Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Školkovné i slevu na studenta letos využijete naposledy. Velký přehled slev na dani

Adam ŠtěpánekPetr Kučera
Adam Štěpánek, Petr Kučera
3. 4. 2024
Daně 2024

Podáváte daňové přiznání za rok 2023 a chtěli byste si snížit daňový základ? V našem přehledu vám poradíme, jaké slevy na dani můžete uplatnit: některé z nich letos naposledy.

Jaký je rozdíl mezi daňovou slevou a daňovým odpočtem

Způsoby, jak si snížit daně z příjmů, existují dva: daňové odpočty a daňové slevy. Zatímco takzvané daňově odečitatelné položky se uplatňují v průběhu výpočtu daně už u základu daně (tedy u rozdílu příjmů a souvisejících výdajů, přičemž nezáleží na tom, zda uplatňujete paušální výdaje, či nikoli), daňové slevy odečítáte až z výsledné patnáctiprocentní daně z příjmů. Při troše štěstí můžete dosáhnout i na daňový bonus.

Když od příjmů za rok 2023 odečtete související výdaje, dostanete základ daně. A ještě dřív, než z něj spočítáte patnáct procent, si ho můžete snížit o nezdanitelné části základu daně. Sem spadá například penzijní spoření, životní pojištění či odpočet úroků z hypotéky. V praxi to znamená, že pokud si například od základu daně můžete odečíst tisícovku, na daních ve výsledku zaplatíte o 15 % z ní méně. Tedy o 150 korun. Přehled daňových slev platných pro rok 2024 (pro daně z příjmů za rok 2023) vám podrobněji představují další části dnešního textu.

Jakmile daňově odčitatelné položky uplatníte, dostanete snížený základ daně. Až z něj se následně počítá patnáctiprocentní daň z příjmů fyzických osob a na ní lze následně uplatnit jednotlivé daňové slevy. Právě o nich je dnešní text. Z pohledu slev na dani se můžete přinejmenším těšit na základní slevu na poplatníka, rodiče využijí slevu na dítě a letos naposledy lze uplatnit například i školkovné.

O tom, jak využít odečitatelné položky, si můžete přečíst v našem dalším přehledu. A pokud máte rádi všechno pohromadě, můžete využít náš velký a podrobný přehled všech daňových slev a odpočtů.

TIP: Pokud jste zaměstnanec, nechcete se o odpočty a slevy připravit, ale nepodáváte daňové přiznání sami, můžte využít roční zúčtování daně prostřednictvím zaměstnavatele. Na Peníze.cz máme podrobný návod.

Základní daňová sleva na poplatníka

Základní slevu na poplatníka využije každý, kdo měl v předchozím roce nějaké zdanitelné příjmy. Tato sleva se oproti předchozímu roku nezměnila a i letos činí 30 840 korun.

Nezáleží, zda jste měli příjmy jenom v některých měsících; vždy si můžete odečíst celou roční slevu. Maximálně však do výše daně, kterou byste původně měli zaplatit, jinými slovy nelze „jít do minusu“.

Zaměstnancům odečítal základní slevu na poplatníka – za rok 2023 v poměrné výši 2 570 korun měsíčně – přímo zaměstnavatel. O tuhle částku tedy každý měsíc dostávali vyšší čistou mzdu. Podnikatelé celou sumu uplatní právě až v daňovém přiznání, pokud ho podávají.

Zbystřete hlavně v případě, kdy jste byli zaměstnáni jenom část roku. Sleva vám totiž může snížit roční daň i za měsíce, kdy jste z jakéhokoliv důvodu nepracovali – ať už třeba kvůli mateřské dovolené, nebo kvůli hledání jiného zaměstnání.

TIP: Pokud jste tuto základní slevu během roku nevyužili celou, máte nárok na vrácení daňového přeplatku.

Sleva na dítě

Rodiče si mohou uplatnit i slevu na dítě. Na první dítě v rodině si můžete odečíst 15 204 Kč za rok (1 267 Kč za měsíc), na druhé dítě 22 320 Kč za rok (1 860 Kč za měsíc), za třetí a každé další pak 27 840 Kč za rok (2 320 Kč za měsíc). U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky. 

Oficiálně se tato sleva jmenuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Hlavní podmínkou tedy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s vámi ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost – například cestování po světě – vás ale o slevu nepřipraví. Ani tentokrát se sleva nezvyšovala a zůstává tedy stejná jako před rokem.

Daňová sleva na dítě (ročně) pro příjmy za rok 2023

 první dítědruhé dítětřetí a každé další dítě
ročně15 204 Kč22 320 Kč27 840 Kč
měsíčně1 267 Kč1 860 Kč2 320 Kč 

Slevu můžete využít jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku splňujete obě podmínky, tedy vyživování i společnou domácnost. Bez omezení můžete slevu uplatnit i za měsíc, kdy se dítě narodilo. Takže třeba při porodu na konci července si můžete z daní odečíst šest dvanáctin roční slevy (za červenec až prosinec).

Za vyživované se považuje hlavně dítě, které je nezletilé – tedy do dovršení 18 let věku. Hranice se posouvá až do dovršení 26 let, jestliže se dítě „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo když nemůže studovat či pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje víc lidí (typicky matka i otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jenom jeden z nich. K daňovému přiznání v takovém případě přikládáte potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů.

Daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit i babička nebo dědeček, pokud rodiče dítěte nemají dostatečné příjmy, aby slevu uplatnili. Podmínkou však zůstává společná domácnost. Tato sleva je navíc spjata s jednou příjemnou vlastností jméněm daňový bonus. Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku a podobně) můžete odečíst jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u slevy na dítě můžete jít i do minusu.

Co je to daňový bonus

Informace

Když slevu na dítě odečtete z daně, která vám vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Nárok na daňové zvýhodnění je tedy vyšší než původně vypočtená daňová povinnost. Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete. Jeho výplata už není zastropovaná: zatímco dříve mohl pracující rodič dostat zpátky maximálně 60 300 korun za rok, teď už může získat celý bonus bez omezujícího limitu. 

Základní podmínka zůstává: Daňový bonus může uplatnit jenom ten, kdo vydělá šestinásobek měsíční minimální mzdy – u příjmů za rok 2023 je to tedy 103 800 Kč. Do limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Školkovné

S dětmi se váže i další sleva na dani, a to sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, lidově zvaná školkovné. V tomto případě si lze odečíst až 17 300 korun, což je částka odpovídající měsíční minimální mzdě. Jak vyplývá už ze samotného popisu slevy, uplatnit v rámci ní můžete výdaje, které jste v kalendářním roce prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku (například dětskou skupinu).

Ono slovíčko prokazatelné je důležité: potvrzení o výši výdajů vám vystaví školka a je nutné ho přiložit k daňovému přiznání. Ona částka 17 300 Kč je totiž strop, ne paušál. Z daní si proto můžete odečíst vždy jen skutečně vynaložené výdaje.

„Výdaj vynaložený za umístění dítěte“ můžeme přirovnat ke školnému. Nelze do něj zahrnout stravování, zvlášť placené kroužky nebo třeba dopravu do školky. Neodečtete si ani jednorázové hlídání dítěte – ať už u vás doma, nebo třeba v placeném koutku obchodního centra.

Od roku 2024 tato sleva končí, naposledy si ji lze odečíst z daní (příjmů) za rok 2023. 

Sleva na vyživovanou manželku či manžela

Součástí rodinné politiky státu je pak sleva na vyživovanou manželku či manžela. V rámci ní si lze snížit daně až o 24 840 korun za rok, a to v situaci, kdy vyděláváte, zatímco váš partner ne. Třeba proto, že je aktuálně na rodičovské dovolené, nebo neměl z jiného důvodu práci s výraznějšími příjmy. Přesněji s nižšími než 68 000 korun za rok.

Do limitu se počítají hlavně všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či takzvaných dohod, dále peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti. Naopak se do nich nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě.

Slevu na manžela/manželku lze využít jen za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali dvě podmínky: jednak (zcela logicky) manželství, jednak žití ve společně hospodařící domácnosti. Jestliže jste měli svatbu například 15. července 2023, můžete slevu uplatnit jen za srpen až prosinec. Za každý takový měsíc si můžete z daní odečíst 2 070 korun měsíčně. 

Dvojnásobnou slevu – 49 680 korun ročně – můžete uplatnit, pokud má manžel(ka) průkaz ZTP/P, tedy zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce.

Výše slevy, limit příjmů ani další základní podmínky se oproti předchozímu roku nezměnily. Počínaje příjmy za rok 2024 se však pravidla pro slevu na manželku/manžela zpřísní, o omezení podrobně psali v samostatném článku na Peníze.cz.

Sleva na studenta

Až 4 020 korun ročně si může ze svých daní odečíst člověk, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem“. Šanci má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

Slevu může uplatnit jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku tyto podmínky – studium a věk – splňoval. Za každý takový měsíc využije jednu dvanáctinu, tedy 335 korun. Kdo splňoval podmínky po celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jenom v některých měsících, může čerpat slevu v plné výši. Podobně jako u základní slevy na poplatníka se tedy vyplatí říct si o ní i zpětně.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v Česku a na státem uznaných školách v cizině. Jsou tu však výjimky; nárok na slevu nevzniká při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu na středních (nikoliv vysokých) školách, jestliže byl člověk v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod, tedy DPČ a DPP) nebo měl nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Slevu nelze využít ani pro studium během trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Student, který má dostatečné příjmy, může využít jak základní slevu na poplatníka 30 840 korun za rok, tak slevu na studenta (až 4 020 korun za rok). Případně může uplatnit i další slevy, pokud splňuje podmínky. Navzájem se nevylučují!

Speciální daňovou slevu na studenta si lze naposled odečíst z příjmů za rok 2023, vládní balíček ji od letoška zrušil.

Další slevy na dani: pro zdravotně postižené, za zastavenou exekuci

Vedle výše zmíněných slev pak lze využít i méně uživané, ale neméně důležité slevy pro zdravotně postižené a slevu na zastavenou exekuci. V prvním případě platí, že lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně si mohou odečíst z daní 5 040 korun ročně, u invalidity 1. a 2. stupně to je 2 520 korun ročně. Držitelé průkazu ZTP/P si můžou snížit daň o 16 140 korun ročně. Nevylučuje se to přitom se slevou pro invalidní důchodce – obě se tedy sčítají.

Za každý kalendářní měsíc, kdy zdravotně postižený splňuje příslušnou podmínku, si může odečíst jednu dvanáctinu roční částky. Kromě toho má nárok i na základní slevu na poplatníka 30 840 korun za rok, případně i na další slevy. Ani v tomto případě se částky ani pravidla oproti předchozímu roku nezměnily.

Nová sleva se pak týká takzvaných marných exekucí, které běží bezvýsledně (nic se u nich nevymohlo) víc jak tři roky a u nichž původní dluh – takzvaná jistina – dělal maximálně 1 500 korun. Tyto exekuce se zastavují od začátku roku 2023. Podrobně jsme o tom psali na Peníze.cz v samostatném článku. Věřitelé si pak mohou odečíst z daní 450 korun za každé takto zastavené vymáhání pohledávky, jejíž jistina nebyla ani částečně vymožena. Jde o 30 procent z 1 500 korun.

Daňová kalkulačka 2024 (pro daně z příjmů za rok 2023)

Kombinací slev na dani a odečitatelných položek a u větších firem i další daňovou optimalizací lze dosáhnout stavu, ve kterém ve výsledku nezaplatíte státu nic. Pamatujte ale na to, že je to jen domnělý stav: fakticky lze mezi daně řadit i pravidelné odvody OSVČ na zdravotní a sociální pojištění, které navíc letos výrazně vzrostly. Příslušné přehledy jsme na Finmag.cz přinesli už dříve, pro pořádek proto uveďme, kde můžete čerpat potřebné informace:

Zajímá vás, jaká daňová povinnost (či snad daňový bonus) na vás čeká letos? Nachystali jsme pro vás kalkulačku, kam stačí všechny daňové odpočty a slevy na dani vyplnit a vše za vás spočítáme.

Daň z příjmů OSVČ kalkulačka

měsíců

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Jak jde dohromady byznys a medicína? Dočtete se v novém Finmagu

Je medicína byznys? Jak pro koho. „Frustraci mladých lékařů chápu. Nemají ani na chůvu, aby jim pohlídala děti, když pracují,“ říká přednosta chirurgické kliniky Robert Lischke.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

MEDICÍNA A BYZNYS

Jak venkovští praktici nepřicházejí o iluze • Ženy mění medicínu • Nejstarší pražská nemocnice objektivem Alžběty Jungrové • Nejdražší léky na světě • Obézních přibývá, Česko dohání USA.

BYZNYS JE HRA

„Investice do umění se do tabulek nevtěsná,“ říká Pavlína Pudil z Kunsthalle • Nejdražší materiál roku 2023? Hrst štěrku z vesmíru za miliardu dolarů • Ekologie musí být podle Tomáš Nemravy, výrobce dřevěných domů, ekonomická.

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Adam Štěpánek

Adam Štěpánek

Editor Finmag.cz. Začínal ve sportovních redakcích, poté se přeorientoval na byznys a jako redaktor a posléze editor působil na webech týdeníků Euro a Hrot. Zajímá se o zahraniční politiku a rád se nervuje... Více

Petr Kučera

Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média.... Více

Související témata

daněDaně 2024daňové přiznánífinancefinanční úřadOSVČpodnikánísleva na daniVše o...
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo