ceny, neboť tyto ceny vždy nejrychleji a nejstrměji reagují na události ve světě, které leckdy nesouvisí s děním v Evropě, ale odehrávají se úplně někde jinde (například nedávná stávka pracovníků LNG terminálů v Austrálii, Arabský svět, politika USA) plus samozřejmě vše, co děje na Ukrajině.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank

Souhlasíte s názorem?

-
+23
+

V příštím roce očekáváme nárůst cen elektřiny pro domácnosti o patnáct až dvacet procent. Malé a střední podniky mohou čelit podobnému nárůstu. Záleží ale také na tom, kdy danému odběrateli končí fixace a jak se budou vyvíjet ceny elektřiny na burze. Také je možné, že ERÚ nakonec část navrhovaného cenového nárůstu regulované složky vezme zpět. Fixaci nyní lze doporučit na rok až půldruhého roku, neboť situace na energetickém trhu je zatížena nebývalou porcí nejistoty.

Kdo to zhodnotil nejlíp?

Ať tak či tak, zdá se, že v téhle zemi Green Deal zjevně nemá šanci. Ještě totiž ani pořádně nezačal a celý národ – lidi i firmy – už brečí, že zdraží elektřina. A hněvem lidu vystrašení politici svolávají mimořádné tiskovky. Tak znovu: cílem Green Dealu je masivní umělé zdražení „špinavých“ energií, kterých je většina. Takové, jež podnítí přechod na zelené energie, které ale potřebují vyšší míru flexibility elektrizační soustavy, a zejména fosilní, případně jadernou zálohu, pročež jsou celkově výrazně dražší. To teď právě mají Češi začít pociťovat na vlastní peněžence. Zdražení elektřiny není nějakou nežádoucí poruchou, je to přímo stěžejní záměr Green Dealu. Akorát že to politici lidem takto moc neříkají, pokud si to tedy vůbec sami uvědomují. Tak to povězme za ně. Bez masivního zdražení fosilní elektřiny nemůže Green Deal nikdy dosáhnout svých ambiciózních cílů. Cílů, které i přes svoji ambicióznost nemají bez výraznějšího zapojení Číny, USA, Indie a dalších stejně šanci jen zbrzdit, natož zvrátit proces klimatických změn. To proto, že EU už teď představuje z globálního hlediska příliš malého a vlastně celkem nevýznamného emitenta skleníkových plynů.

Celá EU se pouští do nemalého rizika, do něhož by praktický žádný člověk – domácnost, firma či podnikatel – nešel. Za výrazně zdraženou elektřinu, která ochromí konkurenceschopnost, růst životní úrovně a zaměstnanost v EU, vlastně nic přímo nedostaneme. Není to automaticky tak, že si za dražší elektřinu kupujeme lepší klima. Aby tomu tak bylo, musí se k dekarbonizačnímu úsilí vehementněji než dosud přidat ti opravdu velcí emitenti v čele s Čínou. Ale přidají se? Nebo využijí ekonomického ochromení EU ke svému prospěchu a získají na její úkor další část trhu? Brusel se zkrátka pustil do velkého hazardu s osudem budoucích generací obyvatel EU, které mohou přijít nejen o podstatnou část své životní úrovně… Bez dostatečné čínské, indické či americké součinnosti – jež je vysoce nejistá – si za výrazně zdraženou elektřinu v EU nic kloudného nekoupíme. Tedy určitě ne lepší klima. Koupíme si tak možná zhoršení životní úrovně, další ochromení ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti. No nekup to.

Podnikavé ČeskoFinmag.cz

Kam dál? Ankety s experty na Finmagu:

PODZIMNÍ FINMAG JE NA STÁNCÍCH. CO V NĚM NAJDETE?

Věda proniká stále víc do byznysu. A byznys stále víc do vědy. Továrny na nápady přikládají pod kotel, velcí investoři vidí v podpoře výzkumu a vývoje smysl.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

VĚDA JE BYZNYS • „Máte-li jako primární motivaci peníze, nemůžete dělat vědu,“ říká experimentální fyzička Helena Reichlová Robotika v Česku nemá podmínky pro přežití Kolik dává na výzkum a vývoj Gates, Zuckerberg nebo Kellnerová?

BYZNYS JE VĚDA • Čůčonomie jako nový vědní obor o vínu? „Přidaná hodnota farmaceutického průmyslu je větší než automotive,“ tvrdí Jaromír Zahrádka V Japonsku si kupují hračky dospělí

STYL JE UMĚNÍ • Architektka Anna Šlapetová bydlí s podmínkou kapitánských zkoušek Jan Kaláb hledá hranice inspirace Kodaň slouží jako učebnice života bez aut

HRY, SNY, RADOSTI • „Na kole prostě žiju,“ říká první Češka, která absolvovala cyklistický závod Paříž – Brest – Paříž Proč to labužníky táhne do Tábora? Je správné mít daňové úlevy na služební kupé za 6,7 milionu korun?

Ohodnoťte článek

-
11
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Adam Štěpánek

Adam Štěpánek

Editor Finmag.cz. Začínal ve sportovních redakcích, poté se přeorientoval na byznys a jako redaktor a posléze editor působil na webech týdeníků Euro a Hrot. Zajímá se o zahraniční politiku a rád se nervuje... Více

Související témata

anketabyznyselektřinaenergetikaenergiefixaceočima expertůpodnikáníPodnikavé Českovláda

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo